Šezdeset velikih godina najstarije domaće zaštitarske tvrtke

Uoči skore proslave 60. rođendana najstarije zaštitarske tvrtke u Republici Hrvatskoj, uprava Zaštite-Zagreb otkriva nam u razgovoru za Zaštitu najvažnije detalje iz svoje bogate povijesti, prisjećajući se najljepših i najružnijih trenutaka, s osvrtom na aktualni krizni trenutak te uz najavu budućih poslovnih poteza...
[ Antun Krešimir Buterin, Dražen Najman ]

Od nekadašnje zagrebačke Sigurnosti nastalo je desetak drugih tvrtki tehničke i tjelesne zaštite. Uz malo pjesničke slobode, mogli bismo stoga reći da je Sigurnost, tj. današnja Zaštita-Zagreb, zapravo – i otac i majka domaćeg zaštitarstva.  
A kad roditelj slavi 60. rođendan, vrijeme je za čestitke, duboko poštovanje i osvrt na bogatu prošlost. Iako smo razgovor obavili s predsjednikom Uprave Zaštite-Zagreb Ivanom Nađom i članom Uprave Ivanom Cestarićem, obojica su više puta kroz razgovor naglasila da govore u ime cijeloga tima od 8-9 ljudi koji zajedno vode Zaštitu-Zagreb.
 
U ljudskim je okvirima 60 godina mnogo. To je osoba u zlatnim, zrelim, najboljim godinama. Kakav je osjećaj voditi takvu zlatnu tvrtku? 
Osjećaj je divan, no osjećamo i veliku odgovornost i veliku čast. Ponajprije moramo zahvaliti svim bivšim rukovoditeljima koji su tvrtku vodili kroz prošlost, a također moramo konstatirati da su najveća vrijednost tvrtke - radnici! To su naši zaštitari, čuvari, vatrogasci, zaštitari-tehničari, voditelji i rukovoditelji sektora koji obavljaju organizacijske poslove. Naše su goleme vrijednosti i osnovne djelatnosti - tjelesna, tehnička i protupožarna zaštita, te servis vatrogasnih aparata što je usluga koju pružamo 32 godine. 
 
Veliku i iskrenu zahvalu dugujemo i svim vjernim korisnicima koji prepoznaju našu kvalitetu i tradiciju te cijene rad i trud naših zaposlenika. Naime, u nekim tvrtkama usluge pružamo neprekidno već više od 40 godina! 
 
Osim toga, u Zaštiti-Zagreb još rade neki ljudi koji su s nama već desetljećima. Jedan od njih, Marko Staneković, tu je 42 godine, a sada je šef servisa vatrogasnih aparata, dok više zaposlenika slavi 30. godina rada u tvrtki.
 
Skoknimo nakratko u prošlost. Kada je i kako sve počelo te 1951.? Opišite nam "život" i poslovanje vaše slavljeničke tvrtke kroz stoljeća...
Tvrtka Zaštita-Zagreb d. d. pravni je slijednik poduzeća Sigurnost osnovanog 1951. g. u Zagrebu. Poduzeće je u početku zapošljavalo tridesetak radnika koji su obavljali preventivne obilaske dijela trgovinskih objekata, kinematografa, manjih pogona i radnji na području Zagreba. Tek su nakon toga – po modelu upravo Sigurnosti - nastajale i druge slične tvrtke, kako u Zagrebu, tako i drugdje, u Osijeku, Rijeci, Bjelovaru... Dakle, bili su to sami počeci jedne organiziranije gospodarske grane. 
 
Zaštita-Zagreb jedino je dioničko društvo u Republici Hrvatskoj koje se bavi zaštitom i sigurnošću, dok su sva ostala društva s ograničenom odgovornošću. Naša je velika prednost što iza nas stoji kapital, dok je osnivački kapital većine ostalih tvrtki 20.000 kuna
Šezdesetih godina 20. stoljeća širili smo djelatnost čuvanjem sve većeg broja gospodarskih objekata te gradskih i državnih institucija, a 70-ih smo počeli nuditi i usluge protupožarne zaštite kroz 24-satna dežurstva vatrogasaca te servisiranje vatrogasnih aparata. Budući da je već tada sazrela spoznaja o nužnosti i važnosti i tehničke zaštite, Sigurnost je razvijala i nudila i tu vrstu usluge sukladno tehničkim dostignućima i standardima toga doba. U 80-ima počinje okupljanje vrhunskih stručnjaka iz područja zaštite i sigurnosti koji su predanim i stručnim radom kroz iduća desetljeća dali velik doprinos razvoju svih oblika štićenja osoba i imovine. 
 
Po uspostavi samostalnosti i neovisnosti, Hrvatska je u 90-im godinama 20. stoljeća među prvim novostvorenim državama donijela zakon o zaštiti osoba i imovine. Tada je naše poduzeće proširilo asortiman usluga nudeći i usluge priključenja lokalnih alarmnih sustava na centralni dojavni sustav te usluge intervencija zaštitarskih interventnih ekipa. Godine 1992. izvršena je pretvorba i privatizacija Sigurnosti te je nastalo dioničko društvo Zaštita-Zagreb. Provedena su organizacijska i kadrovska preustrojavanja kako bi Društvo posve udovoljilo suvremenim tržišnim zahtjevima i zakonskim obvezama. Ta nam je godina donijela novi način rada i strukturu kakvu imamo i danas. 
 
A što sve činite od 2001. godine?
Ubrzali smo proces opremanja potrebnom tehničkom opremom za obavljanje zaštitarskih poslova. Nabavljena su oklopljena vozila, oružje, koferi s elektrokemijskom zaštitom za transport novca, radio-veza, GSM-uređaji, obnovljen je vozni park, a u centralni dojavni sustav ugrađena je najsuvremenija oprema... Danas smo opremljeni nužnom opremom za kvalitetno obavljanje svih najzahtjevnijih poslova iz naše djelatnosti. Intenzivno se radilo i na širenju specijaliziranih timova za poslove konzaltinga i izrade elaborata o opravdanosti ulaganja u sustave zaštite, izrade prosudbe ugroženosti, izrade planova osiguranja, unaprjeđivanje i razvoj tehničke zaštite. 
 
Kakva je današnja slika tvrtke - koliko zaposlenih imate, gdje su vam poslovni prostori i nadzorni centar, kakav vam je vozni park…? 
Zaštita-Zagreb d.d. kao jedina zaštitarska tvrtka u državi koja posluje kao dioničko društvo, i danas je respektabilan gospodarski subjekt s velikim udjelom na tržištu zaštitarskih usluga. Zapošljavamo oko 500 radnika koji su, sukladno propisima i pravilima struke, osposobljeni za obavljanje svih zaštitarskih poslova tjelesne i tehničke te protupožarne zaštite. Društvo je ustrojeno po funkcionalnom principu pa je unutarnjom organizacijskom strukturom jasno određeno tko što obavlja i tko je odgovoran za koje rezultate. 


 
Ustrojili smo organizacijske jedinice: tjelesna zaštita, tehnička zaštita, protupožarna zaštita i stručno-administrativni poslovi, a unutar njih postoje sektori, službe, odjeli i referade. Naročito je velika pozornost posvećena kontroli i nadzoru nad radom naših zaštitara, čuvara i vatrogasaca. Posjedujemo potvrdu o usklađenosti sustava upravljanja kvalitetom s normom HRN EN ISO 9001:2009 te certifikat BUREAU VERITASA o usklađenosti našeg sustava upravljanja sa zahtjevima norme upravljanja ISO 9001:2008 za opseg djelatnosti usluga tjelesne, tehničke i protupožarne zaštite osoba i imovine te servisa vatrogasnih aparata.
 
Za svu tehničku opremu, uređaje i sredstva posjedujemo sve potrebne certifikate i dozvole za korištenje. Raspolažemo i kvalitetnim poslovnim prostorima na dvije lokacije - u Savskoj cesti i ulici Braće Domany u Zagrebu - kao vrlo važnim resursima. U cilju što operativnijeg izvršavanja zaštitarskih poslova i poslova PPZ-a, ustrojili smo i dispečerski dojavni centar koji, uz mobilne nadzorno-interventne ekipe opremljene brzim intervencijskim vozilima, sustavima radio-veze i mobilne telefonije, u najkraćem vremenu rješava najsloženije operativne zadatke.

Unatoč imenu grada u nazivu tvrtke, vjerojatno ipak niste ograničeni samo na područje grada Zagreba? 
Tako je. Iako poslove najviše obavljamo na području Zagreba gdje je i sjedište Društva, kao i diljem Zagrebačke županije, dosta djelujemo i na području Slavonije, osobito u Orahovici i Našicama. U sektoru Slavonije zasad imamo više od 40 zaposlenika, no ističemo da smo u mogućnosti pružati kvalitetne usluge u svim županijama, gradovima i općinama diljem Hrvatske jer za to imamo sve potrebne resurse. 
Naime, Zaštita-Zagreb jedna je od članica Adriatic Grupe, u kojoj još djeluju zaštitarske tvrtke Protect iz Rijeke i Sigurnost Buzov iz Slavonskog Broda. Sa svojim partnerima možemo udovoljiti najsloženijim zahtjevima, ali isključivo na području Hrvatske. 

 
Kad već spominjete Adriatic Grupu, kakav je danas njezin položaj? Što je ostalo od Grupacije u kojoj je donedavno bio i Adriatic Security? 
Vlasnici i uprava zadarske tvrtke Adriatic securityja d.o.o. odlučili su istupiti iz Grupacije, dok njezini ostali članovi - Zaštita-Zagreb d.d., Protect d.o.o. i Sigurnost-Buzov d.o.o. - nastavljaju s radom. Svi smo čvrsti u nakani ostvariti zadane ciljeve i nastaviti kvalitetno pružati usluge. Zaštita-Zagreb d.d., kao članica Grupe, može pružati usluge na području cijele Hrvatske i to brzo i kvalitetno, što naši zaposlenici već i čine. 
 
S obzirom da ste dioničko društvo, koji je vlasnički udjel pojedinih pravnih subjekata u cjelokupnom portfelju? Tko je, dakle, vaš trenutačni vlasnik, odnosno tko su vlasnici?
Mi smo jedina zaštitarska tvrtka u RH koja posluje kao dioničko društvo u kojem članovi, tj. dioničari, njih 179, sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na 5778 dionica. Od toga su broja 3684 dionice (63,76%) temeljnog kapitala u vlasništvu pet domaćih pravnih osoba; 1148 dionica (25,54%) u vlasništvu je 11 domaćih fizičkih osoba; 676 dionica (11,70%) u vlasništvu je 163 sadašnjih i bivših radnika Zaštite-Zagreb d.d. Od ukupno 179 dioničara, njih 163 (91,06%) sadašnji su i bivši radnici društva, 11 (6,15%) dioničara domaće su fizičke osobe, a njih 5 (2,79%) dioničara domaće su pravne osobe. O našoj snazi govori podatak da od gotovo 200 tvrtki registriranih u RH, po broju zaposlenih i ukupnom prihodu zauzimamo jedno od vodećih mjesta.
 
Koliko ste zadovoljni trenutačnim položajem zaštitarstva na domaćem tržištu rada, ali i općenito situacijom u industriji sigurnosti? 


Cijeli intervju s upravom Zaštite-Zagreb možete pročitati samo u tiskanom izdanju časopisa Zaštita