Suvremeni sustavi tehničke zaštite u hotelima

[ Renata Dončević, dipl. ing. el., Alarm automatika d.o.o. ]

Britanska udruga British Building Services Research & Information Association kaže da su hotelijeri od 2010. do 2013. godine u sustave tehničke zaštite uložili čak 10 posto ukupne vrijednosti investicije, od čega oko 5 posto u kontrolu pristupa, 4 posto u videonadzor te 1 posto u protuprovalu. Na razvijenim tržištima, kakvo je primjerice britansko, gdje su svi propisani sustavi zaštite već implementirani, hotelijeri razinu sigurnosti povisuju ulaganjem u integraciju i nove tehnologije.

Na tržištima u razvoju, bez obzira jesu li to postojeći hoteli ili oni koji se tek grade, hotelijeri teže visokoj razini sigurnosti kakva je postignuta na razvijenim tržištima. Ulaganje od 10 posto u sustave tehničke zaštite znači da je zaštita u hotelskoj industriji postala sastavni dio "total building managementa" kao  što su to, npr., automatizacija građevine i tehnologije koje štede energiju. 

Sve veći broj vlasnika smještajnih objekata sustave tehničke zaštite uvode prvenstveno zato što im se investicije u te sustave isplate. Naime, o uštedi energije, smanjivanju svih mogućih troškova i jednostavnosti upravljanja mora se voditi računa na svaki mogući način, a primjena suvremenih sustava tehničke zaštite predstavlja pozitivan čimbenik isplativosti investicije u tehnologije koje se  primjenjuju u hotelima.
 
Sigurnost ljudi prije svega
Sustavi "safety" odnose se na zaštitu ljudi i imovine od nesretnog slučaja ili elementarne nepogode, u smještajnim su objektima uglavnom obvezni, a podrazumijevaju niz posve uobičajenih načina zaštite gostiju i osoblja. To su SOS sustavi za poziv u nuždi koji mora imati svaka hotelska kupaonica, evakuacijska i panik rasvjeta kojom se označavaju evakuacijski putovi npr. u slučaju požara, sustav odimljavanja koje omogućuje nesmetanu evakuaciju u slučaju požara, sustav gašenja požara, detekcije plina i ugljičnog monoksida koja se obvezno primjenjuje u zatvorenim garažama i detekcija eksplozivnih plinova koja je obvezna u kotlovnicama. Ovi se sustavi najčešće temelje na zaštiti od požara čija je implementacija zakonska obveza, a sustav za dojavu požara najčešće se koristi kao osnova na koju se povezuju ostali sustavi "safety".
 
U svjetskom se hotelijerstvu u zaštitu obično ulaže 10 posto iznosa ukupne investicije u smještajni objekt – od čega 5% u kontrolu pristupa, 4% u videonadzor, a 1% u protuprovalu
Sustavi "security" primjenjuju se zbog zaštite ljudi i imovine od zlonamjernog djelovanja trećih osoba, a u smještajnim objektima koriste se za prevenciju rizika od razbojništva, krađa, vandalizma, terorizma itd. Prevencija nekih rizika više je u domeni državne uprave i šireg društva, ali se za prevenciju većine rizika moraju angažirati izravno domaćini – hotelijeri. Oni to čine ugradnjom različitih sustava tehničke zaštite u svoje objekte, prvenstveno s ciljem veće sigurnosti gostiju i osoblja te s ciljem zaštite imovine.

Riječ je o sustavima protuprovale i protuprepada s centraliziranom dojavom koji je obvezan za zaštitu mjenjačnica, videonadzora koji efikasno prevenira krađe u prostorima s većom fluktuacijom ljudi (restoran, recepcija, parkiralište, okolina, prilazi, ulazi i izlazi), kontrole pristupa gostiju, osoblja i vozila kojima se efikasno sprječava krađa imovine gostiju iz soba i imovine hotela iz servisnih  prostora.
 
Rasipanje energije narušava uspješnost poslovanja
Uspješnost poslovanja uvelike ovisi o troškovima za grijanje, hlađenje, rasvjetu i vodu pa o njima treba svakodnevno voditi računa, a preduvjet uspješnog gospodarenja energijom jest kontinuirano praćenje te aktivno upravljanje potrošnjom energenata. Ono se odnosi na razne servisne prostore hotela, ali i na hotelske sobe.  Pritom se, pogotovo u visokim kategorijama hotela, ni na koji način ne smije narušiti udobnost gostiju pa je primjena nadzora nad potrošnjom energenata kroz sustav inteligentne sobe najprimjereniji. 
 
Sustav inteligentne sobe omogućava cjelovitu kontrolu i optimizaciju potrošnje energenata i vode te regulaciju i optimiziranje sustava grijanja i hlađenja svih hotelskih prostora – soba, hodnika i stubišta, praonica, kuhinja, spremišta itd. Funkcionira na način da automatski isključi sve potrošače kad gost nije u sobi. Dodatna se pozornost potrošnji posvećuje implementacijom "pametnih" rješenja, npr. rasvjete hodnika i stubišta. U hotelima u kojima su provedeni projekti racionalnog gospodarenja energijom troši se čak 35 posto manje energije po noćenju od prosjeka hotela iste kvalitete.
 
Jedna kartica za sve sadržaje i troškove
Hoteli s većim brojem soba i/ili više kategorije često implementiraju povezani, centralizirani sustav (tzv. on-line) kontrole pristupa u sobe, vremenski ograničen na rezervirane termine i prirediv unaprijed. Isti sustav treba obuhvatiti i pristup parkiralištu, garaži ili drugim objektima u sklopu hotela te može imati i ulogu evidencije potrošnje gostiju (restoran, bar, Internet). Koristi se i za evidenciju radnog vremena osoblja te za evidenciju pristupa prostorima u koje treba spriječiti nehotičan ili zlonamjeran pristup. Sustav se uobičajeno koristi za kontrolu pristupa vozila te upravljanje rampama za ulaz na parkiralište.

Sustavom kontrole pristupa uspješno se rješava problem neovlaštenog ulaska ljudi i, još izrazitije, vozila u turističkih naselja i kampova jer se istom identifikacijskom karticom koja se koristi za ulazak u sobe nadzire i pristup parkiralištu, garaži i drugim objektima u naselju. Elementi sustava kontrole pristupa uobičajeno se koriste i za evidenciju radnog vremena čime se znatno štede administrativni resursi i ubrzava obračunavanje isplata za sezonske zaposlenike i radnu snagu plaćenu po satu. Uobičajena je i integracija videonadzora s uređajima POS te kontrole pristupa u sobe s praćenjem potrošnje gostiju i s evidencijom radnog vremena osoblja.
 
Nove tehnologije omogućuju djelotvorna rješenja
Nove tehnologije bitno povećavaju isplativost raznih tehničkih sustava na objektu i omogućuju nove načine njihova korištenja, a njihov odabir, kao i odabir komponenti sustava, ovise o tome što se sustavima želi postići, na koje se načine postižu fleksibilnost i upravljivost. Lako je predočiv primjer prednosti primjene IP videonadzora. Megapikselnim kamerama može se nadzirati znatno veće područje i vertikalni prostori kao što su hotelska stubišta. Videoanalitika automatski generira alarm u slučaju opasnosti. Snimanje u rezoluciji HD omogućava uočavanje i najsitnijih detalja na snimci za potrebe naknadne rekonstrukcije događaja. Moguć je i daljinski videonadzor putem Interneta na računalima ili mobilnim telefonima novije generacije. Na raspolaganju su različite tehnologije (bežične, klasične, analogno-adresabilne, hibridne), a i odluka o tome koju primijeniti ovisi o mnogo čimbenika među kojima su najvažniji građevinske karakteristike samog objekta i zahtjevi korisnika. 
 
IP tehnologija novi je izazov za sve koji se bave upravljanjem hotelima jer omogućava ne samo bolje, brže, pouzdanije i fleksibilnije upravljanje sigurnošću i poslovanjem, nego i cjelovit, holistički pristup. Sustavi bazirani na klasičnoj tehnologiji planiraju se, izvode i koriste zasebno, a oni bazirani na IP tehnologiji omogućuju njihovu istinsku interakciju - interkom, videonadzor, kontrola pristupa, poruke na displejima, dojava požara, dizala, odimljavanje, samo su neki od sustava čija koordinirana primjena znači bitno veću efikasnost. IP rješenja omogućuju upotrebu mrežne strukture, napajanje PoE te decentralizaciju nadzora nad događajima u objektu. 
 
Bežična tehnologija dostigla je razinu pouzdanosti klasične pa se i sustavi kojima je pouzdanost imperativ, kao što je npr. dojava požara, sve češće izvode bežično. Njezina je primjena posebno bitna u objektima koji su već u funkciji i u kojima su građevinski radovi neprimjereni. Koristi se i za povezivanje elektronskih brava na sobama s informacijskim sustavom.
 
U sustave zaštite u hotelima - isplati se ulagati
Ulaganje u zaštitu svih tipova smještajnih objekata – malih hotela, resorta, turističkih naselja, kampova, marina – ima pozitivan učinak na sve čimbenike isplativosti investicije u tehnologije u smještajnim objektima: povećavaju komfor gostiju, podižu razinu sigurnosti gostiju, podižu energetsku efikasnost objekta i omogućuju upravljanje troškovima.

Da bi se osigurao njihov maksimalan učinak, treba ih na logičan i konzistentan način uskladiti sa zahtjevima i trendovima temeljnog poslovanja, prihvatiti već udomaćene radne procedure i uhodane načine implementiranja noviteta u poslovanje. A čim postane jasno odakle se polazi i što se želi postići, moguće je osmisliti funkcionalno, integrirano i cjelovito rješenje zaštite, izraditi procjenu investicije, izabrati opremu i izvođača te pritom za poslove zaštite odabrati kompetentne i ovlaštene suradnike koji znaju kako to učiniti.