Urbana sigurnost jedna je u nizu karika kvalitetnog života u zajednici

Sinergija svih službi stvara preduvjete za kvalitetnu sigurnosnu situaciju, a u vrijeme opće bojazni od terorističkih prijetnji u Europi smatramo da je dobra sigurnost jedan od odlučujućih preduvjeta dolaska posjetitelja na događanja koja nudimo
[ Nataša Gajski Kovačić ]

U Varaždinu je kao prvom gradu u Hrvatskoj još prije 11 godina konstituirano Vijeće za prevenciju kriminaliteta. U razgovoru s gradonačelnikom Varaždina Goranom Habušem saznajemo sve o suradnji policije i lokalne zajednice u ovom baroknom gradu. Kaže da su u Varaždinu posebno ponosni što su među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj prepoznali važnost suradnje policije, lokalne zajednice i građana. Sama činjenica da su jedan od prvih gradova koji je osnovao Vijeće za prevenciju kriminaliteta govori u prilog veoma dobroj suradnji policije i lokalne zajednice.
 
Kolika je stopa kriminala u vašem gradu, kojih vrsta kriminala je najviše? I gledajući unatrag recimo pet godina je li kriminal u porastu ili u padu? 
Posebno smo ponosni što smo među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj prepoznali važnost suradnje, policije, lokalne zajednice i građana. Sama činjenica da smo jedan od prvih gradova koji je osnovao Vijeće za prevenciju kriminaliteta govori u prilog veoma dobroj suradnji policije i lokalne zajednice.
Dobri turistički rezultati spoj su dobre organizacije, zanimljivih programa i visoke razine urbane sigurnosti
Prema podacima Policijske postaje Varaždin u prosjeku se bilježi oko 1250 kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno po prijedlogu oštećenika. Osim navedenih kaznenih djela bilježi se oko 900 kaznenih djela koja se gone po privatnoj tužbi. Od ukupnog broja svih kaznenih djela najveći dio odnosi se na imovinske delikte, na koje otpada gotovo 50 posto. U posljednje dvije godine smanjio se broj kaznenih djela iz domene imovinskih delikata koja se progone po službenoj dužnosti, dok se paralelno bilježi rast broja kaznenih djela imovinskih delikata koja se progone po privatnoj tužbi. Ovo je svakako rezultat promjene zakonodavstva, kada je s početkom 2013. godine povećan cenzus štete s 1.000 na 2.000 kuna. Ukupno gledajući unazad više godina broj kaznenih djela nije se znatno povećavao, osim razlike u omjeru broja kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, te broja kaznenih djela koja se progone po privatnoj tužbi. Bitno je naglasiti da je promjenom Kaznenog zakonodavstva na području Policijske postaje Varaždin, smanjen broj kaznenih djela iz domene zlouporabe droga, a isto tako se paralelno povećao broj optužnih prijedloga, odnosno zabilježenih prekršaja, te za navedenu problematiku možemo reći da je još uvijek prisutna u gradu Varaždinu. 
 
Varaždin će biti domaćin konferencije u organizaciji Hrvatskog foruma za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita Sigurnost gradova – predstavnici grada i policije govorit će o određenim aspektima urbane sigurnosti. Kada biste ocjenjivali stanje sigurnosti u Varaždinu u odnosu na ostatak Hrvatske, gdje bi se po prilici nalazio Varaždin? 
Urbana sigurnost samo je jedna u nizu karika što kvalitetnijeg života pojedinca u zajednici. Obzirom na činjenicu da smo dio Europske unije, prihvaćamo njihove preporuke kojih je na ovom području mnogo, te pokušavamo stvoriti što sigurniji grad bez kriminala, delikvencije i agresije, a što je jedino moguće međusobnom suradnjom građana ovoga grada, policije, lokalne vlasti, odgojno-obrazovnih ustanova, poslovne zajednice i drugih nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i sigurnošću.
Grad Varaždin u samom je vrhu po sigurnosti. U posljednjem periodu ne bilježe kaznena djela ni drugi događaji koji bi svojom pojavnošću narušili sigurnost građana, odnosno narušili stanje opće sigurnosti
Kao što ste i sami upoznati, budući da ste radili istraživanje u suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb, Grad Varaždin u samom je vrhu po sigurnosti. Isto tako u posljednjem periodu ne bilježe se kaznena djela ni drugi događaji koji bi svojom pojavnošću narušili sigurnost građana, odnosno narušili stanje opće sigurnosti.
 
Kada je riječ o prometu, ima li u Varaždinu određenih crnih točaka u prometu, odnosno možete li nam dati pregled statistike prometnih nesreća unatrag nekoliko godina? Što se radi na unaprjeđenju prometne kulture?
Na području Grada Varaždina detektirano je šest opasnih mjesta tzv. crnih točaka u prometu na kojima se učestalo događaju najteže prometne nesreće. Statistički gledano, na području Varaždina dogodi se oko 350 - 400 prometnih nesreća i taj broj je unazad nekoliko godina bez većih oscilacija, sa tendencijom blagog pada. Uz isto godišnje na području Grada u prometu smrtno stradaju prosječno tri osobe. Od ukupnog broja prometnih nesreća na području Grada Varaždina godišnje se dogodi od 100 do 140 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama, te 250 do 300 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Sagledavanjem statističkih podataka unatrag četiri godine vidljivo je da se najveći broj prometnih nesreća na području Grada Varaždina događa tijekom travnja i svibnja te prosinca i siječnja. Osnovni uzroci prometnih nesreća su brzina i oduzimanje prednosti prolaska. 
Kako bi se unaprijedila prometna kultura stalno se surađuje s Policijom pa su tako za neke od crnih točaka u prometu u izradi određeni projekti, a neki su već kandidirani prema Nacionalnom programu sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske i dobivena su sredstva. U suradnji s Policijom tijekom ove godine planiramo izgradnju prometnog poligona.
 
U Varaždinu se provodi i uspješna akcija zaštite bicikala, a moguće je i osigurati bicikle od krađe. Možete li nam reći nešto više o tom projektu?
Dosadašnja akcija zaštite bicikla kojima obiluje varaždinski kraj uspješno se provodila više godina na području Policijske uprave Varaždinske. Kako je unatoč tome postojao prostor za unapređenjem rečenog projekta, predložene su novine kako bi se dodatno unaprijedila sigurnost u toj domeni i pomoglo građanima. Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom iniciralo je izradu aplikacije za registraciju bicikala putem interneta. Fakultet organizacije i informatike Varaždin besplatno je izradio aplikaciju za registraciju putem interneta, androida i I phonea.
Kao rezultat iznimno dobre suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova je i podatak da Koncertni ured Varaždin, kao organizator, do sada nema nijedan registrirani incident u 20 godina rada na velikim manifestacijama i koncertima
U prosincu prošle godine sklopljen je Ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Varaždina i Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, te isti treba biti implementiran u informacijski sustav MUP-a i pušten u rad za građane. Građani će besplatnu aplikaciju moći skinuti sa službenih web stranica Grada Varaždina ili Policijske uprave varaždinske. 
Ovdje posebno trebamo istaknuti nesebičan i veliki doprinos Fakulteta organizacije i informatike koji se uključio u projekt. Građanima smo pružili informacije koje se odnose na mogućnost pokrivanja štete nastale krađom bicikla putem osiguravajućih kuća, te smo iste obavili na web stranici Grada Varaždina.
 
Varaždin je u 2013. bio i prvi grad koji je prevenirao krađu u školama, kroz projekt “Siguran kutak”, koji je zaživio u III. osnovnoj školi. Koliko je stajao taj projekt, što je on sve uključivao, kakvi su rezultati i planiraju li se slični projekti i u drugim školama?
Kako bi se prevenirale krađe u školama Vijeće za prevenciju kriminaliteta na prijedlog Policijske uprave varaždinske osmišljena je ideja da se izrade metalni sandučići zvani “Siguran kutak”. Svaki razred dobio je svoj sandučić, te svaki učenik na početku nastave može svoje vrijedne stvari (mobitele, ključeve, novac i dr.) staviti na sigurno mjesto. Na opisani način ponuđeno je uklanjanje iz klupa i torbi vrijednih stvari kako bi se stvorilo sigurno okruženje za imovinu učenika. Projekt je realiziran u rujnu 2013. godine, na III. Osnovni školi Varaždin, a na njega je utrošeno 32.568 kuna. Budući da su nakon postavljanja metalnih sandučića isti korišteni u određenom obimu odlučeno je da se napravi evaluacija Projekta. 
Provedeno je anonimno anketiranje nastavnika i učenika, kako bi se dobila povratna mišljenja o korisnosti istih. Rezultati ankete pokazali su da nema stvarnih razloga zbog čega se ne koriste metalni sandučići “Siguran kutak”, jer svi su svjesni njihove korisnosti i jednostavnosti korištenja, već kao osnovni razlog možemo navesti činjenicu da učenici bez obzira na kućni red mogu posjedovati i koristiti mobilni uređaj jer većina nastavnika ne inzistira na uklanjanju mobilnih uređaja iz učionica. Sukladno razmišljanjima učenika i uočenim problemima zaključili smo da bi od najveće koristi bilo postavljanje ormarića za učenike, te smo u tom smjeru nastavili s projektom. 
 
Možete li nam nešto reći o planovima Vijeća za prevenciju kriminaliteta tijekom ove godine?
Grad Varaždin će i nadalje nastaviti financiranje djelovanje “Info centra za prevenciju”, koji je osnovan pod upravom Policijske uprave varaždinske. Organizirat će se i tematski dani poput edukacije vezane uz pravilnu uporabu pirotehničkih sredstava u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, sprečavanje i mjere samozaštite provala u stanove i dr. 
Planiramo i preventivnu akcija kojom bi se skrenula pozornost na sigurnost i zaštitu mladih i to ponajprije edukacijom i upozoravanjem na štetne posljedice konzumiranja i trošenja alkoholnih pića prilikom zabavljanja na otvorenim prostorima i u ugostiteljskim objektima, kao i kod kupovine alkoholnih pića u trgovinama. 
Nadalje planira se uvođenje video nadzora, a time ujedno i dodatno podizanja razine urbane sigurnosti. Postavljeni video nadzor koristio bi se za prevenciju kriminaliteta ali i u turističke svrhe primjerice kod održavanja turističkih manifestacija kao što je poznati varaždinski Špancirfest. 
 
S obzirom da je Varaždin i turističko središte, zanima nas kako se brinete o sigurnosti gostiju koji dolaze u Varaždin, posebno za vrijeme velikih događanja, i posljedično, velikih gužvi, poput Špancirfesta ili pak Varaždinskih baroknih večeri?
S obzirom da je posljedica dobivanja titule Europske prijestolnice kulture uvijek i pojačana turistička posjećenost, iako nije sama po sebi cilj, Ministarstvo unutarnjih poslova osmislilo je javnu kampanju “Kultura kao prevencija”, gdje se polazi od teze da ljudi koji pohađaju kulturne događaje uglavnom nisu incidentni. 
Naravno, za sigurnost na svim događajima brinu se pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i zaštitarske tvrtke. Možemo se pohvaliti da smo prošle godine zaštitarsku tvrtku koja je bila angažirana za vrijeme Špancirfesta sukladno zakonskim ovlastima zadužili i za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama Grada Varaždina a sve s ciljem sprečavanja narušavanja javnog reda i mira, počinjenja kaznenih djela i prekršaja, kao i pružanja većeg stupnja sigurnosti za turiste.
Kao rezultat iznimno dobre suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova je i podatak da Koncertni ured Varaždin, kao organizator do sada nema nijedan registrirani incident u 20 godina rada na velikim manifestacijama i koncertima.
 
Koliko turista na godišnjoj razini posjećuje Varaždin? Što je glavni razlog vaše atraktivnosti za goste?
Prema podacima Turističke zajednice Grada Varaždina broj dolazaka turista u 2013. godine bio 19.206, a 2014. godini 20.963, dok je broj noćenja u 2013. iznosio 41.890, a u 2014. godini 46.996. Za očekivati je da će broj gostiju Grada Varaždina i dalje biti u porastu budući da je Grad Varaždin na 18. Turističkom cvijetu - Kvaliteta za Hrvatsku proglašen najboljom hrvatskom kontinentalnom turističkom destinacijom za 2014. godinu.
Glavni razlog naše atraktivnosti za goste je jedinstveni brend u okvirima Hrvatske. Vjerujemo da će oko tisuću događaja koji će se odvijati 2020. godine, ukoliko Grad Varaždin dobije titulu Europske prijestolnice kulture privući preko milijun posjetitelja. Također, tematska raznovrsnost događaja je zagarantirana budući da su u programskom osmišljavanju sudjelovali pojedinci, udruge, institucije i to iz četiriju županija. 
Neki od programa bit će prvi puta prezentirani na našem području, te se nadamo da će noviteti zainteresirati domicilno stanovništvo i turiste da sudjeluju u događajima.
 
Koliko je sigurnost određene destinacije bitna za ostvarenje dobrih turističkih rezultata?
Sinergija svih službi stvara preduvjete za kvalitetnu sigurnosnu situaciju, a u vrijeme opće bojazni od terorističkih prijetnji u Europi smatramo da je dobra sigurnost jedan od odlučujućih preduvjeta dolaska posjetitelja na događanja koja nudimo.
Dobri turistički rezultati spoj su dobre organizacije, zanimljivih programa i visoke razine urbane sigurnosti.