Što od novog Zakona očekuju tjelohranitelji

Međunarodno udruženje tjelohranitelja IBA podržava ideju uvođenja kategorije zaštitar-specijalist u sadržaj novog Zakona o privatnoj zaštiti, ali pritom nudi svoje prijedloge i rješenja
[ Dražen Najman ]

Reakcije struke na nacrt prijedloga novog Zakona o privatnoj zaštiti ne jenjavaju jer na adresu Ministarstva unutarnjih poslova, kao predlagatelja Zakona, pristižu razni komentari, prijedlozi, sugestije, analize pa i kritike. Osim što je o nacrtu novog Zakona na prijelazu godine (od 23. prosinca 2013. do 22. siječnja 2014.) trajala javna rasprava, iz MUP-a su višekratno pozivali zainteresiranu javnost – što javno, a što interno - na davanje mišljenje i komentara o Zakonu koji je krovni dokument za hrvatski sektor privatne zaštite. 
 
Predstavnici IBA-e predlažu model usavršavanja zaštitara/tehničara zaštite osoba i imovine po uzoru na Sloveniju gdje program provodi tamošnja zaštitarska komora
Jedna od zainteresiranih strana u tom je dijalogu i Međunarodno udruženje tjelohranitelja IBA (International Bodyguard Association) koje podržava ideju uvođenja kategorije zaštitar-specijalist u sadržaj novog ZOPZ, uz prijedlog da se kao službeni program edukacije zaštitara-specijalista/tjelohranitelj-tjelohraniteljica izabere upravo IBA-in program. Čime to potkrjepljuju pokušao nam je objasniti predsjednik IBA Hrvatska Rajko Bačnar.
 
Preventivna edukacija i proaktivan rad
„U svijetu je dosad po principu IBA-e educirano oko 12.500 tjelohranitelja. Naša je organizacija članica brojnih međunarodnih institucija koje se bave sigurnošću, a naši su programi edukacije preventivni, što znači da su osmišljeni tako da proaktivnim radom poduzmemo sve da se nešto ne dogodi, kako policija, zdravstvo i sudstvo ne bi imali posla. 
   Naši se programi razlikuju od tzv. agresivnih u kojima manje pozornosti posvećuju proaktivnom ‘izbjegavanju’, a poanta je na reagiranju kada se nešto već dogodi, pa posla imaju i policija i zdravstvo i sudstvo. Baš zbog takvog načina rada IBA-ini programi dobili su certifikat „Europass“ te su u području zaštitarstva prihvaćeni u većini zemalja Europske unije. Kao ‘svjež’ primjer ističe se Slovenija gdje je IBA-in program službeni program za izobrazbu zaštitara–specijalista/tjelohranitelja, a institucija koja ga tamo provodi jest Gospodarska komora za razvoj slovenske privatne zaštite“, objašnjava Bačnar svoj prijedlog MUP-u.
Budući da u Sloveniji tom usavršavanju mogu pristupiti zaštitari/tehničari zaštite osoba i imovine sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, predstavnici IBA-e isti model predlažu i u Hrvatskoj. 
„IBA kod nas taj model već provodi u suradnji s Narodnim učilištem u Rijeci, no u obliku tečaja koji je zamišljen kao specijalizacija za zaštitare. Doduše, program tečaja pokušali smo verificirati kao usavršavanje, ali smo još 2011. upali u svojevrsni ‘začarani krug’ nakon što je Učilište od MUP-a zatražilo stručno mišljenje o tom programu. Odgovor MUP-a bio je neodređen pa je verifikacija zatražena i od Agencije za obrazovanje iz koje je  odgovoreno da se takav program ne može odobriti bez verifikacije MUP-a. Zatim smo čekali ulazak Hrvatske u EU, donošenje standarda po kriterijima EU i donošenje zakonskog okvira“, kaže Bačnar.
 
Usavršavanje specijalista tjelesne zaštite
Kako bi ipak preduhitrili razvoj događaja oko dinamike dopune i donošenje regulative u ovoj godini, IBA Hrvatska priredila je “Nastavni plan i program usavršavanja za poslove specijaliste tjelesne zaštite (tjelohranitelj/ica)“ gdje je cilj usavršavanja za poslove tjelesne zaštite - stjecanje znanja i vještina koje se temelji na preventivnom suzbijanju opasnosti i na zaštiti VIP osobe. To se postiže svladavanjem šest osnovnih vještina koje su tjelohraniteljima prijeko potrebne.
  U program usavršavanja ubačena su tri ciljana područja rada - rezultat, vještine i znanje - koja bi se realizirala nastavom u trajanju od ukupno 150 sata, od čega 87 sati teorijske i 63 sata praktičke nastave. Program bi se realizirao u skupinama od 12 polaznika, a u nastavni plan uvršteni su predmeti: Povijest tjelohranitelja, Osiguranje osoba, Protokol, Elektronski uređaji za nadzor, Improvizirane eksplozivne naprave, Zaštitna vožnja, Prva pomoć, Borba na kratkoj distanci bez oružja i s oružjem te Uporaba i rukovanje vatrenim oružjem.
Osim početnih prijedloga IBA Hrvatska ponudila je MUP-u i mogućnost prezentacije programa u cijelosti - u pismenoj formi, PPT prezentaciji i u praktičnom dijelu – no što će od toga biti realizirano, valja pričekati daljnji razvoj događaja u postupku donošenja Zakona o privatnoj zaštiti.