Privatni sektor u potrazi za K9

Svjedoci smo sve većih problema koji dolaze do izražaja i u zemljama EU - terorizma, trgovine narkoticima i ljudima, po čemu je već odavno poznata Balkanska ruta, kao i ostalih kriminalnih aktivnosti gdje su se psi pokazali kao najbolje sredstvo rada. Uz pravilnu implementaciju K9 timova u postojeće jedinice, koje se bave zaštitom ljudi i imovine, rezultati su neizostavni
[ Danica Đikov, direktor Black Wolf Services K9 ]

K9 timovi su high level dodatak u svim segmentima koji se bave zaštitom, počevši od policije i vojske pa do privatnih zaštitarskih tvrtki. Za razliku od vojnih i policijskih timova koji spadaju pod nadležnost državnih institucija, posljednjih 30 godina krenula je ekspanzija uporabe pasa u privatnom sektoru koja u zadnjoj dekadi bilježi ogroman porast i upotrebu na svim razinama koji zahtijevaju zaštitu ljudi i imovine. 
Usporedo s tim, sve više vojnih i policijskih institucija se okreće suradnji s privatnim sektorom. Razlog te suradnje je iskustvo privatnog sektora, a koje nije ograničeno na jedno područje ili upotrebu određenog broja pasa, te iskustvo koje su instruktori privatnog sektora stjecali više desetljeća u različitim zonama visokog rizika. Drugi razlog je ekonomska isplativost i mogućnost kupovine većeg broja operativnih pasa kao i mladih pasa s radnim osobinama. 
Proces uzgoja radnih pasa je dugotrajan i bez sto posto garancije za kvalitetu čitavog legla. Kada govorimo o državnom sektoru to iziskuje mnogo vremena, novaca i kvalitetnog ljudstva u treningu pasa, a u svijetu je već odavno prepoznata prednost u rasterećenju budžeta tako što se sve veći broj poslova povjerava privatnom sektoru. U privatnom sektoru kod treninga pasa sve je fokusirano na odabir kvalitetnih pasa i njihovu obuku kako bi potencijalni klijent dobio “gotov proizvod“ odnosno operativnog psa već obučenog i spremnog za rad. 
Svjedoci smo sve većih problema koji dolaze do izražaja i u zemljama EU - terorizma, trgovine narkoticima i ljudima, po čemu je već odavno poznata Balkanska ruta, kao i ostalih kriminalnih aktivnosti gdje su se psi pokazali kao najbolje sredstvo rada. Uz pravilnu implementaciju K9 timova u postojeće jedinice, koje se bave zaštitom ljudi i imovine, rezultati su neizostavni. 
 
K9 timovi brži od bilo kojeg uređaja za detekciju
Pse za otkrivanje eksploziva je moguće implementirati u bilo koju jedinicu, na bilo kojem mjestu na kojem se očekuje prisutnost ili potencijalna opasnost od eksploziva i eksplozivnih naprava. Njihova prednost se ogleda u tomu da ne ovise o napajanju električne energije poput uređaja za detekciju, nisu statični kao detekcijski uređaji, ne ovise o programskim rješenjima a nužno je napomenuti da detektiraju isključivo miris eksplozivne supstance dok većina detekcijskih uređaja detektira kemijski sastav pojedinih elemenata eksploziva, koji se često nalaze u svakodnevnoj uporabi, pogotovo kada se govori o improviziranim eksplozivima odnosno eksplozivima kućne izrade. 
K9 timovi spadaju u vrstu mobilnih timova koje je vrlo lako i brzo uposliti kada to određene situacije nalažu. Brzina rada K9 timova je neusporedivo brža nego bilo kojeg uređaja za detekciju. Upravo iz navedenih razloga zamjetna je sve veća upotreba na mjestima poput zračnih i pomorskih luka, kargo kompanija, graničnih prijelaza i slično. 
U posljednje dvije godine sve više privatnih security kompanija implementira K9 timove na zahtjev klijenata u zračnom i u pomorskom prometu, a prednosti primjene su se našle i u kopnenom prometu poštanskih shipping i teretnih cargo kompanij
Pored pasa za detekciju eksploziva, u posljednjim dekadama veliki uspjeh pokazali su psi za detekciju mina i minsko eksplozivnih sredstava na svim područjima koja su bila zahvaćena ratnim djelovanjima. Pas za traženje i detekciju mina, primjera radi, tijekom jednog radnog dana može pretražiti površinu od 800-1500 četvornih metara u ovisnosti od uvjeta na terenu, dok su pojedinačni pirotehničari za isto vrijeme ograničeni na 50 do 100 četvornih metara. Razlog tomu je da pas isključivo detektira miris eksplozivne supstance, a detektori koje koriste pirotehničari, detektiraju samo metal. Na svaki pozitivni signal metal-detektora pirotehničar je dužan provjeriti je li u pitanju mina ili samo komad metala, kojeg u tom slučaju mora ukloniti a to iziskuje dosta vremena i koncentracije. 
Pse za otkrivanje narkotika također je moguće implementirati na bilo kojem mjestu (privatni i javni prostori), a odavno su poznati kao jedno od najboljih sredstava za detekciju različitih vrsta narkotika i narkotičkih supstanci. 
Psi za detekciju novca, alkohola, cigareta i slične robe odavno se upotrebljavaju širom svijeta, mada na našim prostorima još uvijek ne postoji ili se nije pokazao interes za takvu vrstu implementacije K9 timova.
Tragački psi imaju dugu povijest implementacije i u vladinom sektoru i u civilnom odnosno NGO/NVO sektoru, što je i na našim područjima rasprostranjeno. Psi za traženje nestalih osoba, otetih osoba kao i bjegunaca te psi za traženje posmrtnih ostataka, kako pod zemljom tako i pod vodom mogu biti unajmljeni u privatnim i službenim pretragama. Psi za traženje nestalih osoba ili tzv SAR psi (eng. search and rescue) imaju široku upotrebu u čitavom svijetu, naročito u područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama poput potresa. Tragački psi koji rade cadaver detekciju (detekcija posmrtnih ostataka), pokazali su se kao najbolje sredstvo tijekom godina u područjima koja su zahtijevala takvu vrstu detekcije (ratom zahvaćena područja, područja s visokom stopom kriminaliteta ili kao pomoć u traženju nestalih osoba gdje se sumnja u ubojstvo ili samoubojstvo).
Patrolni odnosno čuvarski psi sve više imaju primjenu u svakodnevnom životu, kako u državnom tako i civilnom sektoru, zato što se patrolni psi danas sve vise koriste kao psi dvojne namjene - što znači da svaki pas takve namjene pored toga sto je patrolni također služi i kao pas za detekciju eksploziva ili narkotika što u biti znači i smanjenje ekonomskih troškova te višestruku mogućnost upotrebe jednog psa. 
Sve gore navedene vrste implementacije K9 timova prvobitno su bile rezervirane samo za one u državnom sektoru (vojska, policija) ali posljednjih godina su sve više zastupljene u privatnom sektoru zbog sve većeg narušavanja sigurnosne situacije širom svijeta. 
Kada govorimo o bitnim točkama svake države, prvo mjesto zauzimaju zračne luke, kao i ostali tipovi graničnih prijelaza. To su točke koje iziskuju najveću razinu sigurnosti, pa je samim time potrebno mnogo ljudstva i novca, a koje je vrlo teško kontrolirati bez suradnje državnog i privatnog sektora security kompanija. Tu na scenu stupaju K9 timovi security sektora, koji pokrivaju veći dio zračnih luka, u suradnji s vojnim i policijskim K9 timovima, a vrše pretragu karga/tereta, putnika, prtljaga, terminala, automobila na parking zonama i ostalih zona na kojima postoji mogućnost ugrožavanja sigurnosti osoba i imovine. 
 
Postupak certificiranja i testiranja
Kako bi ovakva praksa funkcionirala, postavljeni su standardi koji određuju način obuke i certifikacije K9 timova u privatnom sektoru, a koji se ni malo ne razlikuje od policijskih ili vojnih standarda istih. U Europi postoji standard koji svaka članica EU implicira u skladu sa svojim nacionalnim standardom.
Certificiranje se obično vrši svakih 6 do 12 mjeseci, a sastoji se od dvije vrste testiranja - testa prepoznavanja narkotika ili eksplozivnih supstanci i operativnog testa. 
Test prepoznavanja narkotika ili eksplozivnih supstanci se radi na principu prepoznavanja mirisa narkotika/eksploziva s raznim distraktorima, dok se operativni test sastoji od prepoznavanja narkotika/eksplozivnih supstanci s dodatkom distraktora u raznim vrstama scenarija poput parkinga, prtljaga, prostorija, ljudi, automobila/vozila, carga i otvorenih površina. 
Također postoji standard koji se odnosi na obuku vodiča, a sastoji se od obuke za zaštitara (kako bi se svladale osnove postupanja), basic obuke za vodiča pasa, obuke za određenu vrstu detekcije, obuke za prepoznavanje i rukovanje supstancama (narkotici i eksploziv), psiho-fizički test itd. 
Osnovna svrha implementacije K9 timova je povećanje razine sigurnosti, a samim time se i širi upotreba K9 timova u različitim situacijama i na različitim područjima. U posljednje dvije godine sve više privatnih security kompanija implementira K9 timove na zahtjev klijenata u zračnom i u pomorskom prometu, a prednosti primjene su se našle i u kopnenom prometu poštanskih shipping kompanija (za primjer se može navesti tvrtka DHL, koja većinu svojih pošiljki provjerava upravo uz pomoć i podršku K9 timova) kao i teretnih cargo kompanija.