Spas je u plinu CO2

Postoje dva tipa sustava: visokotlačni i niskotlačni CO2, a osnovna je razlika u smještaju zalihe CO2 - kod visokotlačnog sustava CO2 se nalazi u bocama pod tlakom oko 50 bara pri temperaturi okoline, dok je kod niskotlačnog sustava CO2 smješten u pothlađenom spremniku pod tlakom od oko 21 bar pri temperaturi od -18 stupnjeva Celzija
[ Nikola Tušek, dipl. ing. stroj., Pastor projektiranje ]

Ugljični dioksid jedno je od najstarijih sredstava za gašenje koje se primjenjuje u stabilnim sustavima. CO2 je stabilan plin koji požar gasi prvenstveno efektom gušenja (smanjivanjem koncentracije kisika), ali istodobno djeluje i ohlađujuće. Zato je pogodan za potpunu zaštitu, ali i za lokalnu primjenu, i to u vrlo širokom rasponu – industrijska postrojenja, transformatori u zatvorenom prostoru, lakirnice, strojarnice brodova... Potrebna se količina određuje proračunom na temelju volumena i koeficijenta koji ovisi o vrsti štićenih prostora i materijala.
Niskotlačni sustav ugrađuje se na kopnu i na brodove. Osnovna mu je karakteristika da može skladištiti velike količine ugljičnog dioksida pa se mogu štititi i prostori velikih volumena. Sustavom se može štititi više zona gašenja, a aktivira se automatski, poluautomatski ili ručno. Spremnik niskotlačnog uređaja izoliran je i u sklopu sustava je rashladni uređaj koji održava konstantu tlaka i temperature. Pastor sustave projektira i izrađuje prema zahtjevima svakog specifičnog objekta, a dosadašnja referenca sadrži uređaje od 3000 do 35.000 kg CO2 po jednom niskotlačnom spremniku. Moguće su i kombinacije s više spremnika. Po potrebi je niskotlačni spremnik s popratnom opremom moguće smjestiti u kontejner ili drugi prostor izgrađen za tu namjenu, npr. montažnu kućicu. 
Sustavi se sastoje od ovih dijelova:
- spremnik CO2 od posebnog čelika za niske temperature, s toplinskom izolacijom, nivokazom, sigurnosnom i ostalom potrebnom armaturom te postoljem na kojem su i svi ostali dijelovi modula. Radni je pritisak 21 bar kod -18 °C
- glavni ventili - ručni i pneumatski pogonjeni
- zonski ventili s pneumatskim cilindrima i polugama za ručno aktiviranje
- sustav pneumatskog aktiviranja, s ormarima opremljenim potrebnom armaturom i uređajima za vremensku odgodu - aktiviranja - što je nužno radi pravodobne evakuacije ljudi iz štićenog prostora
- rashladni uređaji koji se u osnovi sastoje od kompresora, kondenzatora, isparivača ugrađenih u spremnik CO2, pripadajuće armature i automatike. Ugrađuju se dvije jedinice, svaka s punim  kapacitetom, koje se naizmjenično automatski smjenjuju u radu. Rashladni je medij ekološki prihvatljivi plin R 404-A
- elektroormari koji nadziru rad sustava
- razvodni cjevovodi
- CO2 mlaznice
- signalni uređaji, akustični i optički.
Sustav se aktivira pomoću parne faze CO2 koja se uzima iz spremnika s gornje strane. Parna faza CO2 preko sustava elektromagnetskih ventila otvara razdjelni ventil za zonu zahvaćenu požarom. Zatim se otvara glavni ventil koji ima pneumatski pogon. Nakon gašenja glavni se ventil zatvara automatski, dok se razdjelni mora ručno vratiti u početno stanje. Uređaj je opremljen sigurnosnim ventilima gdjegod postoji mogućnost povišenja tlaka. Ventili na samom spremniku spojeni su preko troputnog ventila zbog servisiranja. Razina tekućine u spremniku stalno se kontrolira preko nivokaza koji može biti magnetni plovak ili radarski nivokaz. U slučaju kvara nivokaza, razina tekućine u spremniku može se jednostavno provjeriti preko sustava kuglastih ventila postavljenih na razine od 100%, 95%, 75% i 0% ispunjenosti spremnika.
Punjenje spremnika vrši se pomoću cisterne. Na spremniku su postavljeni priključci za punjenje parne i tekuće faze CO2. Kad se izjednače tlakovi parne faze spremnika i cisterne preko priključka parne faze, pumpom se tekući CO2 prepumpava iz cisterne u spremnik preko priključka tekuće faze. Cijelo se vrijeme punjenja preko priključka parne faze izjednačuju tlakovi cisterne i spremnika.
Pastorovi sustavi CO2 ugrađeni su na nizu lokacija, pa tako i u brodogradilištima Brodotrogir, Brodosplit, Uljanik i 3. Maj, tiskarama Zagreb i Radin, u Rusiji kod strateškog partnera LUKOIL - zapadni Sibir

Na kopnenim se instalacijama za aktiviranje koristi vatrodojavni sustav u dvozonskoj ovisnosti. Budući da je CO2 u koncentracijama za gašenje opasan po život, dodatno se radi sigurnosti aktiviranje odgađa za 30 sekundi, a s unutarnje strane štićenih prostorija postavljaju se tasteri za blokiranje gašenja – blokira aktiviranje dok je stisnut te po otpuštanju opet odbrojava 30 sekundi. Na brodskim se instalacijama automatsko aktiviranje ne koristi, već isključivo po ljudskoj odluci – ručnim otvaranjem pilot-ventila, čime se aktivira pneumatski sustav za otvaranje ventilskog razvoda za CO2.
U mogućnosti smo ponuditi niskotlačne uređaje CO2 s različitim volumenima spremnika odnosno količinama ugljičnog dioksida, od 3000 do 35.000 kg – po sistemu "ključ u ruke". Sustave CO2 projektiramo prema "Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom" te prema NFPA 12 - američkom standardu za sustave za gašenje ugljičnim dioksidom. Sustave na brodovima projektiramo prema propisima svih brodskih registara (LRS, DNV, BVS, HRB, RINA, GL, HRS ...). Hidraulički proračun pada tlaka radi se prema NFPA 12.
U mogućnosti smo ponuditi cjelovito rješenje za zaštitu prostora sustavom CO2 (odabir tipa sustava sa stajališta isplativosti sustava, izradu projekta, ishođenje suglasnosti na projekt, izvedbu instalacije i servis).