Šokeri kao munje u rukama

Elektrošokeri se mogu nositi i koristiti isključivo radi samoobrane. Ovisno o načinu i posljedicama, onaj tko ih uporabljuje za napad, snosit će prekršajnu ili kaznenu odgovornost
[ Damir Stolnik ]

U situacijama ugroze osobne sigurnosti ili imovine često posežemo za različitim „pomagalima“ koja nam olakšavaju obranu i čiji učinak privremeno onesposobljava napadača. Tako smo nedavno pisali o sprejevima punjenim kemijskim sredstvima te kratkom vatrenom oružju koje ispaljuje naboje punjene kemijskim sredstvima, kao najčešćim samoobrambenim pomagalima za kojima hrvatski građani posežu u svrhu vlastite zaštite. 
No osim njih, u Hrvatskoj su dozvoljeni slobodna prodaja i korištenje i nekih drugih pomagala. Ona onesposobljavaju napadača jakim i neugodnim strujnim udarom, koji trenutno i privremeno paralizira svaku napadačevu fizičku aktivnost. Takva samoobrambena sredstva nazivamo elektrošokeri ili električni paralizatori.
Elektrošokeri onesposobljavaju napadača snažnim i neugodnim strujnim udarom. To znači da djeluju na principu emitiranja električne struje male snage, ali velikog napona, koja ometa živčane impulse između mozga i muskulature osobe protiv koje se koriste. Time se sprječava kontrola nad živčanim i mišićnim funkcijama organizma, čime se osoba privremeno svladava bez trajnih štetnih posljedica po njezin život i zdravlje. U odnosu na moguću daljinu njihove primjene, možemo ih uvjetno podijeliti u dvije skupine: za djelovanje na kontaktnim daljinama te za djelovanje na većim, nekontaktnim daljinama.

Kontaktni elektrošokeri

Osnovna je karakteristika elektrošokera da se primjenjuju neposrednim pritiskom na tijelo napadača. Relativno su malih dimenzija, težine oko 200 grama. Pojedini su tako malih dimenzija da se mogu neprimjetno nositi u džepu ili torbici, ali su toliko snažni da učinkovito sprječavaju napadača u njegovoj namjeri. Razlikuju se prema izlaznom naponu, a mogu biti već od 10.000 pa do 100.000 volti. Izvor napajanja su im baterije od 3 ili 9 volti. Dizajnirani su tako da se mogu koristiti jednom rukom, a veći modeli imaju kvačicu ili uzicu za nošenje u džepu, na remenu ili ruci. Osim ovih, za tzv. civilnu uporabu, postoje i službene električne palice namijenjene uporabi službenih osoba (policije, pravosudne policije i sl.).
Sam elektrošoker djeluje na principu periodičnog električnog pražnjenja putem iskre u vrlo kratkom vremenu, kad se njegova dva metalna šiljka (elektrode) prislone na tijelo napadača i pritisne tipkalo. Elektrode su međusobno razmaknute oko 4 cm, pa istosmjerna struja prođe samo tim malim dijelom tijela. Na taj način uređaj izaziva trenutne kontrakcije mišića uz vrlo jaku bol na onom dijelu tijela na koje ga se prisloni.
Najdjelotvorniji je kad se koristi u području vrata, zapešća na rukama ili preponama, a uz dezorijentiranost i zbunjenost može kod napadača prouzročiti i gubitak svijesti. Najjača verzija elektrošokera dovoljno je jaka da djeluje - i kroz odjeću. Međutim, budući korisnici kontaktnih elektrošokera moraju znati da ih u konkretnoj situaciji mogu koristiti na tri načina.
1) Kratkim pritiskom na tijelo napadača u trajanju od 1/4 sekunde uglavnom ćemo napadača samo uplašiti, pri čemu  će doći do manje kontrakcije njegovih mišića i vjerojatno njegova slabog odbijajućeg efekta za daljnji napad.
2) Umjerena dužina pritiska na napadačevo tijelo u trajanju od 1 do 4 sekunde prouzročit će njegov pad na tlo i zbunjenost. Napadač neće biti u stanju nastaviti s napadom, ali će biti sposoban odmah ustati.
3) Puni pritisak u trajanju od 5 sekundi imobilizirat će napadača, što će prouzročiti njegovu dezorijentaciju, gubitak ravnoteže, pad na tlo i osjećaj slabosti nekoliko minuta nakon primjene elektrošokera. U tom ćemo slučaju imati dovoljno vremena za bijeg ili eventualni poziv u pomoć.

Nekontaktni elektrošokeri

Sam pojam „nekontaktni“ slikovito dočarava način uporabe tih elektrošokera. To znači da se učinkovito mogu uporabiti protiv napadača na većim, nekontaktnim daljinama. Ovdje je riječ o određenim vrstama elektrošokera koji imaju oblik pištolja, a čiji je efikasni domet do sedam metara. Način njihova djelovanja identičan je kontaktnima, što znači da također onesposobljavaju napadača putem električnih impulsa.
Najpoznatiji modeli nekontaktnih elektrošokera dolaze pod nazivom „Taser“. Posljednja inačica „Taser X26“ vrlo je slična običnom pištolju, izvor energije mu je litijska baterija koja omogućava više stotina opaljenja. Na prednjem je dijelu pištolja patrona (catridge) u kojoj su smještene dvije sonde iz kojih izviruju strjelice, te se ispaljuju na napadača. Strjelice su s pištoljem spojene tankom žicom, kroz koju se, nakon povlačenja okidača, do napadača provodi električna energija određenih karakteristika, čime se zatvara strujni krug.
U slučaju promašaja cilja s obje strjelice, napadača je moguće svladati neposrednim pritiskom prednjeg dijela „Tasera“ na njegovo tijelo te ga tada možemo koristiti kao kontaktni elektrošoker.
Za razliku od kontaktnih, uporabu „Tasera“ od strane službenih osoba uvijek je moguće kontrolirati. Svaki je „Taser“ nakon uporabe, naime, moguće putem USB veze povezati na osobno računalo. Na taj se način maksimalno nadzire uporaba oružja i omogućava uvid u vrijeme korištenja oružja, količinu predane energije na napadača, njezino trajanje i slično.
U zemljama širom svijeta ovu vrstu oružja uglavnom koristi policija za svladavanje vrlo agresivnih napadača i osoba koje su pod utjecajem raznih opojnih supstanci, kao i pravosudna policija u zatvorskim ustanovama. U posljednje ga vrijeme sve više koristi i vojska u mirovnim misijama diljem svijeta. U Hrvatskoj se „Taser“ ne može naći u slobodnoj prodaji.

Nedostaci elektrošokera

Kontaktni
Glavni je nedostatak kontaktnih elektrošokera što njihova učinkovita uporaba, već smo upozorili, zahtijeva blisku borbu, tj. neposredni kontakt s napadačem. Nije dovoljno samo pritisnuti šoker uz njegovo tijelo, nego ga se mora pritisnuti i držati nekoliko sekundi u kontaktu s osobom sve dok ona ne padne. Većina ljudi nije sposobna za takvu borbu, što se naročito odnosi na nježniji spol. Dakle, kontaktni elektrošokeri nisu za osobe slabije fizičke snage. Ta činjenica, kao i njihova relativno visoka cijena, utječe na manje zanimanje za njihovu kupnju u odnosu na, primjerice, suzavce u spreju.
Nekontaktni
Glavni nedostatak nekontaktnog elektrošokera ogleda se u tome što patrona (catridge), koja se umeće na prednji kraj pištolja, omogućava samo jedno opaljenje. Nakon toga se prazna (ispucana) patrona mora zamijeniti punom. Dakako da taj postupak zahtijeva određeno vrijeme i dobru obučenost korisnika elektrošokera. Sljedeći nedostatak odnosi se na njegovo nošenje. Naime, elektrošoker mora biti pozicioniran na dominantnoj strani tijela, što znači u neposrednoj blizini vatrenog oružja. U stresnoj situaciji, takva pozicija može dovesti do izvlačenja i uporabe vatrenog, umjesto električnog oružja.