Upravljanje sustavima svih objekata iz bilo koje lokacije

Epsimax omogućuje i izradu različitih vrsta izvješća, poput izvješća o prolascima, prisutnosti slike, alarmima, posjetiteljima, operaterima...
Zahvaljujući velikom broju stručnjaka, inovativnoj tehnologiji i stalnom ulaganju u proizvodni sustav, Pliva je najveća farmaceutska tvrtka u Hrvatskoj te vodeća u jugoistočnoj Europi. Članica je grupe Teva, jedne od najvećih farmaceutskih tvrtki u svijetu, specijalizirane za proizvodnju generičkih lijekova. Osim što je jedan od najvećih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj, jedan je i od vodećih izvoznika. Više od 80 posto Plivinih proizvoda izvozi se, a najveća su izvozna tržišta SAD, Rusija i zemlje EU-a. Zbog velikog svjetskog tržišnog potencijala, Pliva ima objekte ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama. Upravo se zbog rasprostranjenosti Plivinih objekata javlja potreba za centraliziranim nadzorom i mogućnošću upravljanja sustavima svih objekata iz bilo koje lokacije.

Stalni nadzor kamera
Eccos je u Plivinim objektima instalirao aplikaciju Epsimax, vlastito programsko rješenje za integraciju sustava tehničke zaštite. Središnji server integriranog sustava tehničke zaštite nalazi se u sjedištu Plive u Zagrebu, dok se ostala računala na kojima je instaliran Epismax preko Plivine mreže povezuju na središnji server. Kroz aplikaciju Epsimax mogući su administracija i nadzor sustava tehničke zaštite na bilo kojoj lokaciji sa svakog računala na kojemu je instalirana aplikacija. Trenutačno Epsimax povezuje četiri Plivina objekta u Hrvatskoj (dva u Zagrebu, jedan u Karlovcu i jedan u Savskom Marofu) te objekt u Sarajevu, a uskoro će se povezati i objekti u Bukureštu, Ljubljani i Beogradu. U sklopu sustava videonadzora ugrađeno je oko 500 kamera i više od 20 videoservera, dok je u sklopu sustava kontrole pristupa ugrađeno više od 150 kontrolera i 300 čitača. Kontrola pristupa uključuje različite vrste barijera – visoke, poluvisoke (tripode) te barijere za kontrolu ulaska vozila (rampe). Iz sjedišta u Zagrebu te iz sigurnosno-operativnog centra u Savskom Marofu kroz aplikaciju Epsimax obavlja se, između ostalog, administracija zaposlenika, posjetitelja i vanjskih izvođača radova, administracija događaja iz sustava kontrole pristupa i sustava protuprovale te praćenje videonadora kroz modul za videonadzor. U novoj su vratarnici u Savskom Marofu, osim sustava tehničke zaštite, integrirani i sustavi upravljanja energijom te sustavi upravljanja u zgradarstvu. Iz sigurnosno-operativnog centra moguć je stalni nadzor kamera i prolazaka osoba na lokaciji, a tu se nalazi i centar za administraciju dolazaka i odlazaka te upravljanje ulaznim i izlaznim rampama na parkiralištu u krugu cijelog Plivinog pogona u Savskom Marofu.

Modularni dizajn
U aplikaciju Epsimax integrirani su brojni moduli za primitak i obradu alarma iz sustava tehničke zaštite te moduli za unošenje i iznošenje predmeta, evidenciju zaposlenika, posjetitelja i izvođača radova na svim Plivinim objektima. Interaktivna grafička mapa središnje je mjesto upravljanja gdje su ucrtani svi elementi sustava videonadzora i kontrole pristupa. Status vrata vidljiv je na temelju oznake (zatvorena, otvorena, nasilno otvorena, u alarmu itd.)

U modulu za videonadzor integrirane su sve kamere sa svih Plivinih lokacija. Kroz sučelje aplikacije moguće je gledati sliku uživo, premotavati te izvoziti snimke sa željene kamere i u željenom vremenu. Radi bolje preglednosti i lakšeg snalaženja, kamere je u izborniku moguće grupirati u grupe i podgrupe, a moguće je i kreirati matricu proizvoljnog oblika u koju se dodaju kamere sa željenih lokacija. Aplikacija podržava i inteligentnu videoanalitiku, odnosno detekciju pokreta kojom se sprječava neovlašteni ulazak u krug objekta te neovlašteno unošenje ili iznošenje predmeta.

Kroz modul za upravljanje posjetiteljima i vanjskim izvođačima radova omogućena je evidencija osoba koje nemaju personaliziranu Plivinu iskaznicu. Njima se izdaje privremena iskaznica te se prati kretanje osobe po objektu tako što se preko čitača na ulazima u prostorije vrši automatski prijenos osobnih podataka u aplikaciju.
U sklopu sustava videonadzora ugrađeno je oko 500 kamera i više od 20 videoservera, dok je u sklopu sustava kontrole pristupa ugrađeno više od 150 kontrolera i 300 čitača

Pliva je jedan od korisnika koji su shvatili važnost povezivanja sustava tehničke zaštite s ostalim poslovnim procesima tvrtke. Kako bi se omogućilo povezivanje procesa potrebno je povezivanje s modulom za upravljanje ljudskim potencijalima u SAP-u. Podaci se preuzimanju svakodnevno, pri čemu se vrši i verifikacija preuzetih podataka. U aplikaciji se pohranjuju slike i potpisi svih zaposlenika, koji pomoću kartice obavljaju brojne uredske aktivnosti, primjerice autoriziraju ispisivanje dokumenata na uredskim pisačima.

Epsimax omogućuje i izradu različitih vrsta izvješća, poput izvješća o prolascima, prisutnosti slike, alarmima, posjetiteljima, operaterima itd. Izvješća je moguće filtrirati prema vremenskom okviru, imenu i prezimenu osobe, broju iskaznice, čitaču itd.

S aplikacijom je povezan i dlanovnik koji se bežičnom mrežom spaja na server. Prislanjanjem iskaznice na dlanovnik očitavaju se podaci o korisniku te se otvara ulazna ili izlazna rampa.
Aplikacijom Epsimax uspješno su objedinjeni svi Plivini objekti i sustavi tehničke zaštite u Hrvatskoj i drugim zemljama. Epsimax omogućuje centralizirani nadzor svih Plivinih objekata, čime je sigurnosni sustav podignut na iznimno visoku razinu. S povećanjem broja Plivinih objekata povećavat će se i potreba za proširivanjem aplikacije dodatnim modulima, čime će se još više očitovati posebnost Epsimaxova modularnog dizajna te Eccosov nevjerojatan inženjerski kapacitet.