Srednjoškolsko zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine ugraditi u Zakon

Dio struke smatra nepravednim što se važnost srednjoškolskog obrazovanja podcjenjuje u odnosu na tečaj za zaštitara osoba i imovine koji traje 100 sati
[ Eugen Antić ]

U srednjoškolskom obrazovanju pored programa za zanimanje zaštitar osoba i imovine te za zanimanje zaštitar tehničar, postoji još i program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine o kojem ima dosta nejasnoća. Stoga smo odlučili kontaktirati mjerodavne institucije s nekoliko pitanja kako bismo razjasnili nejasnoće koje postoje u stručnim krugovima te podigli svijest o važnosti srednjoškolskog obrazovanja i edukacije u industriji privatne zaštite, a koju dio struke izbjegava s opravdanjem da je riječ o nepotrebnim troškovima. 
No to nisu nepotrebni troškovi, jer zaštitarima je neophodno da su što bolje educirani u izazovima sutrašnjice kada se tehnologije tehničke i tjelesne zaštite na dnevnoj bazi mijenjaju. I samim zaštitarima je lakše obavljati posao zaštite osoba i imovine kada su oplemenjeni znanjem i zato moraju biti educirani, fizički spremni,​ učinkoviti ​i dobro plaćeni kako bi mogli adekvatno odgovoriti na sve izazove koji im se pojave na radnom mjestu.
Tehničar zaštite osoba i imovine program je za stjecanje srednje stručne spreme koji se izvodi u trajanju od 2754 sa​ta, konzultativno-instruktivnim ili dopisno-konzultativnim načinom rada ​u trajanju od ​četiri ​godine. Prvi, drugi i treći razred traje po 35 tjedana, a završni četvrti razred 32 tjedna. Program prekvalifikacije traje 18 mjeseci, ovisno o prethodno stečenoj kvalifikaciji polaznika. 
 
Odluka u nadležnosti MUP-a
Po završetku programa pristupa se obrani završnoga rada u skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnoga rada. ​Program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine ima ukupno 27 predmeta, u što je uključena i praktična nastava. Tu je niz stručnih predmeta: računarstvo, psihologija i komuniciranje, zaštita okoliša, organizacija sustava zaštite, pravo zaštite, elektrotehnika, kriminalistika, protupožarna preventiva, vatrogasni aparati i oprema, naoružanje i nastava gađanja, tehnologija zaštite, prva pomoć i zaštita na radu, sustav veza, praktična nastava i borilačke vještine.
"Nastavni plan i program za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine izrađen je 2001. godine. U izradbi programa sudjelovali su nastavnici iz škole, predstavnici struke i predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova. Program je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Od 2001. godine, u redovnom srednjoškolskom obrazovanju, program se izvodi u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Agencija za strukovno obrazovanje (sada Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih) osnovana 2005. godine, nije sudjelovala u izradbi i donošenju navedenoga programa. 
Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova. Isto tako, ispite za obavljanje poslova zaštitara organizira i provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Mišljenja smo da su učenici koji su završili obrazovanje za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine, osposobljeni i za obavljanje poslova zaštitara. 
Međutim, odluka o tome je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je 2013. godine izradila Standard zanimanja, Standard kvalifikacije i Kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar tjelesne zaštite. Kvalifikacija je izrađena kao rezultat potrebe tržišta rada. Kvalifikacija je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ponuđena strukovnim školama na eksperimentalnu provedbu i ni jedna škola se nije javila za provedbu te kvalifikacije, zbog čega kvalifikacija nije vrjednovana, jer se ne provodi, i kao takva službeno nije donesena" kažu u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 
U Ministarstvu unutarnjih poslova kažu da je Zakonom o privatnoj zaštiti propisano da poslove privatne zaštite u RH mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova. Temeljem odredbi članaka 20. i 23. Zakona o privatnoj zaštiti, dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara izdaje se osobi koja uz ostale zahtjeve ima završeno srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju te ima položen stručni ispit za zaštitara.​ Stoga, svaka osoba koja ima završeno srednje obrazovanje u najmanje trogodišnjem trajanju, uz uvjet da ima položen stručni ispit za zaštitara, može obavljati poslove zaštitara. Isto tako, sukladno odredbi članka 21. stavak 1. Zakona, samo osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara. 
 
Stručni ispit 
"Osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare. Osobe koje su završile​ izobrazbu za zaštitare u ovlaštenim ustanovama za osposobljavanje zaštitara i osobe koje su stekle obrazovanje tehničar zaštite osoba i imovine u četverogodišnjem trajanju, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika obavezno moraju položiti stručni ispit za zaštitara kako bi dobili dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara. Tek tada mogu obavljati poslove zaštitara", poručuju iz Službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova.​ ​
Iz MUP-ovog odgovora i dalje nas muči pitanje: Zašto je MUP odobrio, a ne priznaje ​zanimanje​ tehničar zaštite osoba i imovine? No odgovor je jednostavan: Zato što tako propisuje ​aktualni Zakon o privatnoj zaštiti. MUP je napravio previd, namjerni ili nenamjerni to ne možemo znati, pa ovu kategoriju nije uvrstio ni u novom Nacrtu Zakona o privatnoj zaštiti, čime se važnost ovog srednjoškolskog obrazovanja podcjenjuje u odnosu na tečaj za zaštitara osoba i imovine koji traje 100 sati. Dio struke to s razlogom smatra nelogičnim i nepravednim. Pitanje je što sad možemo napraviti da bi ovo promijenili? Na raspolaganju imamo više opcija, jedna je javno savjetovanje, druga je pritisak javnosti ​i medija​, a treća je pokrenuti​ postupak​ na Upravnom sudu RH za ocjenu zakonitosti općih akata što može napraviti svaka fizička i pravna osoba.