Sve institucije trebaju djelovati kao jedna

Prošla godina je značajna ne samo po brojnosti i intenzitetu, nego i znatno većem prostoru od uobičajenog prosjeka obuhvaćenom požarima na otvorenom, što je zahtijevalo mnogo veće angažiranje pripadnika OS RH u izravnom gašenju i aktivnostima koje su bile posljedica požara
U protupožarnim sezonama Oružane snage Republike Hrvatske (OS RH) već 17 godina (od 2001.) sudjeluju sa sve tri svoje grane (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo - HRZ, Hrvatska kopnena vojska - HKoV i Hrvatska ratna mornarica - HRM), tj. zračnim, kopnenim i mornaričkim snagama. Iz njihovog se sastava ustrojavaju Protupožarne namjenski organizirane snage - PP NOS OS RH. Broj sudionika i tehnike je iz godine u godinu različit, ali uvijek značajno velik. Po broju požara svakako treba istaknuti rekordnu sezonu 2012. kada su zračne snage sudjelovale u gašenju 364 požara. Prošlogodišnja PP sezona ocijenjena je kao najteža u povijesti od osamostaljenja Hrvatske.

Zračne snage su u sezoni gasile 307 požara, a tijekom cijele godine 367 što je više no dvostruko naspram 2016. sa 170 požara. Velik intenzitet gašenja zrakoplovima vidi se i iz drugih statistika: broja letova (17 606), mase izbačene vode u tonama (81 951), utrošenom gorivu (1 754 111 litara) i 2773 sata naleta, što potvrđuje da je za zračne snage protekla 2017. bila sezona najintenzivnijeg djelovanja od svih dosadašnjih.

Ima još zanimljivih podataka koji potkrepljuju tu tvrdnju, npr. zračne snage sveukupno su u dvama udarnim ljetnim mjesecima „mirovale” samo dva dana u srpnju, a u kolovozu niti jedan. Klimaks djelovanja bio je 21. kolovoza 2017. kada su zračne snage sudjelovale u gašenju deset požara pri čemu je izbačeno oko 1000 vodenih bombi, što je najveći broj u jednom danu.

Također, na požarima u okolici Zadra i Benkovca zračne snage ostvarile su oko 90 sati naleta na požarištima, što je i najveći broj provedenih sati u akcijama gašenja požara u jednom danu u PP sezoni 2017.

Ministarstvo obrane (MORH) i Oružane snage RH sudjeluju u pripremi i provedbi protupožarne sezone 2018., temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. (NN 28/18) i Zakona o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17).

Nerezonsko angažiranje
Sukladno Programu aktivnosti, MORH izrađuje Operativni plan korištenja i pomoći OS RH u PP zaštiti kod požara otvorenog prostora koji postaje sastavni dio Državnog plana angažiranja vatrogasnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara. OS RH djeluju na temelju Operativnog plana i zapovijedi nadređenih prema utvrđenoj shemi zapovijedanja, izvješćivanja i koordinacije, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima iz područja obrane.

Zadaća OS RH kroz trajanje PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora, izviđanje iz zraka, prevoženje vatrogasnih i snaga kopnene vojske i materijalno-tehničkih sredstava zrakom, opskrbljivanje vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske i stanovništva ugroženog požarom te spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

Pored svega dobrog u prošlogodišnjoj PP sezoni, ipak je veću pozornost medija zauzimala nejasnoća ili različita tumačenja jesu li OS RH pozvane u ispomoć, jesu li angažirane na najbolji mogući način i na najboljem mogućem mjestu i koriste li se njihovi resursi na najbolji način. Ponovno je otvoreno pitanje kako se zračne protupožarne snage u pojedinim slučajevima nerezonski angažiraju, što ograničava njihovu primjenu na mjestima gdje bi možda bile učinkovitije. Srž problema dakako nije u sustavu OS RH, koje već tradicionalno svojim pojačanim zalaganjem prikrivaju kaos i probleme u nizu drugih, civilnih i javnih servisa u državi. Jedna od pogodnosti uporabe OS RH u potpori civilnim institucijama leži u činjenici što su OS RH jedina organizacija u državi koja u kratkom roku može aktivirati značajan broj pripadnika. OS RH imaju odgovornost provedbe određene zadaće ili određenih zadaća, odgovornost za uspješnu provedbu ukupnih aktivnosti ne leži na OS RH. U tom kontekstu, OS RH snose odgovornost isključivo za učinkovitu provedbu u domeni svoje odgovornosti, a korisnost tih zadaća te njihov doprinos ukupnoj slici odgovora na krize i nepogode leži na civilnim strukturama i agencijama koje nose ovlast odgovora.

Ako se pogleda u prošlost PP raščlambi može se vidjeti da postoji učestalost izostanka planiranja, koordinacije, a onda i skladnog zajedničkog rada na rješavanju nepogoda. To je bio okidač za potpredsjednika Vlade i ministra obrane da se krene u donošenje novih zakonskih dokumenata kako bi se izbjegle takve situacije.

U međuvremenu je došlo do značajne promjene po pitanju sigurnosti kako u okružju tako i u RH. U tome svako značajno mjesto zauzima pridruživanje RH i u NATO i EU, a s druge strane ilegalne migracije i terorizam već su duži period dnevne teme EU.

Kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji prošle su godine doneseni ključni dokumenti, tako je u pola PP sezone dana 26. srpnja 2017. stupila na snagu Strategija Nacionalne sigurnosti (NN 73/2017). Ona stavlja na prvo mjesto sigurnost građana Hrvatske naglašavajući da o sigurnosti ovisi i gospodarski napredak zemlje. Kako je i standardizirano nakon PP sezone održano je niz raščlambi sudionika od lokalne do državne razine iz kojih su proizašle naučene lekcije i smjernice za budućnost. Zaključak svih raščlambi je kako iskustva, naučene lekcije i prijedlozi trebaju biti odličan temelj za pripreme, organizaciju i provedbu sljedeće PP sezone u kojoj svi sudionici trebaju djelovati zajedno, u jednoj sinergiji kao u Domovinskom ratu gdje je do izražaja došla sinergija i zajedništvo Hrvatske vojske i hrvatskoga naroda.

Imajući u vidu slabosti uočene tijekom protekle PP sezone dana 16. studenog 2017. donesen i drugi ključan dokument, Zakon o sustavu domovinske sigurnosti (NN 108/17) kojim je uspostavljena Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, a Vlada RH donijela je Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018.

Aktualno stanje na terenu
Uspostavljeno je novo Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) u Divuljama, zajedno sa Situacijskim operativnim središtem (razina države) u kojem će se objedinjeno vidjeti prikaz aktualnog stanja na terenu u realnome vremenu kako bi donositelji odluka donosili sveobuhvatne i pravovremene odluke.

Kada se sagleda sigurnosna situacija u RH jasno je da se ona mijenja, sami izazovi se mijenjaju, a sustav domovinske sigurnosti je tu da osigura najbolje odgovore na sigurnosne prijetnje. Prateći svjetski trend da je sigurnost preduvjet gospodarskog razvoja na tom putu potrebno je sinergiju između države i lokalne zajednice podignuti na višu i bolju razinu, pogotovo tijekom turističke sezone. U tom smislu značajno je imati spremne odgovore na situaciju kad se zračne snage ne mogu angažirati u gašenju požara zbog loših vremenskih uvjeta.

Već godinama najveći broj požara je u dalmatinskim županijama, a prošle godine požarima najopterećenije su bile Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija u kojoj je bio i najveći požar, u neposrednoj blizini grada Splita. Najviše opožarenih površina evidentirano je u Zadarskoj županiji.

Protupožarne snage OS RH
Na temelju raščlambe protekle sezone, kada se radi o OS RH, najveće promjene napravljene su u organizaciji i razmještaju kopnenih snaga PP NOS OS RH. Za vrijeme trajanja PP sezone 2018. (1. lipnja - 30. rujna, što je procijenjeno kao glavno požarno razdoblje), HKoV će sudjelovati s osam PP vodova i dvije potporne skupine. Ukupno to iznosi oko 250 pripadnika u spremnosti za brzu intervenciju u roku zlatnoga sata (S+1) te dodatnim snagama od oko 400 pripadnika za ojačanje snaga u spremnosti S+3 (u radno vrijeme) odnosno S+24 (izvan radnog vremena). Nositelji snaga su u podjednakom broju (više od 110) gardijska mehanizirana brigada (Knin) i gardijska oklopno-mehanizirana brigada (Vinkovci). Potporu će im pružati Inženjerijska pukovnija i bojna veze. Snage u spremnosti raspoređene su na četiri lokacije: Knin, Benkovac, Sinj i Divulje. Na svakoj lokaciji se nalazi po dva voda. Ovo je samo početni raspored snaga koji se može povećavati sukladno potrebama. U konačnici kopnene snage mogu izdvojiti i do 1000 pripadnika za izvršavanje ove zadaće. Pored ovoga OS RH štiti i svoju kritičnu infrastrukturu nadzorom i ranim uočavanjem požara koja se nalazi u Dalmaciji. Kopnene snage OS RH su tijekom PP sezone 2017. bile angažirane četiri puta. Prvi puta angažirane su u lipnju na požarištu Makarska/Podgora, gdje je bilo angažirano ukupno 184 pripadnika (84 pripadnika na požarištu i 100 u pripravnosti). Nakon početnog angažmana u lipnju, OS RH su reorganizirale svoje snage i bliže području djelovanja privukle snage iz unutrašnjosti koje su se razmjestile u Split, Knin, Benkovac i Sinj, odakle su izlazile na požarišta. Drugi puta angažirane su u srpnju na požarištu oko grada Splita gdje je bilo angažirano 590 pripadnika. Treći puta su angažirane u kolovozu na požarištima u Šibensko-kninskoj sa 100 pripadnika i Splitsko-dalmatinskoj županiji sa 100 pripadnika. Četvrti puta angažirane su također u kolovozu 2017. u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji.

Zračne snage u PP sezoni 2018. sudjelovat će u istom opsegu kao i prošle godine. Iz sastava Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze HRZ-a sudjelovat će u gašenju požara iz zraka: šest zrakoplova tipa Canadair CL-415, šest izviđačko-navalnih zrakoplova Air Tractor AT-802A/F i dva transportna helikoptera Mi-8 MTV1. Početni raspored su lokacije razmještaja, no nastavit će se s praksom iz 2015. o dislokaciji zrakoplova Canadair CL 415 u Dubrovnik i Pulu po procjeni i potrebi, a provodit će se i dnevna prebaziranja zrakoplovnih snaga u alternativne zračne luke, u skladu s operativnom prosudbom u suradnji s glavnim vatrogasnim zapovjednikom RH. Kao i proteklih godina i dalje će se provoditi svakodnevna protupožarna izviđanja iz zraka Air Tractorima kako bi se uštedjeli brojni resursi i brzo ugasili požari dok su još u začetku.

Do početka ovogodišnje PP sezone zračne snage 93. zb HRZ-a sudjelovale su u gašenju šest požara, pri čemu su ostvarile 123 leta i 14:05 sati naleta te je izbačeno 648 tona vode i utrošeno 10.975 litara goriva.

Zračne snage razvile su i sposobnost pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u drugim zemljama. Tako su u prošlogodišnjoj PP sezoni u srpnju sudjelovale u gašenju požara u Crnoj Gori i u kolovozu u BiH, s po dva Canadaira CL-415, pri čemu su ostvarili ukupno 109 letova i 13:50 sati naleta. U listopadu i studenom su također s dva Canadaira CL-415 sudjelovali u gašenju više požara u Italiji pri čemu su ostvarili ukupno 149 letova i 54:30 sati naleta. Također, za vrijeme zajedničkog uvježbavanja u Državi Izrael u lipnju 2017. pripadnici PP eskadrile sudjelovali su u gašenju požara s dva Canadaira CL-415 izbacivši 14 vodenih bombi, pri čemu su ostvarile šest sati naleta na požarištu. Pored ovih zemalja, Hrvatska je dosad pružala pomoć u gašenju požara i u Grčkoj, Makedoniji i Portugalu.

Nagrađivanje PP zračnih snaga
Vlada RH je dana 7. rujna 2017. na sjednici donijela Odluku o nagrađivanju PP zračnih snaga u provedbi zadaća pružanja pomoći u PP zaštiti, u iznosu od 5.000 kuna neto pripadnicima zračnih snaga PP NOS OS RH iz sastava 93. zb HRZ zbog osobitog doprinosa u provedbi zadaća pružanja pomoći u PP zaštiti RH u 2017. i za uspješno izvršenje tih zadaća. PP eskadrili 93. zb HRZ uručeno je 15. siječnja 2018. Priznanje Svete Stošije od strane Zadarske nadbiskupije za izniman doprinos zračnih PP snaga u obrani ugroženih na kopnu, priobalju i otocima u gašenju požara tijekom prošlogodišnje protupožarne sezone. Ovo su samo neke od brojnih nagrada koje je dobila PP eskadrila 93. zb HRZ u svojoj slavnoj povijesti postojanja.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaduženo je, u suradnji s MORH-om, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (DUZS) i operatorima aerodroma, definirati i provesti potrebne radnje/postupke za dovođenje u uporabno stanje aerodroma Otočac i Sinj, na kojima će biti potrebno osigurati punjenje sredstvima za gašenje požara zrakoplova AT-802, i drugih letjelica. Također, MORH će razmotriti srednjoročne mjere za dovođenje u uporabnu funkciju bivšeg aerodroma Udbina, u cilju izvršavanja zadataka unutar PP sezone.

Mornaričke snage su također nepromijenjene za PP sezonu 2018. i sastava su: jedan desantni brod minopolagač (DBM), jedan desantni jurišni brod (DJB) i dvije gumene brodice (GB LEADER 599). I njima je početni raspored lokacija razmještaja.

Dodatne snage, po posebnoj zapovijedi, činit će sustav besposadnih letjelica – izvidnički tim za rano otkrivanje požara i nadzor požarišta. Predviđeno je da su pripadnici OS RH spremni i izvan glavne PP sezone, pa će se od 1. siječnja do 31. svibnja, te od 1. listopada do 31. prosinca osigurati stalna spremnost snaga za brzu intervenciju.

Značajne promjene za ovu PP sezonu su prema brigadnom generalu Kreši Tuškanu, zapovjedniku Zapovjedno operativnog središta GS OS RH nastupile i u sustavu upravljanja s ciljem poboljšanja prikupljanja i obrade podataka te brzine donošenja odluke i koordinacije tako da je odlučivanje o angažmanu vojnih snaga prebačeno iz Zagreba u novo Situacijsko operativno središte u OVZ u Divuljama s opremom za prijenos slike i prikaz svih relevantnih informacija u realnom vremenu, gdje na jedno mjesto pristižu sve informacije o situaciji na terenu kako bi se mogle donijeti najbolje odluke o rasporedu snaga i sredstava. MORH, MUP i ostali obveznici trebaju odrediti odgovarajući broj svojih predstavnika u OVZ-u RH.

Zadaća vojnog dijela OVZ-a RH je pratiti situaciju na požarištima, predlagati i koordinirati uporabu dodijeljenih snaga OS RH u gašenju požara i sanaciji požarišta, zapovijedati vojnim snagama te izvješćivati GS OS RH o aktivnostima te zahtijevati dodatne snage sukladno potrebi i zahtjevima.

Kako bi se olakšalo i ubrzalo djelovanje odnosno uporaba zračnih snaga ministar obrane je svojom Odlukom prenio ovlast odobravanja korištenja zračnih snaga na zapovjednika Zapovjedno operativnog središta GS OS RH (odnosno na još dva časnika), a same procedure su regulirane Sporazumom između MORH-a i DUZS-a. Pomorske i kopnene snage angažiraju se temeljem zahtjeva DUZS-a.

Obuka protupožarnih snaga
U skladu s odobrenim Planom provedbe helikopterske obuke za pripadnike vatrogasnih postrojbi i HGSS-a u 2018., OS RH pružaju potporu uvježbavanju, osposobljavanju i vježbama vatrogasnih snaga na kontinentu i priobalju. Tako će se u 2018. provoditi potpora u četiri aktivnosti uvježbavanja i osposobljavanja vatrogasnih snaga na kontinentu i sedam aktivnosti uvježbavanja i osposobljavanja vatrogasnih snaga u priobalju uz uporabu helikoptera.

Također, pružit će se potpora na dvije vježbe na kontinentu i priobalju uz uporabu helikoptera, zrakoplova CL-415 Canadair i zrakoplova AT-802 Air Tractor. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS) u 2018. OS RH pružit će potporu u 14 aktivnosti obuke i vježbi uz uporabu helikoptera.

OS RH aktivno su sudjelovale u organizaciji i provedbi međuresorne vježbe „Sigurnost 18“, temeljem točke 31. iz Planske i operativne aktivnosti utvrđene državnim planom angažiranja vatrogasnih i ostalih operativnih snaga koje sudjeluju u gašenju požara definirane u Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018. Vježba je provedena u dva dijela, simulacijski dio na strateškoj razini i terenski dio vježbe na zemljištu.

Simulacijski dio vježbe „Sigurnost 18“ održan je 11. svibnja 2018. u Simulacijskom središtu HKoV na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu i to na dvije razine. Na najvišoj strateškoj razini provedena je sjednica članova tijela sustava domovinske sigurnosti, a paralelno su se odvijale vježbe sastavnica sustava domovinske sigurnosti.

Terenski dio vježbe „Sigurnost 18“ održan je od 15. do 17. svibnja 2018. na nekoliko lokacija u Dalmaciji, u trajanju od 36 sati, na kojoj je, uz razrađeni scenarij proveden prijenos slike u realnom vremenu s kriznog područja u OVZ u Divuljama, odakle je uslijedio odgovor na krizu. Scenarij terenskog dijela vježbe predvidio je više velikih šumskih požara u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje su ugroženi cestovni i željeznički promet te brojna naselja i NP Krka.

U ovoj vježbi nositelj je bio DUSZ, a glavni cilj vježbe bio je provjeriti zajedničko djelovanje na terenu te spremnost i koordinaciju snaga koje sudjeluju u provedbi ovogodišnje PP sezone, u kojoj će OS RH sudjelovati sa zračnim, pomorskim i kopnenim snagama te po prvi puta i s besposadnim letjelicama.

Na terenskom dijelu vježbe u mjestu Pristeg kod Stankovaca zrakoplovne snage iz sastava 93. zb HRZ-a pokazale su dio svojih znanja i vještina, onaj dio koji će koristiti u sklopu zadaća PP sezone. Zrakoplovi PP eskadrile pokazali su kako izgleda izviđanje požarišta i inicijalni napad, napad u manjim grupama i kako izgleda koncentrirani napad, pojasnio je načelnik stožera i zamjenik zapovjednika 93. zb HRZ-a pukovnik Davor Turković.

Također, OS RH uputile su pripadnike kopnenih snaga na tečaj osposobljavanja za gašenje šumskih požara, koji je održan u Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja DUZS u siječnju i veljači 2018., te su svi pripadnici uspješno završili osposobljavanje. S druge strane OS RH kontinuirano provode obuku ključnog vatrogasnog osoblja za navođenje zrakoplova, prijevoz helikopterom i desantiranje metodom „brzog užeta“ i operacije s „kruškom“.

Vojni proračun za PP 2018.
Prema državnom proračunu RH (NN 124/17) MORH (030) je u okviru Programa 2606 Korištenje Oružanih snaga za pomoć civilnim institucijama i stanovništvu za aktivnost A545035 Protupožarna zaštita rezervirao u ovoj godini 82.178.000 kn (projekcija za 2019. je 85.178.000 kn). Materijalni rashodi (32) obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (1.555.000 kn), rashode za materijal i energiju (20.249.000 kn) i rashode za usluge (58.178.000 kn) dok za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) za postrojenja i oprema je rezervirano 17.000 kn.

Kada je u pitanju zaštita ljudi i sigurnost, sve institucije trebaju djelovati kao jedna, od vojske i policije preko DUZS-a do vatrogastva i HGSS-a. Osim osposobljenih ljudi, za tu uvezanost potrebna je odgovarajuća tehnologija. Tako će od ove godine podaci s terena dolaziti u Situacijsko operativno središte OVZ, tamo će ih obrađivati pripadnici vojske, policije, vatrogastva i drugih institucija, a vatrogasnom zapovjedniku potom će se dati svi potrebni podaci kako bi donio odluku koja će se provoditi na terenu. OS RH će u PP 2018. sudjelovati sa zračnim, pomorskim i kopnenim snagama te po prvi puta i s besposadnim letjelicama.

Za uspješno gašenje požara od neprocjenjive je važnosti brza i učinkovita akcija zračnih snaga koje su u stalnom dežurstvu i nakon završetka PP sezone.