Twinning projekti i radari Saab za sigurniji Jadran

Krajem ožujka u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture predstavljeni su rezultati  twinning projekta PHARE 2005 „Jačanje administrativne  sposobnosti u području sigurnosti plovidbe“ te početak twinning projekta PHARE 2006 „Jačanje administrativne sposobnosti za VTMIS i FSI“. Uspostava Službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS) obveza je RH u procesu pristupanja EU-u te se provodi u skladu s europskim direktivama. VTMIS služba bit će u sastavu MMPI i obavljat će poslove nadzora, upravljanja i organizacije pomorskog prometa, te pružanja informacija brodovima u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i ZERP-u. Puštanje u probni rad službe s pridruženim VTMIS sustavom planiran je do 1. studenoga 2010., a šest mjeseci kasnije očekuje se i redoviti rad. Kako nam je priopćila glasnogovornica Ministarstva Marina Halužan, do kraja 2008. dovršena je izgradnja Sustava automatske identifikacije brodova (AIS) sredstvima iz državnog proračuna pa se taj sustav nadzora plovidbe sada sastoji od ukupno 17 baznih stanica koje u cijelosti pokrivaju morska područja u nadležnosti RH.
Tijekom 2008. proveden je i natječaj te je sklopljen Ugovor o nabavci i ugradnji pomorskog radarskog VTMIS sustava vrijednog oko pet milijuna eura, s međunarodnim konzorcijem Fleck Elektroinstallationen GmbH-Končar Montažni Inženjering d.d. Taj projekt sufinancira Europska komisija iz programa PHARE 2006 sa 75% ugovorenog iznosa, dok je realizacija izgradnje predviđena do kraja 2010.
Treba reći da je uspostava VTMIS službe utvrđena Pomorskim zakonikom i uvelike se provodi u sklopu Projekta “Sigurnost pomorskog prometa: Jačanje administrativne sposobnosti-nadzor i upravljanje brodovima” faza I i II uz potporu iz pretpristupnih programa EU-a PHARE 2005 i PHARE 2006.

Kroz twinning projekt PHARE 2005, na iskustvima Finske pomorske administracije koja upravlja jednim od najnaprednijih VTMIS sustava u Europi, definirane su karakteristike hrvatske VTMIS službe koja će u svom sastavu imati centre za nadzor i upravljanje pomorskim prometom u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Ta će tri centra pratiti  i pružati potporu brodovima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz hrvatskih luka 24 sata na dan. VTMIS služba pružat će podatke te surađivati s drugim sudionicima u pomorskom prometu (lučke uprave, pomorski agenti, peljari, lučki operatori i druga tijela državne uprave) s ciljem osiguranja sigurne plovidbe, ali i učinkovitosti pomorskog prometa.

U sklopu projekta VTMIS, uzduž jadranske obale bit će postavljeno 10 radarskih sustava „SCANTER 2001“ poznate švedske tvrtke Saab TransponderTech. Radare će Šveđani isporučiti, što su najavili i na svojoj web stranici, u kolovozu ove godine, a početak instalacije očekuje se u prosincu. Švedski stručnjaci koji su pomno analizirali cijeli Jadran, pritom su promatrano područje podijelili u tri sektora. Prvi, sjeverni dio – koji uključuje i luku Rijeka – označili su kao iznimno težak i zahtjevan, što će iziskivati „ekstremno visoku razinu tehničke osposobljenosti kako dobavljača tako i krajnjih korisnika“.  (A. K. Buterin)