Sigurnosna mreža po Kanadi / Zaštitari čuvaju češki grad / Chicago protiv novih kamera / Na stare 33.000 kamere novih 22.000 / Policija trgovcima predlaže kamere i zaštitare / Nasilje u Meksiku