Stižu multifunkcionalne termovizijske kamere manje težine i boljih performansi

Hrvatska tvrtka AUDIO-VIDEO TREND je 2018. godine započela s provedbom projekta “Istraživanje, razvoj i izrada prototipa termovizijske kamere“. Finalni proizvod je termovizijska kamera i hardverska elektronska pločica (engine) koji predstavljaju inovacije u pogledu efikasnih rješenja u korištenju termovizijskih uređaja u komercijalne svrhe, odnosno u različitim gospodarskim djelatnostima

 

Termovizijske kamere su prvotno bile proizvedene za vojne i obrambene svrhe kao što su nadzor i sigurnost državne granice. Danas je ponuda na tržištu termovizijskih uređaja sve veća, cijenom su povoljniji, njihove performanse su sve bolje, jednostavnost rukovanja poboljšane, a dimenzije su sve manje. Uočeno je da termovizijske kamere imaju široki spektar primjene i u drugim sektorima i to u zdravstvu, autoindustriji, stanogradnji, obrazovanju, a ne samo u vojne i policijske svrhe, što predstavlja takozvani koncept dual use odnosno dvostruke namjene.

Prema procjenama web portala Globalmarketinsights globalna vrijednost tržišta termovizijskih uređaja u 2019. godini procijenjena je na 7 milijardi USD, a očekuje se da će na godišnjoj razini do 2026. godine porasti preko 19 posto. Prognozira se da će globalne isporuke doseći 7,5 milijuna jedinica do 2026. godine. Porast potražnje se može objasniti sve većom primjenom termovizijskih kamera u komercijalne svrhe. Bitno je napomenuti da je veliki utjecaj politike u odabir ponuđača za zadovoljavanje potražnje vojnog sektora za termovizijskim kamerama potaknuo proizvođače da se okrenu komercijalnim rješenjima, uzimajući u obzir i razvoj tehnoloških rješenja u svakodnevnom životu sa sve većom primjenom

Pandemija koronavirusa (COVID-19) povećala je potražnju za termovizijskim uređajima u zdravstvu. U svibnju 2020. godine tvrtka Honeywell International Inc. predstavila je termovizijski uređaj s umjetnom inteligencijom koji otkriva povišene tjelesne temperature na ulazu u tvornice, zračne luke, distribucijske centre i druge komercijalne zgrade. Strogim normama socijalnog distanciranja takve termovizijske kamere koriste se na javnim mjestima i zračnim lukama kako bi se pronašle osobe s povišenom tjelesnom temperaturom kao potencijalni oboljeli od COVID-19.

U industriji se termovizijske kamere mogu koristiti za kontrolu kvalitete i očuvanje energije kroz otkrivanje toplinskih anomalija.

Sjeverna Amerika držala je glavni udio na tržištu termovizijskih uređaja u 2019. godini, te se očekuje i njena daljnja dominacija, prije svega zbog prisutnosti značajnog broja proizvođača i dobavljača, te rast ulaganja vlade u vojni i obrambeni sektor. Primjerice u 2019. godini vojna ulaganja u SAD iznosila su oko 732 milijarde USD što je predstavljalo rast za 5,3 posto u odnosu na 2018. godinu.

Azijsko-pacifičko tržište termovizijskih uređaja predstavljalo je oko 25 posto udjela u prihodu 2019. godine zbog sve veće primjene termovizijske tehnologije u automobilskoj industriji u svrhu smanjenja rizika u vožnji. U narednim godinama se očekuje daljnji rast ovog tržišta zbog sve većih izdataka u vojne i obrambene svrhe. U 2019. godini jugoistočna Azija je uložila oko 34,5 milijardi USD u vojni i obrambeni sektor što je predstavljalo povećanje za oko 4,2 posto u odnosu na 2018. godinu.

Sve veća upotreba termovizijskih kamera u sigurnosne i nadzorne svrhe potaknut će potražnju za tim proizvodima i u Europi.


Istraživanje, razvoj i izrada prototipa termovizijske kamere
Hrvatska tvrtka AUDIO-VIDEO TREND d.o.o. je u svibnju 2018. godine započela s provedbom projekta “Istraživanje, razvoj i izrada prototipa termovizijske kamere” temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenog s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta u svojstvu Posredničkog tijela razine I (PTI) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (PT2). Ugovor je sklopljen u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj Projekta je razviti konkurentne termovizijske proizvode usklađene sa Strategijom pametne specijalizacije RH (S3) kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, dok je svrha Projekta razvoj globalno konkurentnih i inovativnih termovizijskih uređaja, te jačanje internih kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije novih termovizijskih uređaja.

Strukturu Projekta je činilo šest osnovnih elemenata od kojih su tri elementa bila fokusirana na razvojno-istraživačke aktivnosti u okviru industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja, dok su se preostali elementi odnosili na aktivnosti promidžbe i vidljivosti, upravljanje projektom i administraciju, te izradu Studije izvedivosti.

Finalni proizvod je termovizijska kamera i hardverska elektronska pločica (engine) koji predstavljaju inovacije u pogledu efikasnih rješenja u korištenju termovizijskih uređaja u komercijalne svrhe, odnosno u različitim gospodarskim djelatnostima.

Primarno ciljano tržište na koje je fokusirana faza komercijalizacije je B2B segment, odnosno njegov plasman će biti usmjeren prema svim dionicima različitih gospodarskih djelatnosti među kojima se poseban fokus stavlja na obrazovanje, zdravstvo, sport i industrija, a koji teže upotrebi efikasnijih i cjelovitih rješenja.

Inicijalno je bilo zamišljeno da prototipovi novih termovizijskih kamera imaju koncept razine tehnološke spremnosti TRL 7 - tehnologija demonstrirana u operativnom okruženju. Prednosti proizvoda se očituju u manjoj težini proizvoda, načinu fokusiranja (auto-fokus), manjoj potrošnji baterije, jednostavnijem korištenju te bržoj isporuci.

Također, velika prednost novog proizvoda je da je otvoren za nadogradnju u skladu s napretkom tehnologije ili ukoliko se ukaže dodatna potreba s terena za nadogradnjom.

Tvrtka je u fazi konceptualizacije projektne ideje i rješenja inzistirao na multifunkcionalnosti i izvrsnosti novog proizvoda. Prilikom testiranja prototipa proizvoda u realnim uvjetima uočene su određene prilike za poboljšanjem termovizijskih kamera u vidu smanjenja težine i veličine, bolja ergonomija uređaja. U post-projektnim aktivnostima AUDIO-VIDEO TREND će pristupiti provedbi dodatnih projektnih aktivnosti koje su po karakteristikama najbliže fazi eksperimentalnog razvoja kako bi se uočeni nedostaci uklonili i finalni proizvod znatno poboljšao te unaprijedila njegova TRL razina.

Očekuje se da će termovizijske kamere nakon provedenih aktivnosti prilagodbe tržišnim zahtjevima, a u skladu s nastojanjima tvrtke AUDIO-VIDEO TREND prilikom konceptualizacije projektne ideje i rješenja imati slijedeća ključna svojstva:

  • ► Termovizijske kamere u konačnoj formi nakon provođenja post-projektnih aktivnosti moraju udovoljiti zahtjevima multifunkcionalnosti, odnosno svojstvima koja dozvoljavaju primjenu u većem broju gospodarskih djelatnosti nego što je bio slučaj do sada. Navedeno se odnosi na mogućnost upotrebe u zdravstvu, obrazovanju, poljoprivrednoj proizvodnji i svim oblicima industrije kao što su automobilska industrija, proizvodnja kućanskih aparata i slično.
  • ► Korisnost primjene dodatno će se osigurati razvojem vlastite hardverske elektronske pločice (engina), odnosno hardverskog sklopa na kojem je integriran ULIS-ov termalni senzor. Zahvaljujući programu za procesuiranje sirove slike kreiran je vlastiti algoritam za prikaz termalne slike kao video kompozitni ili digitalni izlaz koji se prikazuje na zaslonu LCD monitora kao konačan proizvod gledanja predmeta u termalnom spektru.
  • ► Hardverska elektronska pločica (engine) koristit će interface (veza između dijelova računalnog sustava) oblikovan kao otvoreni sustav gdje bi Korisnik kupcima davao kodove za pristup interface-u, dok bi sami kupci osmišljavali aplikacije sukladno njihovim potrebama i željama. Ovakav interface je vrlo primjenjiv u obrazovanju jer će se na ovaj način potaknuti učenike da sami osmišljavaju aplikacije koje mogu biti primjenjive u svakodnevno životu ili u pojedinim djelatnostima.
  • ► U odnosu na postojeće interface koje koriste konkurenti ovaj oblik otvorenog sustava je velika prednost budući će se engine moći primijeniti na veći broj djelatnosti i veći broj potencijalnih kupaca. Ovim se osigurava da se prodajom određenog broja engina s interfaceom vodi multipliciranom broju aplikacija koje će se na tom interface koristiti.


Očekuje se da će dorađene i sa svim funkcionalnostima plasirane termovizijske kamere biti prihvaćene na tržištu zbog manje težine, veličine, te boljim performansama u vidu produkcije slike.


Četiri vrste termovizijskih kamera
Rezultat provedenih aktivnosti Projekta u okviru faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja su četiri različite vrste termovizijske kamere i to Dragon 640, Dragon 384, RIS-1 i RIS-2, te hardverska elektronska pločica (engine).

Vlastiti angažman tvrtke AUDIO-VIDEO TREND u istraživačkim aktivnostima rezultirao je novim proizvodima koji predstavljaju inovacije na globalnom tržištu termovizijskih kamera.

Tijekom istraživačkog razvoja Korisnik je proveo postupak registracije industrijskog dizajna pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kako bi zaštitio slijedeće proizvode:

  • ► Jednogledna jednoručna termovizijska kamera
  • ► Dvogledna dvo-spektralna termovizijska kamera sa izmjenjivom baterijom
  • ► Dvogledna jedno-spektralna termovizijska kamera sa izmjenjivom baterijom i sučeljem za montažu na kacigu
  • ► Korisničko sučelje zaslona termovizijske kamere.


Pored navedenih proizvoda ujedno je pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo tvrtka zaštitila i industrijski dizajn korisničkog sučelja termovizijske kamere te autorsko pravo na softverske algoritme.

Dragon 640 TL/TD/TV je infracrvena kamera visoke rezolucije 640x480 LWIR, koja daje vrhunsku kvalitetu slike uz senzor osjetljiv na grubo okruženje. Ima ugrađen LRF, digitalni kompas i GPS koji u krugu od dva kilometra bilježi koordinate, azimut i visinu. Moguća je brza transformacija u bežično (WiFi, 3G) daljinski upravljan stacionarni sustav sa stativom i daljinskim upravljačem. Izdržljivost opreme osigurava uspješnost misije. Dostupna je u maslinasto-zelenoj boji, pustinjsko pješčanoj i mornaričko sivoj boji.

Dragon 384 XL/XD/XV je infracrvena kamera standardne rezolucije 384x288 LWIR koja daje vrhunsku kvalitetu slike uz senzor osjetljiv na grubo okruženje. Ima ugrađen LRF, digitalni kompas i GPS koji u krugu od dva km bilježi koordinate, azimut i visinu. Moguća je brza transformacija u bežično (WiFi, 3G) daljinski upravljan stacionarni sustav sa stativom i daljinskim upravljačem. Izdržljivost opreme osigurava uspješnost misije. Dostupna je u maslinasto-zelenoj boji, pustinjsko pješčanoj i mornaričko sivoj boji.

RIS-1/RIS-2 je infracrvena kamera za kacigu koji sadrži mikrobolometar s osjetljivošću manjom od 60mK ili 50mK. Dizajnirane su da budu robusne, lagane, ergonomske te da rade u svim vremenskim uvjetima, danju i noću. Koristi dvije vrste leća i to primarno gemanium leće 19 mm i dodatne germanium leće 35 mm za dva područja gledanja. Razlika između RIS-1 i RIS- 2 je u rezoluciji, odnosno RIS-1 ima rezoluciju 384x288, a RIS-2 rezoluciju 640x480.

Navedene kamere su u odnosu na postojeće proizvode tvrtke AUDIO-VIDEO TREND multifunkcionalne, odnosno značajno je smanjena težina i veličina kamere, a također je poboljšana ergometrija i funkcionalnost kamera ugradnjom senzora, GPS-a i leća.

Višestruke tržišne prednosti
Glavni konkurenti tvrtki AUDIO-VIDEO TREND na svjetskom tržištu su tvrtke FLIR System iz SAD i ELBIT System iz Izraela. Njihovi proizvodi nisu u svim segmentima zadovoljili potrebe tržišta, a posebice u cjenovnom segmentu, koji uvelike utječe na dostupnost proizvoda širim segmentima tržišta. U Hrvatskoj nema drugih proizvođača termovizijskih uređaja osim tvrtke AUDIO-VIDEO TREND koja svojim proizvodom na tržište donosi višestruke tržišne prednosti kao što su manja težina proizvoda, manja veličina proizvoda, napredni način fokusiranja, jednostavnost korištenja, brži rok isporuke i niža cijena.


AUDIO-VIDEO TREND je također razvio vlastiti hardverske elektronske pločice (engine), odnosno hardverski sklop na kojem je integriran ULIS-ov termalni senzor uz pomoć programa za procesuiranje sirove slike kreiran je vlastiti algoritam za prikaz termalne slike kao video kompozitni ili digitalni izlaz koji se prikazuje na zaslonu LCD monitora kao konačan proizvod gledanja predmeta u termalnom spektru.

Interface (veza između dijelova računalnog sustava) koji bi se koristio bio bi oblikovan kao otvoreni sustav gdje bi se korisnicima davali kodovi kako bi mogli sami osmišljavati aplikacije sukladno njihovim potrebama i željama. Ovo je vrlo primjenjivo u obrazovanju jer će se na ovaj način potaknuti učenike da sami osmišljavaju aplikacije koje mogu biti primjenjive u svakodnevno životu ili u pojedinim djelatnostima.

S obzirom na prethodno provedenu analizu alternativa AUDIO-VIDEO TREND u konačnici odabire pravac koji će slijediti nastojanje za globalnim plasmanom termovizijskih kamera, a koje će se odraziti na pozitivne trendove u zapošljavanju, daljnjim aktivnostima istraživanja i razvoja, te željenu razinu tržišne aktivnosti. Navedeni pravac uključuje samostalnu komercijalizaciju termovizijskih kamera i prelazak sa TRL 7 na TRL 9 što će biti detaljno elaborirano u nastavku Studije kroz razradu poslovnog modela.

Prilikom plasmana termovizijskih kamera AUDIO-VIDEO TREND će se fokusirati na prethodno navedene sektore kroz direktan pristup zainteresiranim kupcima prezentacijama ponuda kupcima na sastancima s potencijalnim partnerima i klijentima, javljanje na javne natječaje, te izlaganjem proizvoda na specijaliziranim međunarodnim sajmovima u Europi i Aziji.

Ključna prednost tvrtke AUDIO-VIDEO TREND u odnosu na ostale globalne proizvođače su fleksibilnost prema krajnjem kupcu i njegovim specifičnim zahtjevima te izrada cjelokupnih sustava sukladno potrebama krajnjih korisnika za kompletnim rješenjima.

Uspješna provedba Projekta dovela je i do pozitivnih promjena u strukturi i poslovanju same tvrtke. Zahvaljujući Projektu razvili su se proizvodi čiji je TRL razine 7, a isti su zaštićeni kao intelektualno vlasništvo čime dolazi do povećanja vrijednosti (nematerijalne) imovine tvrtke i njegovih inovacijskih kapaciteta. Komercijalizacijom rezultata projekta, koja će nastupiti nakon završetka projekta, proširit će se proizvodni odnosno prodajni asortiman tvrtke. Razvijeni proizvodi će se nuditi na novom segmentu tržišta na kojem se do sada nije moglo sudjelovati. Komercijalizacija rezultata Projekta dovest će do povećanja zapošljavanja te pozitivnih novčanih tokova.