Sve više pametnih gradova i u Hrvatskoj

(EU direktiva teži održivom korištenju energije a sustav OIV Smartino IoT tome uvelike doprinosi. Imajući u vidu podatak da se 42 posto energije troši u zgradama postaje jasno koliko je važno odgovorno i kvalitetno upravljanje)

Gordan Martinovski

OIV Smartino IoT - višenamjenska platforma za Internet povezanih stvari povezuje IoT senzore s IoT aplikacijama i korisnikom. Uz neprestan nadzor 24/7 i sigurno upravljanje, korisnicima nudi se mogućnost implementacije na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, uključujući i područja koja nemaju internet ili električnu energiju. Primjene OIV Smartino IoT Platforme su neograničene, a najzastupljenije su u pametnim gradovima i otocima, zaštiti okoliša, poljoprivredi, turizmu, sigurnosti i drugim područjima digitalne transformacije za Industriju 4.0, M2M.


Grad Karlovac

Godine 2019. godine potpisan je Sporazum o provedbi pilot projekta “Udaljeno očitavanje brojila i senzora - SenzoriKA” između Grada Karlovca, tvrtke OIV i tvrtke Končar INEM. U sklopu projekta omogućeno je prikupljanje podataka o potrošnji energenata i vode, kvalitete i temperature zraka, podataka o prikupljenom otpadu te stanja na parkiralištima, implementiran je cjelovit sustav “pametnog grada” (Smart City) koji se temelji na OIV Smartino IoT višenamjenskoj platformi za Internet povezanih stvari integriranoj s KONČAR INEM-ovim softverom MARS za obradu i vizualizaciju podataka.

OIV Smartino IoT koristi LoRaWAN mrežu za siguran prijenos podataka od baterijski napajanih senzora do OIV odašiljačkih lokacija koji podatke isporučuju kroz internet mrežu do aplikacija i korisnika čime osigurava prihvat podataka iz Internet of Things senzora različitih proizvođača. Na taj način svi podaci bit će dostupni poslovnim sustavima gradskih tvrtki, a po potrebi i građanima.

Cilj projekta SenzoriKA je digitalizacija poslovnih procesa, efikasnija obrada prikupljenih podataka te pružanje brže i kvalitetnije usluge građanima grada Karlovca. Nadalje, cilj je utvrditi koje korisne podatke sustav treba generirati metodom prikupljanja, distribucije i analize podataka i informacija, a što će značajno doprinijeti Gradu Karlovcu pri donošenju strateških odluka za daljnji razvoj i za kvalitetniju uslugu građanima. Provedbom ovog projekta Grad Karlovac i gradske tvrtke dobivaju potrebno iskustvo i uvid u tehnologije Smart City rješenja koja će im omogućiti unaprjeđenje poslovanja kroz uštede, optimizacije i inovativne usluge, dok građani dobivaju mogućnost korištenja inovativnih usluga koje osiguravaju povećanja kvalitete života u Gradu Karlovcu uz optimalnu potrošnju resursa.

Dodatno, otvorena je mogućnost buduće nadogradnje u vidu integracije postojećih krajnjih uređaja i drugih tehnologija, a temeljem dobrih rezultata i mogućnost gradu za apliciranja za EU izvore financiranja. Treba napomenuti da je u tijeku realizacija “Pametnog parkinga” i na lokaciji Trg M. Suffly. Sustav će omogućiti uvid o popunjenosti ukupno 43 parkirališnih mjesta te maksimalnu efikasnost korištenja istih od strane građana uz korištenje vanjskog monitora u cilju prikaza mogućnosti parkiranja kao i broja parkirnih mjesta što će biti omogućeno ugradnjom LED Display-a na ulazu na sami parking.

Time se povećava sigurnost prometovanja, smanjuju se gužve na parkiralištu, štedi se vrijeme, i samim time se smanjuje buka i zagađenost ispušnim plinovima. Nastavno na projekt “SenzoriKA” početkom ove godine u suradnji sa Karlovačkom županijom i gradom Karlovcem realiziran je i projekt Energetski pametne škole. U okviru tog projekta sa gradom Karlovcem su senzorima opremljene pet osnovnih škola a u suradnji s Karlovačkom županijom dvije srednje škole u Karlovcu.

Svrha projekta je prikupljanje podataka o potrošnji u stvarnom vremenu, pravovremeno otkrivanje kvarova i nepravilnosti u radu energetskih i vodoopskrbnog sustava objekta, praćenja kvalitete zraka u prostoru, praćenje međuovisnosti uvjeta u prostoru (temperatura, CO2) i potrošnje energije te verifikacija stvarnih ušteda nakon obnove zgrade. Krajnji cilj projekta je energetska i financijska ušteda te povećanje razine komfora učenika i nastavnika. Pametni sustav podrazumijeva korištenje senzora kvalitete zraka u prostorijama, mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije (struja, plin) i vode, OIV Smartino IoT mreže za prijenos podataka i softverskog korisničkog sučelja za monitoring i analizu podataka.

Ovaj hvalevrijedan projekt postepeno se implementira i u druge škole na području Grada Karlovca i Karlovačke županije, a krajnji cilj je standardizacija na nacionalnoj razini, gdje bi sve odgojno-obrazovne ustanove implementirale ovaj energetski pametan sustav i time realizirale financijske uštede i naravno bolje uvijete svim korisnicima istih.

Nadalje, u sklopu provedbe projekta STREAM - strateški razvoj sustava obrane od poplava kojim se uvode nove tehnologije kako bi se smanjio rizik i štetni utjecaji od poplava te pravovremeno obavijestilo stanovništvo o nadolazećoj opasnost kojeg provodi Grad Karlovac i Karlovačka županija implementiran je putem OIV Smartino IoT platforme i sustav za mjerenje vodostaja rijeka u realnom vremenu. Uz pomoć telemetrijskih uređaja u realnom vremenu dobiti će se uvid u stanje na plavljenom području. Sustav telemetrije omogućit će i razmjenu podataka i iskustva s nadležnim tijelima putem GIS sustava.

S obzirom na to da je OIV Smartino IoT platforma vrlo robusna i otvara mogućnosti za nadogradnju u vidu integracije postojećih krajnjih uređaja i drugih tehnologija u budućnosti se planiraju integrirati i mnogi drugi hvalevrijedni IoT projekti u Gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji i ovom prilikom možemo najaviti jedinstven projekt pod nazivom “Pilot projekt PAMETNA BOLNICA” kojeg ćemo detaljno predstaviti nakon same implementacije i realizacije.Grad Zaprešić

Početkom travnja ove godine OIV i Grad Zaprešić potpisali su Ugovor o provedbi Pilot projekta “Pametna Zgrada”. Pametni sustav podrazumijeva korištenje senzora putem OIV Smartino IoT mreže za prijenos podataka i softverskog korisničkog sučelja za monitoring i analizu podataka MARS Končar INEM-a.

Pilot projekt obuhvaća očitanje potrošnje vode, plina i električne energije na mjerilima zgrade Gradske uprave Grada Zaprešića s ciljem uspostave praćenja potrošnje energenata i drugih elemenata. Sustav je napravljen da se u isti može naknadno integrirati različiti krajnji uređaji i rješenja prema zahtjevu i potrebi korisnika (senzor temperature/vlage/CO2, senzor buke, pametna rasvjeta itd.).

Najveća prednost sustava je mogućnost prikupljanja podataka na jednom mjestu, a sama aplikacijska platforma sprema podatke koji se kasnije mogu koristiti za dodatne analize koje će omogućiti strateške odluke za investicije i daljnje planiranje ušteda te razvoja pouzdanog i sigurnog sustava upravljanja energijom. Svrha projekta je prikupljanje podataka o potrošnji u stvarnom vremenu, pravovremeno otkrivanje kvarova i nepravilnosti u radu energetskih i vodoopskrbnog sustava objekta, a krajnji cilj projekta je svakako energetska i financijska ušteda.

Treba naglasiti da je težnja da ovaj projekt postane nacionalni standard i OIV kao nacionalni LoRaWAN mrežni operator i sa svojom OIV Smartino IoT platformom ima za cilj u sve objekte javne namjene implementirati ovaj hvalevrijedan sustav, a i sama zakonska regulativa npr. Zakon o energetskoj učinkovitosti nalaže da se električna energija i voda od strane opskrbljivača mora jednom mjesečno upisati u ISGE sustav (za javni sektor), koji vodi APN. Do sada se to provodi većinom staromodnom metodom, ručno, dok je ovaj Projekt korak ka digitalizaciji i automatizaciji procesa gdje se očitani podatci sami slijevaju u sustav. Nadalje, EU direktiva nalaže i teži održivom korištenju energije i ovaj sustav istome uvelike doprinosi. Imajući u vidu podatak da se 42 posto energije troši u zgradama postaje jasno koliko je važno odgovorno i kvalitetno time upravljati.

Ovaj projekt samo je jedan od pravaca razvoja zajedničke suradnje između OIV-a i Grada Zaprešića. Naime, s tvrtkom Zaprešić d.o.o. u tijeku je i realizacija pilot projekta “Pametan parking” za očitanje popunjenosti parkirališnih mjesta uz vizualnu prezentaciju trenutnog stanja na vanjskom LED monitoru s prikazom broja slobodnih parking mjesta.

Sustav će omogućiti uvid o popunjenosti ukupno 27 parkirališnih mjesta te maksimalnu efikasnost korištenja istih od strane građana uz korištenje vanjskog monitora u cilju prikaza mogućnosti parkiranja kao i broja parkirnih mjesta što će biti omogućeno ugradnjom LED Display-a na ulazu na sami parking. Na monitoru će biti omogućeno i prikazivanje zasebnog broja invalidskih mjesta. Pametni parking bit će od velike koristi građanima, ali i tvrtki Zaprešić d.o.o. koja upravlja sustavom parkiranja.

U skoroj budućnosti OIV namjerava na području Grada Zaprešića provesti i projekt provjere inovativnog koncepta (Proof of Concept - PoC) učinkovitijeg prometnog sustava upotrebom tehnologija iz područja inteligentnih transportnih sustava (Intelligent Transport system, ITS).

Svrha provedbe ITS PoC-a u Gradu Zaprešiću je ustanoviti u kojoj mjeri ITS tehnologija može utjecati na podizanje razine sigurnosti prometa, povećanje prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja u Gradu Zaprešiću.

Grad Kutina

OIV i Grad Kutina potpisali su Ugovor o nabavi i implementaciji ITS sustava. Svrha projekta je kategorizacija i brojanje vozila. Sredinom svibnja projekt je uspješno implementiran i u punoj je primjeni. Naime, Grad Kutina razvija projekt izgradnje “Industrijsko logističke zone Kutina” u okviru kojeg je potrebno projektirati “pametno” parkiralište za odmor vozača teretnih vozila za što su nužni statistički podaci o broju teretnih vozila koja prometuju kroz grad kako bi pravilno dimenzionirali kapacitet budućeg parkirališta i kako bi što efikasnije organizirali, planirali i racionalizirali odvijanje samog prometa u gradu.

Inteligentni transportni sustavi pred­stavljaju tehnološku nadogradnju postojećih prometnih sustava kojima se postiže znatno poboljšanje efikasnosti odvijanja prometa, učinkovitiji prijevoz putnika i roba, poboljšanje sigurnosti prometa i smanjenje onečišćenja okoliša, a tvrtka OIV vodi brigu o tome i želi da grad Kutina i dalje nosi titulu “zelenog grada” s obzirom na svoje prirodne ljepote i zelenilo.

Statistički podaci koji su potrebni Gradu Kutini i koje trenutno dobivaju su: ukupan broj svih vozila koja prolaze raskrižjem Ulice kneza Ljudevita Posavskog i Aleje Vukovar i ukupan broj teretnih vozila koja prolaze raskrižjem Ulice kneza Ljudevita Posavskog i Aleje Vukovar. Statistički podatci prikazuju se na temelju dnevnih, tjednih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja putem ITS web aplikacije i dostupni su djelatnicima grada Kutine u stvarnom vremenu.

Nakon završetka ovog jednogodišnjeg projekta grad, uz određenu nadogradnju opreme, može istu iskoristiti za druge namjene kao što su evidencije prometnih prekršaja, prikupljanje podataka iz prometa, adaptivno upravljanje semaforima te videonadzor.