Rad K9 timova je neusporedivo brži od bilo kojeg uređaja za detekciju

Iskreno se nadam da će nadležne institucije u Hrvatskoj primijeniti primjer dobre prakse Španjolske te omogućiti domaćim zaštitarskim kompanijama proširenje usluge u sektoru sigurnosti. Vjerujem da će MUP Hrvatske preuzeti značajnu ulogu u postavljanju standarda te provjeri kvalitete i operativne učinkovitosti K9 timova u zaštitarskoj industriji po uzoru na propisani matični standard te u skladu s EU Uredbom vršiti licenciranje kao jedina mjerodavna institucija
[ Danica Đikov ]

Upotreba pasa u službi sigurnosti čovjeka datira tisućama godina unazad, međutim njihov razvoj i ekspanziju na polju sigurnosti možemo vidjeti u posljednjih 30-ak godina gdje su K9 timovi high level dodatak u svim službama zaduženim za sigurnost i u državnom i u privatnom sektoru.

Iako je Europa bila začetnik upotrebe službenih pasa u policijskim i vojnim strukturama, Sjedinjene Američke Države su začetnici i svjetski lideri upotrebe službenih pasa u privatnom sektoru sigurnosti. Prateći pojačanu potrebu za osiguranjem ljudi i imovine te konstantni porast terorizma i ostalih prijetnji modernog doba, zaštitarske kompanije su prepoznale vrijednost upotrebe službenih pasa i iste uvrstile u svoje područje djelovanja. Ovog puta taj primjer je slijedila Europa, te su danas službeni psi u privatnoj sigurnosti gotovo izjednačeni s upotrebom službenih pasa u državnim institucijama.

Europska komisija je još 2008. godine donijela nacrt Uredbe i utvrdila zajednička pravila u području zaštite civilnog zračnog prometa, a tiče se upotrebe pasa za detekciju eksploziva i eksplozivnih supstanci kao dodatak postojećim strukturama zaštitarskih kompanija. Uredbom Komisije EU br.185/2010 i 573/2010 su utvrđene detaljne mjere, te je Uredba stupila na snagu 21. srpnja 2010. godine i kao takva je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama, a u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa. Godine 2015. Uredba je dopunjena (EU 2015/1198 ) te je dopunjen način upotrebe obuke i licenciranja zaštitarskih K9 timova u suradnji s državnim sektorom koji treba implementirati standarde i provesti testiranje timova. Postavljeni standardi koji određuju način obuke i certifikacije K9 timova u privatnom sektoru, ni najmanje se ne razlikuju od policijskih ili vojnih standarda istih te ne smije biti odstupanja. Prethodno navedene EU Uredbe stavljene su van snage novom Uredbom EU 209/103 koja je stupila na snagu 23. siječnja 2019. (primjenjuje se od 01. veljače 2019.) a odnosi se na implementaciju Uredbe EU 2015/1198 u dopunjenom izdanju.

Lideri
Države poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske, Švedske, Španjolske, Nizozemske, koje su lideri u sektoru privatne zaštite u EU, među prvima su implementirale i provele Uredbu te postavile visoke standarde korištenja K9 timova za ostale članice EU. Zanimljivo je da je Albanija kao država koja nije članica EU, jedna od prvih u našoj regiji koja je uradila implementaciju Uredbe 185/2010 ubrzo nakon stupanja na snagu te uspješno provodi program zaštite civilnog zračnog prometa. Pored uspješne implementacije Uredbe u civilnom zračnom prometu, upotreba zaštitarskih K9 timova za detekciju eksploziva i eksplozivnih naprava je proširena na sve aspekte koji se tiču sigurnosti osoba, imovine te kritične nacionalne infrastrukture, odnosno sistema, mreža i objekata od nacionalne važnosti čiji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga može imati ozbiljne posljedice po nacionalnu sigurnost, zdravlje i živote ljudi, sigurnost i ekonomsku stabilnost te nesmetano funkcioniranje vlasti. Vodeće svjetske korporacije čija je primarna djelatnost u zračnom, pomorskom i cestovnom transportu osoba i pošiljki, već dugi niz godina zahtijevaju upotrebu K9 timova od strane zaštitarskih kompanija u cilju podizanja sigurnosti na veći nivo te prevencije terorističkih napada kojima smo nažalost bili svjedoci posljednjih godina na teritoriju EU. Pored primjene u zračnom i pomorskom prometu (što je dodatni pokazatelj uspješne primjene i rezultata ostvarenih u korporativnoj i privatnoj sigurnosti), prednosti primjene su se našle i u kopnenom prometu poštanskih shipping kompanija, kao i teretnih cargo kompanija.

Službeni psi za pronalazak eksploziva su jedan od imperativa u borbi protiv terorizma
Zbog visoke potražnje za sigurnošću u javnom i privatnom sektoru, te dramatičnom porastu kriminala i terorizma prema javnosti i imovini spektar djelatnosti gdje se mogu upotrijebiti službeni psi je vrlo širok i osim upotrebe za osiguranje osoba i objekata, suzbijanje krijumčarenja narkotika, oružja, osoba i roba, lišavanja slobode, službeni psi za pronalazak eksploziva su jedan od imperativa u borbi protiv terorizma. Da to nije samo floskula, govori službeni izvještaj iz Pentagona iz 2010. godine , u kojem se kaže da nakon utroška novčanih sredstava u visini od 19 milijarde dolara na visoku tehnologiju, psi su i dalje najpouzdanije sredstvo za otkrivanje eksplozivnih supstanci i naprava. O važnosti upotrebe pasa u nacionalnoj sigurnosti SAD-a, također govori podatak da je Kongres krajem 2018. donio uredbu o javno-privatnom partnerstvu, odnosno subvenciji privatnom sektoru za uzgoj i obuku radnih pasa. Statistika pokazuje da SAD po tom pitanju ovise o Europi iz koje dolazi 90 posto pasa te da zbog globalne ekspanzije terorizma sve teže dolaze do kvalitetnih pasa koji se prodaju onom koji više ponudi. Za razliku od vojnih i policijskih K9 timova koji spadaju pod nadležnost državnih institucija, u EU po uzoru na SAD posljednjih godina krenula je ekspanzija upotrebe pasa u privatnom sektoru koja u zadnjoj dekadi bilježi ogroman porast i upotrebu na svim razinama koji zahtijevaju zaštitu ljudi i imovine. Kada govorimo o bitnim stavkama svake države, prvo mjesto zauzimaju zračne i pomorske luke kao i ostali tipovi graničnih prelaza. To su točke koje iziskuju najveću razinu sigurnosti, pa je samim tim potrebno mnogo ljudstva i novca, a koje je vrlo teško kontrolirati bez suradnje državnog i privatnog sektora sigurnosti. Tu na scenu stupaju K9 timovi privatnog sektora sigurnosti koji pokrivaju veći dio zračnih i pomorskih luka u suradnji s vojnim i policijskim snagama, a vrše pretragu karga/tereta, putnika, prtljaga, terminala, automobila na parking zonama i ostalih zona na kojima postoji mogućnost ugrožavanja sigurnosti osoba i imovine.

Usporedo s tim, sve više vojnih i policijskih institucija se okreće suradnji s privatnim sektorom. Razlog te suradnje je raznolikost iskustva privatnog sektora koje nije ograničeno na jedno područje ili upotrebu određenog broja pasa, te iskustvo koje je privatni sektor stjecao više desetljeća u različitim zonama visokog rizika.

Prednost korištenja K9 timova se ogleda u tome da ne ovise o napajanju električne energije poput uređaja za detekciju, nisu statični kao detekcijski uređaji, ne ovise o programskim rješenjima/softverima, mobilni su te se mogu zaposliti na vise područja u kratkom vremenskom periodu. Primjerice čak i skeneri posljednje generacije kao visoko tehnološko rješenje i dalje ostaju fiksni strojevi koje nije moguće pomicati u slučaju potrebe, dok psi predstavljaju mobilno sredstvo detekcije, bez ograničenja mjesta upotrebe. Uz to, povećana im je efikasnost prilikom kontrolnog screeninga. Primjer je sigurnosni kontrolni punkt/gate na putničkom terminalu, koji obično radi sa 150 putnika na sat, a može obraditi do 250 putnika na sat uz pomoć K9 tima. Psi imaju i pozitivan psihološki utjecaj sigurnosti na putnike te negativan psihološki utjecaj na osobe koje su potencijalni krijumčari ili članovi terorističkih organizacija. Pse za otkrivanje eksploziva je moguće implementirati u bilo koju jedinicu, te kombinirati sa svim ostalim sistemima i načinima zaštite odnosno na bilo kojem mjestu na kojem se očekuje prisutnost ili potencijalna opasnost od eksploziva i eksplozivnih naprava. Bitno je napomenuti da detektiraju isključivo miris eksplozivne supstance dok većina detekcijskih uređaja detektira kemijski sastav pojedinih elemenata eksploziva, koji se često nalaze u svakodnevnoj upotrebi, pogotovo kada se govori o improviziranim eksplozivima odnosno eksplozivima kućne izrade.

K9 timovi spadaju u vrstu mobilnih timova koje je vrlo lako i brzo uposliti kada to određene situacije nalažu. Rad K9 timova je neusporedivo brži od bilo kojeg uređaja za detekciju. Upravo iz navedenih razloga upotreba na mjestima poput zračnih i pomorskih luka, kargo kompanija, željeznica, graničnih prijelaza, osiguranja javnih skupova te zaštite lica i imovine je od posebnog značaja.

Cilj upotrebe K9 timova je brzo i efikasno provođenje sigurnosnih mjera. Bez obzira o kojem području sigurnosti govorimo, pored primarnog zadatka pružanja usluga zaštite i sigurnosti vrlo bitna stavka je vremenski okvir u kojem se mjere provode. Implementacijom K9 timova u postojeće strukture zaštitarske industrije uvećana je produktivnost i proširen sektor djelovanja zaštitarskih kompanija, te znatno ubrzan proces obavljanja zadataka onda kada to situacija zahtjeva.

Kao sto je poznato, utjecaj i održavanje domaće i međunarodne sigurnosti pod značajnim je utjecajem ekonomske domene te geografskog položaja koji je nerijetko presudan. Zračni promet i pomorski promet od presudne je važnosti za turizam, odnosno strateški kamen temeljac ekonomije koji značajno čini veliki doprinos bogatstvu i zapošljavanju. Promatrajući ove činjenice dolazimo do toga da na listi država članica EU koje zauzimaju prvih deset mjesta kao najbogatije i ekonomski najstabilnije nisu slučajno članice koje su ranije navedene kao lideri u sektoru privatne zaštite. Dodamo li na to strateški i geografski položaj na kopnu i moru dobivamo vrlo jasnu sliku o uskoj povezanosti nacionalne sigurnosti i ekonomije koje su međusobno isprepletene.

Ogroman doprinos nacionalnoj sigurnosti i rastu ekonomije su upravo zaštitarske kompanije koje u suradnji s državnim službama izlaze ususret sve većim zahtjevima za novim konceptima sigurnosti. Zakonom ponude i potražnje za koje javne snage sigurnosti nemaju dovoljno ljudi, resursa ili mogućnosti otvoreno je područje i nova dimenzija poslovanja s privatnim sektorom u području sigurnosti. Primjer jednog od novijih koncepta sigurnosti u privatnoj zaštiti je implementacija K9 Timova u području zračnog, pomorskog i kopnenog prometa te kritičnih točaka infrastrukture a sve češće viđamo i primjenu u urbanom području poput željezničkih i metro stanica, mjesta javnih okupljanja, sportskih događaja, bankarskih institucija, hotela i sl.

Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Španjolska i Nizozemska ostvaruju dobit u visini koja se mjeri stotinama milijuna i milijardi eura u sektoru turizma i transporta, a sve to zahvaljujući dijelom i implementaciji K9 timova u zaštitarskom sektoru. Naime, pored kompanija koje se bave pomorskim i riječnim cargo prometom, vodeće svjetske kruzerske korporacije poput Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, TUI Cruise Brands , Disney Cruise Line su klijenti koji najviše pažnje posvećuju visokom stupnju sigurnosti te upravo tu imamo primjere efektivne primjene K9 Timova za detekciju eksploziva i narkotika. Navedene kompanije striktno zahtijevaju K9 timove i zaštitare za sve što ulazi na područje kruzera, počevši od putničke prtljage do karga koji varira od 30 do 200 tona po kruzeru ovisno o broju putnika te vremenskom trajanju ture. Uzimajući u obzir da broj putnika s posadom broji od 3000 na manjim kruzerima do impozantnih 9000 za trenutno najveći kruzer te ukupnu količinu cargo tereta i ograničeni vremenski interval zadržavanja na terminalima postaje jasno zašto su K9 timovi pravi izbor u provođenju sigurnosnih mjera. Istovremeni pregled na više područja koja obuhvaćaju unutrašnjost kruzera, terminale za prijem kargo tereta i putničke terminale su jedinstveno rješenje kako u pogledu sveobuhvatne sigurnosti, tako i u pogledu brzine i efikasnosti a to je u današnjem vremenu formula za dobro poslovanje te zadovoljstvo klijenta i krajnjeg korisnika.

Takav trend brzog i efikasnog sigurnosnog sistema prate shipping kompanije koje se bave međunarodnim kontejnerskim transportom te kompanije poput DHL-a , FedEx-a, UPS-a, Kuehne Nagel u segmentu zračnog, pomorskog i cestovnog transporta pošiljki. Logistički i cargo centri zauzimaju vise tisuća četvornih metara skladišnog prostora te zbog složenosti rasporeda i klasifikacije pošiljki K9 timovi svojom mobilnošću skraćuju vremenski period sigurnosne kontrole kao i smanjenje ekonomskih troškova transporta pošiljke od mjesta skladištenja do skenera. Klasični pregled pošiljki u kojem se koriste isključivo skeneri zahtjeva transport s mjesta skladištenja do mjesta gdje se nalazi skener, zatim postavljanje pošiljki na pokretnu traku skenera te skidanje iste s pokretne trake nakon pregleda i transport do vozila i utovar.

Kod upotrebe K9 timova taj proces je znatno jednostavniji jer psi vrše pregled pošiljki na mjestu skladištenja ili neposredno prije utovara u vozilo ovisno o potrebi. Skeneri zauzimaju značajno mjesto kada su u pitanju pošiljke ili proizvodi koji u svom sastavu sadrže toksične supstance ili na neki drugi način mogu biti štetni za pse. Nadzorni sistemi (CCTV), skeneri i elektronski uređaji za praćenje pošiljke u kombinaciji s K9 timovima sveli su rizik na minimum i povećali sigurnost na maksimum. Slična situacija je u zračnim lukama koje zbog izuzetno visoke frekvencije putnika te transporta pošiljki zahtijevaju efikasno sigurnosno rješenje pa je stoga upotreba K9 timova logičan izbor koji bilježi rast i tendenciju da postane nezaobilazan dio sistema sigurnosti. U prilog tome da implementacija K9 timova za detekciju eksploziva u zaštitarskoj industriji nije tek samo puki trend koji EU prati po uzoru na SAD, govori i činjenica da je na tlu EU od 2004. do danas izvršeno na desetine terorističkih napada, od kojih najviše na teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Španjolske s ogromnim brojem žrtava te je jasno zašto se upravo u ovim državama pridaje toliko važnosti na upotrebi K9 timova u zaštitarskoj industriji.

Iskustva iz Španjolske
S obzirom da sam u izmjeni i dopuni Zakona o implementaciji zaštitarskih K9 timova za detekciju eksplozivnih supstanci u zaštitarskoj industriji na području Španjolske bila direktno uključena, te konzultirana u cilju pravilne implementacije Uredbe EU 185/2010 , EU 573/2010 , EU 2015/1198 slijede primjeri iz Španjolske: Zbog velikog pritiska svjetskih korporacija u zračnom i pomorskom prometu koje su imale direktan i indirektan utjecaj na rast i stabilnost ekonomije, Španjolska je otišla korak naprijed te pored implementacije Uredbe koja se odnosi na K9 timove u zrakoplovnom prometu i transportu a čija nadležnost je povjerena nacionalnoj policiji odnosno MUP-u, također uvela izmjene i dopune koje se odnose na upotrebu zaštitarskih K9 timova u pomorskom prometu i transportu te ih povjerila Vojnoj policiji koja je pod zajedničkom nadležnosti MUP-a i Ministarstva obrane. Svaka od nadležnih institucija formirala je pravila licenciranja po uzoru na vlastite standarde te postavila jasne smjernice po pitanju načina školovanja pasa i vodiča, trajanja školovanja, pravila testiranja i niza dodatnih mjera poput obveznog pohađanja tečajeva o eksplozivnim supstancama, obveznom polaganju stručnog ispita pred komisijom u pisanoj formi (pored praktičnog polaganja testa za pronalazak eksploziva), obveznim dodatnim satima treninga na mjesečnoj bazi i vođenja dokumentacije o istim i sl. Također je uslijedila izmjena zakona koja se tiče uvjeta koje ispunjavaju kompanije koje se bave obukom te upotrebom K9 timova u zaštitarskoj industriji čime je spriječena zloupotreba pružanja takvih usluga od strane nekompetentnih pojedinaca ili kompanija. Javno-privatno partnerstvo u sektoru sigurnosti u Španjolskoj ima dugu povijest , te je ovo samo još jedan vid kako bi se postigao cilj od zajedničkog interesa, odnosno zajedničkog rada na očuvanju nacionalne sigurnosti.

Sektor zaštitarstva je definitivno industrija koja se širi istom brzinom kao i turizam, što također mogu potvrditi osvrtom na činjenicu da smo u Black Wolf K-9 Services u posljednje tri godine dobili na desetine upita kruzerskih korporacija o mogućnosti pružanja usluge na teritoriju Hrvatske, kojima nažalost nismo mogli izaći ususret jer zakon nije regulirao takvu vrstu usluge. Sasvim sigurno da bi izmjena zakona te implementacija detekcijskih K-9 timova u zaštitarstvu a u suradnji s državnim službama sigurnosti uvelike podigla sveukupni stupanj sigurnosti te pozitivno utjecala na ekonomski rast nacionalne ekonomije (povećanje turističke potražnje, proizvodnju, uvoz, rast zaposlenosti, razvoj infrastrukture...).

S obzirom na činjenicu da djelatnici Ministarstava i Agencija za sigurnost avio, pomorskog i cestovnog prometa nisu zakonski obučeni ni ovlašteni za pružanje usluga u obuci, licenciranju i upotrebi pasa specijalističkih namjena u cijelom svijetu licenciranje provodi MUP samostalno ili u suradnji s Ministarstvom oružanih snaga, dok Ministarstvo/Agencija za sigurnost avio, pomorskog i cestovnog prometa vrši kontrolu da svi zakonski standardi budu pravilno implementirani i ispunjeni.

Iskreno se nadam da će nadležne institucije u Hrvatskoj primijeniti primjer dobre prakse Španjolske te omogućiti domaćim zaštitarskim kompanijama proširenje usluge u sektoru sigurnosti. Vjerujem da će MUP Hrvatske preuzeti značajnu ulogu u postavljanju standarda te provjeri kvalitete i operativne učinkovitosti K9 timova u zaštitarskoj industriji po uzoru na propisani matični standard te u skladu s EU Uredbom vršiti licenciranje kao jedina mjerodavna institucija.