Rezultat bi trebao biti prepoznat kao “hrvatska kvaliteta“

Hrvatsko gospodarstvo je i do sada koristilo sigurnost kao snažnu komponentu uspješnog poslovanja i izgradnje pozitivne slike o Hrvatskoj kao sigurnoj državi, posebno u razdoblju velikih sigurnosnih izazova i kriza regionalnih i globalnih razmjera

Hrvatska kuća sigurnosti (HKS), platforma pokrenuta uz zajedničku inicijativu Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske udruga menadžera sigurnost ove je godine predstavljena javnost na nekoliko stručnih skupova. Nakon promocije, Zaštita je upitala pokretače i kreatore Platforme u kojoj je fazi digitalni projekt namijenjen “promicanju uloge i značaja sigurnosti, kao i svijesti o važnosti korporativne, informacijske i kibernetičke sigurnosti za razvoj i konkurentnost hrvatskog gospodarstva”. Ispred HGK, jednog od nositelja inicijative pokretanja Platforme odgovore su nam dali Zdravko Prša i Dario Kovačević, predsjednik i poslovni tajnik Udruženja zaštitnih i istražnih djelatnosti te dr.sc. Dražen Lučić, voditelj Odjela za informacijsku sigurnost HGK.

Što su ustvari cilj i svrha pokretanja Hrvatske kuće sigurnosti i na koji će način ova Platforma biti korisna sektoru i tržištu sigurnosti u RH?
Cilj je promicati ulogu i značaj sigurnosti, kao i svijesti o važnosti korporativne, informacijske i kibernetičke sigurnosti za razvoj i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Platforma HKS gradi partnerstvo između javne, korporativne, privatne i urbane sigurnosti te akademske zajednice i gospodarstva. Hrvatsko gospodarstvo je i do sada koristilo sigurnost kao snažnu komponentu uspješnog poslovanja i izgradnje pozitivne slike o Hrvatskoj kao sigurnoj državi, posebno u razdoblju velikih sigurnosnih izazova i kriza regionalnih i globalnih razmjera. Zbog svega toga, gospodarski subjekti u RH u međunarodnim poslovnim aktivnostima naglašavaju kako je dobro stanje sigurnosti važan čimbenik koji doprinosi međunarodnom ugledu Hrvatske kao sigurne zemlje i za poslovanje i za odmor.

     
 


Ante Perčin, predsjednik udruge zaštitarske djelatnosti pri HUP-u

 

HKS vidimo kao snažnog, vidljivog i nezaobilaznog sugovornika u budućnosti

 

Hrvatska je privatnu sigurnost preslikala i uvezla u vremenu tranzicije, kao i niz drugih procesa, no očito da period profiliranja djelatnosti u svim prethodno navedenim segmentima ipak moramo sami proći

 

Specifični interesi zaštitarstva kao gospodarske grane u RH ponukali su nas da zajedno s HUMS-om i HGK koncem 2019. godine pokrenemo inicijativu izgradnje platforme Hrvatska kuća sigurnosti, koja će na zasadima i dosadašnjim kredibilitetima svih triju udruga biti još snažniji i reprezentativniji predstavnik ukupne djelatnosti na razini RH. Konkretni zadaci HUP-a, HUMS-a i HGK su pružanje svekolike podrške kao i svih radnji usmjerenih na promicanje, etabliranje i pozicioniranje same Platforme u budućnosti. Pritom primarno mislimo na svu potrebnu logističku, organizacijsku, materijalnu, financijsku, kadrovsku i drugu pomoć koju navedene udruge imaju, kao i sve prateće kanale promocije i prezentacije, i veće vidljivosti budućih aktivnosti Hrvatske kuće sigurnosti.

Fragmentacija je kontraproduktivna
Svrha i sami ciljevi pokretanja Hrvatske kuće sigurnosti, predstavljeni su već nekoliko puta. Radi se o nešto širem spektru aktivnosti i očekivanih rezultata, kako u gospodarskom, tako i u strukovnom i profesionalnom aspektu same djelatnosti. No, uz navedeno želimo naglasiti da je opći cilj pokretača ove inicijative pokretanje promjena određenih procesa, otvaranje tema, argumentiranih rasprava i u konačnici pronalazak konkretnih rješenja za svaku pojedinu mikro problematiku samog sektora. A da bi sve navedeno bili u mogućnosti napraviti, nužno je prvenstveno etablirati Hrvatsku kuću sigurnosti kao nezaobilaznog respektabilnog partnera meritornog za raspravu o navedenim temama bilo s državnim regulatorom, samim tržištem, gospodarstvom u cjelini, znanstvenom zajednicom i/ili bilo kojim drugim subjektom koji na neki način participira na tržištu privatne zaštite.

Također, osobno sam mišljenja da rad u bilo kojoj udruzi koji je usmjeren na rješavanje konkretne problematike sektora privatne zaštite, kojeg promatram u nešto širem opsegu od uobičajene definicije njegova opsega, ne može biti parcijalno primjenjiv na bio koji subjekt, a da pritom ne pridonese općem podizanju razine, standarada i kvalitete usluga privatne zaštite u RH. Stoga je svaka fragmentacija ionako male gospodarske grane kao što je privatna zaštita u RH krajnje kontraproduktivna. I ponekad se stječe dojam da se u RH dominantno bavimo zakonskom regulativom, kao da je ista jedini faktor ukupnog prosperiteta gospodarske grane, umjesto da konstatiramo da je to samo zakonski okvir za pružanje određenih usluga, koji u određenom segmentu može biti manje ili više kvalitetno rješenje, ali svakako nije i ne smije biti dominantan faktor za razvoj ukupne djelatnosti.

Podizanje sigurnosne kulture društva
Stoga smatram da se u budućnosti puno više energije mora uložiti u podizanje sigurnosne kulture društva koja će očekivano rezultirati proširenjem i opsega i dosega privatne zaštite te svijesti o benefitima i nužnostima angažmana privatne zaštite, pozicioniranju privatne zaštite kao doista ravnopravnog partnera sektora javne sigurnosti, daljnjem inzistiranju na profiliranju privatne zaštite kao prateće gospodarske grane s redovnim investicijskim ciklusom, paralelnom profiliranju profesije kako u granskom tako i kadrovskom smislu, i to počevši od najniže kategorije zaštitara pa do razine menadžera i eksperata za pojedine aspekte sigurnosti, te nizu drugih aktivnosti koje realno i svakodnevno utječu na ukupan opseg, razinu, kvalitetu i paletu usluga privatne zaštite u RH.

Hrvatska je privatnu sigurnost preslikala i uvezla u vremenu tranzicije, kao i niz drugih procesa, no očito da period profiliranja djelatnosti u svim prethodno navedenim segmentima ipak moramo sami proći. Stoga upravo u svim tim mikro-makro procesima vidimo Hrvatsku kuću sigurnosti, kao snažnog, vidljivog i nezaobilaznog sugovornika u budućnosti, budući je nesporno da ćemo predmetna pitanja očito morati riješiti, u protivnom svi godinama proklamirani ciljevi o sve većoj zastupljenosti privatne zaštite u RH, sinergiji sektora privatne i javne sigurnosti, međusobnoj podjeli sigurnih informacija, aktivnom uključivanju privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti će i nadalje ostati lijepe želje bez konkretne realizacije.

 
     

U kojoj je fazi aktiviranje Platforme i koje će sve usluge i informacije ona pružati? Kada se očekuje njeno ‘puštanje u rad’?
Platforma se nalazi u završnoj fazi ‘podizanja’ čiju smo podršku, strukturu i aktivnosti promicanja morali prilagoditi novonastalim prilikama vezanim uz epidemiološku situaciju. Prvobitna ideja koja je spojila sudionike Platforme pronađena je upravo u potrebi za brzom razmjenom informacija, zajedničkim istupima, kako ispred tijela državne uprave, tako i ispred gospodarskih subjekata. HKS je trajna i dinamična platforma koja nema predviđeni rok trajanja i možebitni završetka djelovanja. Trendovi i izazovi sektora sigurnosti, te prikupljena znanja i iskustva čine okosnicu djelovanja platforme te samim time i pružanja usluga gospodarskim subjektima u ostvarenju sigurnosnih i poslovnih mogućnosti, ciljeva i potreba. Konkretne usluge, sadržaj i pristup istima biti će obavljen i dostupan početkom 2021. godine.

Hoće li Hrvatska kuća sigurnosti biti dio Digitalne komore HGK?
Ključne odrednice HKS, implementirane u njenu strukturu nalaze se u usmjerenosti prema korporativnoj i kibernetičkoj sigurnosti, i smatramo da će značajno obogatiti platformu “Digitalne komore”, prije svega kao dobrodošli novitet unutar modula Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti. Također, brojne planirane aktivnosti educiranja, radionica i kongresa, pronaći će mjesto unutar modula e-edukacije. Intencija pokretača Platforme nalazi se u omogućavanju interakcije gospodarskih subjekata s platformom kroz tehnološki napredne i učinkovite sustave od kojih je jedan i Digitalna komora HGK.

Koliko je ljudi angažirano na kreiranju Platforme?
Trenutno je na radu Platforme angažirano nekoliko predstavnika svakog od suosnivača, ali se puno korištenje dostupnih kapaciteta i resursa očekuje daljnjom nadogradnjom Platforme. Dinamika upita, gospodarskih potreba, analiza zakonskih okvira i uključivanje gospodarskih subjekata u rad Platforme neke su od odrednica koje će determinirati i sukladno tome povećavati broj ljudi angažiranih na platformi za koje osnivači platforme imaju pripremljene kapacitete.

Jeste li nailazili na određene probleme prilikom pokretanja inicijative i izvedbe?
Ne, nije bilo nikakvih problema. Dapače, iznenađujuća je bila podrška, čak i entuzijazam ne samo partnera u ovom projektu, nego i većine čimbenika koji su na bilo koji način uključeni u ovaj projekt. Pozitivno ozračje u i oko projekta je tim bolje ako se uzmu u obzir okolnosti u kojima smo radili u Zagrebu tijekom ove godine, zbog pandemije COVID-19 i potresa.

Jeste li naišli na neku sličnu Platformu u drugim zemljama ili je Hrvatska kuća sigurnosti prepoznatljiv hrvatski proizvod?
Dario Kovačević: Udruživanja subjekta respektabilnih iskustava i znanja uobičajen je modalitet djelovanja usmjeren prema ispunjavanju specifičnih i općih interesa i potreba. Kada se radi o pitanjima sigurnosti, brojne pozitivne primjere pronalazimo u aktivnostima udruživanja članica Europske unije, Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. Jedna od prvih aktivnosti Platforme, upravo je promicanje usluga sektora sigurnosti hrvatskih gospodarskih subjekta u formi kataloga, po uzoru na izraelski izvozni institut.

Dražen Lučić: Hrvatska nije toliko gospodarski jaka kao države koje je već naveo kolega Dario no, u ovom našem primjeru povezat ćemo ono što u ovom sektoru nudi Hrvatska s drugim prednostima Lijepe naše u području sigurnosti. Na taj način imat ćemo rezultat koji bi trebao biti prepoznat kao “hrvatska kvaliteta”.

Koje su uloga i zadaci ostalih partnera (HUP i HUMS) u kreiranju Platforme?
HKS će potaći i koordinirati različite aktivnosti promidžbe o važnosti svih aspekata sigurnosti putem nacionalnih udruženja sigurnosti pri HGK, HUP-u i HUMS-u, a otvorena je za suradnju i s drugim organizacijama. Provedba u praksi omogućit će sinergijski pristup svim komponentama sigurnosti. Krajnji cilj je podizanje razine i kvalitete ukupnog sustava sigurnosti u Hrvatskoj.

     
 


Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

 

Kroz Platformu možemo ostvariti sinergiju i partnerski sustav

 

U optimističnoj varijanti i napredujemo zahvaljujući nekim dugoročnim projektima i razvoju nove ponude

Inicijativu izgradnje platforme Hrvatska kuća sigurnosti predstavili smo našim partnerima, udruženjima zaštitnih poslova pri HUP-u i HGK, u studenom 2019., uz ideju da zajednički promičemo sigurnost i razvoj, partnerstvo u sigurnosti putem platforme “Hrvatska kuća sigurnosti - Croatia House of Security”. HUMS u Platformu pristupa s članovima koji su vrhunski eksperti korporativne, informacijske, cyber, privatne i urbane sigurnosti, čime ćemo pridonijeti osnaživanju Platforme. Između ostalih, naše zadaće su da financijski i materijalno osiguramo potporu u promicanju Platforme, prevencije kriminaliteta i korporativne sigurnosti, potom potporu u osnivanja ‘bussines crime wach’ centra, digitalizaciji poslovnih procesa sigurnosti i obrazovanja, trajnoj skrbi za poboljšanje svih komponenti sigurnosti, podršci izobrazbi te ostalih aktivnosti od zajedničkog interesa.
Hrvatsko gospodarstvo, kao i druge institucije i do sada su koristile sigurnost kao snažnu komponentu uspješnog poslovanja i izgradnje pozitivnog imidža Hrvatske kao sigurne zemlje. Vjerujemo da kroz Hrvatsku kuću sigurnosti, kao zajedničku kuću istaknutih dionika nevladinih organizacija sigurnosti, možemo ostvariti sinergiju i partnerski sustav koji bi u konačnici donio dodatni prepoznatljivi rezultat za zajednicu.

 
     

 

Dražen Najman