Ukidanje radnih dozvola zvono je za uzbunu

Potražili smo mišljenje struke na potencijalni problem nedostatka radne snage u zaštitarstvu u RH koji bi mogao nastati zbog ukidanja radnih dozvola za državljane RH i time lakšeg odlaska na rad u inozemstvo
[ Eugen Antić, Dražen Najman ]

Odluka o ukidanju radnih dozvola za državljane RH u Njemačkoj predstavlja još jedan dodatni udar na zaštitarsku industrija u Hrvatskoj, a time i lakšeg odlaska hrvatskih zaštitara na rad u inozemstvo. Od 1. srpnja ove godine Njemačka je ukinula radne dozvole za Hrvate. Znajući za tu činjenicu, obratili smo se predsjedniku Hrvatskog ceha zaštitara Damiru Funčiću da nam prokomentira ‘dalekosežnu’ odluku njemačkog Bundestaga. Postavili smo mu stoga dva pitanja: Može li ovo ukidanje radnih dozvola za Njemačku biti zvono za uzbunu našim zaštitarskim tvrtkama te trebaju li se zaštitarske tvrtke već sada pripremati za sljedeću sezonu i motivirati radnike da ostanu raditi? 
 
Što kaže Ceh 
“Zaštitarska industrija u Hrvatskoj u protekle 3-4 godine u značajnom je padu prihoda i cijene zaštitarskih usluga, te posljedično tome i padu plaća zaštitara, koje su u ovom trenutku po našem mišljenju dotakle dno. S obzirom da se radi o rizičnim i zahtjevnim poslovima, pri kojem zaštitari štiteći imovinu i osoblje korisnika usluga nerijetko dovode u opasnost vlastiti život i zdravlje, što je u niz slučajeva dovelo do stradavanja zaštitara, pa čak i smrtnu posljedicu, već je danas među velikim brojem nezaposlenih u Hrvatskoj, teško naći djelatnike koji su voljni staviti svoj život i zdravlje na kocku za ‘kikiriki’ plaću. S druge strane zaštitari koji uspiju naći posao izvan zaštitarstva za veću ili istu plaću, ali bez izlaganja vlastitog života i zdravlja odlaze iz zaštitarstva na manje rizične i sigurnije poslove”, kaže Funčić koji smatra da je već sada prisutan nedovoljan broj zaštitara na hrvatskom zaštitarskom tržištu. Otvaranje velikog njemačkog tržišta i drugih tržišta Europe zasigurno će doprinijeti tom trendu. 
Već je sada prisutan nedovoljan broj zaštitara na domaćem zaštitarskom tržištu, a otvaranje velikog njemačkog tržišta i drugih tržišta Europe zasigurno će doprinijeti tom trendu, smatraju u Cehu zaštitara
“S druge strane očekujemo da će u narednom razdoblju biti nužno povećanje cijena usluga i posljedično tome povećanje plaća zaštitara. Nadamo se da će takva novonastala situacija pogodovati sklapanju novog granskog kolektivnog ugovora u zaštitarstvu, što HCZ podupire i poduzima već duže vrijeme korake u tom pravcu. Novi granski kolektivni ugovor odlukom ministarstva treba biti proširen i obvezujući za cijelu zaštitarsku industriju što prethodni otkazani nije bio. Također se nadamo da su hrvatski zaštitari i zaštitarska industrija dotakli dno i da bi ova novonastala situacija mogla biti jedna od točaka prekretnica ka boljim vremenima za hrvatsku zaštitarsku industriju i zaštitare. Dakako i nadalje zastupamo  stajalište da bi konačno formiranje Hrvatske strukovne zaštitarske komore, utemeljene na zakonu s javnim ovlastima trebala biti druga točka prekretnice ka boljitku zaštitarske industrije”, kaže Funčić.
Kao treću točku prekretnice HCZ vidi promijenjenu Direktivu o javnoj nabavi koja bi u punoj primjeni trebala biti od početka slijedeće godine, a u svrhu toga HCZ je izdao hrvatsku verziju priručnika ‘Nabave kvalitetnih usluga privatne zaštite’ i organizirao stručni skup s relevantnim predstavnicima EU i COESS-a u studenom prošle godine. O problemima vezanima za nedostatak radne snage govorili u nam i neki drugi sugovornici iz struke.
 
U Komori ne dijele zabrinutost
“Ukidanje radnih dozvola za radnike iz Hrvatske odličan je i pozitivan potez njemačke vlade prema potencijalnim radnicima iz naše zemlje. Moje je mišljenje da se naše zaštitarske firme ne trebaju pretjerano pribojavati odlaska zaštitara tjelesne zaštite u Njemačku, jer je jedan od glavnih uvjeta za dobivanje posla dobro poznavanje njemačkoj jezika. Ne vjerujem da taj uvjet ostvaruje veći broj zaštitara tjelesne zaštite u Hrvatskoj. Međutim, s obzirom na jako niske plaće zaštitara tjelesne zaštite kod nas, bolje rečeno neusporedivo niže plaće nego u Njemačkoj, ipak postoji velika mogućnost da neki djelatnici napuste dosadašnje firme u Hrvatskoj, naravno uz uvjet poznavanja njemačkog jezika. Što se tiče tehničkog osoblja – zaštitara tehničke zaštite - tu bi mogao nastati veći problem jer je struktura obrazovanja tih uposlenika znatno drugačija i kvalitetnija u tehničkoj naobrazbi. Između zaštitara tehničke zaštite postoje djelatnici sa SSS, VSS i VŠS koji najviše koriste engleski jezik, a sigurno ima u solidnom broju i onih koji dobro barataju njemačkim jezikom. Hrvatske diplome tehničke struke se uz nostrifikaciju priznaju u Njemačkoj, pa firme tehničke zaštite koje sada nedovoljno plaćaju svoje djelatnike mogu očekivati odlazak, odnosno odljev svojih zaposlenika u Njemačku“, mišljenja je Željko Peran, direktor tvrtke Peran koja je dugi niz godina dio regionalnog tržišta tehničke zaštite.
Među nezaposlenima u Hrvatskoj i danas je teško naći djelatnike koji su voljni staviti život i zdravlje na kocku za ‘kikiriki’ plaću
Stav o ovoj temi dobili smo i iz Hrvatske gospodarske komore iz koje su, nakon prikupljenih obavijesti zaštitarskih tvrtki, članica HGK, a glede pitanja vezanih za donošenje odluke o ukidanju radnih dozvola u Njemačkoj za radnike RH, odaslali sljedeće očitovanje:
“Ne očekuje se neki značajniji odljevi radnika istražnih i zaštitarskih djelatnosti iz RH na rad u Saveznu Republiku Njemačku, a činjenica da je SR Njemačka ukinula radne dozvole za radnike iz RH ne bi trebala biti ‘zvono za uzbunu’ u našim zaštitarskim tvrtkama. Smatramo da je vrlo korisno i učinkovito nagraditi i tako stimulirati najbolje radnike u obavljanju povjerenih im poslova i radnih zadataka u svakoj pa i u zaštitarskoj djelatnosti, u skladu s financijskim mogućnostima pojedine tvrtke. Takav sistem vrednovanja rada i nagrađivanja stimulira ne samo istaknute radnike već djeluje pozitivno i na ostale radnike kako bi svoj posao obavljali odgovornije i profesionalnije. 
Glede priprema za iduću sezonu, te posebne motivacije radnika da ostanu raditi u RH, ne smatramo da bi se trebala bitno razlikovati od priprema za prijašnje sezone, samo iz razloga što je Njemačka ukinula radne dozvole za naše radnike. Ukoliko neki radnik iz RH odluči napustiti zemlju i pronaći posao u drugim članicama Europske unije, posebno u onim najrazvijenijim kao što je SR Njemačka, to je osobna procjena svakog radnika i tu, smatramo, sama hrvatska tvrtka iz koje radnik odlazi, ne može puno učiniti”.