U Čakovcu održana IV. konferencija "Menadžment i sigurnost": Veća kriza - manja sigurnost

U organizaciji Hrvatskog društva inženjera sigurnosti i Visoke škole za sigurnost, u Čakovcu je početkom lipnja održana IV. znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem "Menadžment i sigurnost"
Tema ovogodišnje Konferencije, održane pod pokroviteljstvom Grada Čakovca i Županije Međimurske, te uz medijsko pokroviteljstvo časopisa "Zaštita", bila je više nego aktualna - krizni menadžment. 
Ukupno je predstavljeno gotovo 50 znanstvenih i stručnih radova koji su obuhvatili širok raspon tema - od sustava ranog upozorenja na znakove poslovne krize i sustava centralizirane dojave incidenata s automatskom videoverifikacijom kao sredstvom redukcije troškova, do upravljanja marketinškim komunikacijama u doba krize, smanjenja poslovnih rizika procjenom dobavljača i partnera, integralne zaštite kao sastavnog dijela kriznog menadžmenta, organizacije sustava upravljanja u kriznim situacijama na nacionalnoj razini, ili pak menadžmenta sigurnosti financijskih institucija...
Temeljem svih prezentiranih radova, rezultata istraživanja, analiza i preporuka, kao i temeljem završne rasprave, na kraju skupa usvojeni su sljedeći zaključci: "Tema Konferencije iznimno je aktualna i važna tema, posebno zbog aktualne globalne financijske krize. Recesija sa svim mogućim negativnim posljedicama po nacionalno gospodarstvo i poslovne sustave, može imati i negativan utjecaj na sigurnost na svim razinama. Zastoj i smanjivanje investicija posebno se negativno može odraziti na sigurnost, smanjenjem razine sigurnosti. Sigurnosni rizici mogu biti izvorom poslovnih kriza, kao i kriza na širim razinama. Krizni menadžment neizostavna je sastavnica menadžmenta sigurnosti, te poslovnog i javnog menadžmenta u cjelini. Krizni menadžment objedinjuje i sve funkcije sigurnosti (zaštite, obrane i spašavanja) te funkcije i uloge menadžmenta, sva područja suvremene poslovne i opće sigurnosti (zaštita na radu, zaštita od požara i eksplozija, zaštita okoliša i informacijskih sustava, tjelesna i tehnička zaštita, civilna zaštita, obrana, financijska zaštita, osiguranje...), kao i međunarodne norme za sustave upravljanja sigurnošću i rizicima. Od stručnjaka sigurnosti - menadžera sigurnosti opravdano se očekuje aktivna uloga u upravljanju rizicima i kriznom menadžmentu u cjelini. Potrebno je stalno, na znanstvenoj i stručnoj razini, razvijati metode kriznog menadžmenta, s naglaskom na moguće nove potencijalne rizike svih vrsta. Krizni menadžment", naglašava se na kraju zaključka, "treba biti neizostavna sastavnica visokoškolskih programa, kako u području menadžmenta, tako i u području sigurnosti".
Predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije mr. sc. Darko Palačić otkrio nam je da je, unatoč nešto manjem broju sudionika no inače, ipak zadovoljan i odazivom i cjelokupnim radom skupa. Ocijenivši ga vrlo uspješnim, poručio je svima: vidimo se dogodine na petoj Konferenciji. (T. B.)