Uskoro na tržištu novi Zarjin vatrodojavni sustav

(SJP-3000 je alarmni sustav prvenstveno namijenjen javljanju i alarmiranju požara, ali zbog svoje fleksibilnosti može se koristiti za prihvat tehnoloških alarma, detekciju povećanja koncentracija plina, upravljanje aktivnim sustavima protupožarne zaštite i tehnološkim uređajima te sustavima upravljanja zgradama)

 

Tvrtka Zarja Elektronika uskoro će izbacit na tržište novi vatrodojavni sustav SJP-3000 koji možemo nazvati vatrodojavna centrala s raspodijeljenom arhitekturom. SJP-3000 je alarmni sustav prvenstveno namijenjen javljanju i alarmiranju požara, ali zbog svoje fleksibilnosti može se koristiti za prihvat tehnoloških alarma, detekciju povećanja koncentracija plina te za upravljanje aktivnim sustavima protupožarne zaštite, tehnološkim uređajima i sustavima upravljanja zgradama (BMS). Sustav je, uz to, prikladan za zaštitu srednje velikih, velikih i vrlo velikih objekata - kompleksa.

Dijelovi sustava su različiti tipovi funkcionalnih modula ugrađenih u kućišta različitih veličina, s ili bez mogućnosti prikaza i upravljanja. Alarmni sustav SJP-3000, osim toga, ima opsežan skup nadzorne, komunikacijske i programske opreme, koja omogućuje transparentno i učinkovito praćenje i upravljanje velikim i složenim sustavima. Upravljati se može lokalno, ali i daljinski putem sigurnih veza.

Sustav i uređaji

Sustav SJP-3000 sastoji se od mrežnog uređaja spojenog putem mreže ZarjaNet 3000 - upravljačke ploče, daljinskog zaslona (repetitor), pristupnika i dr. Uređaji u sustavu SJP-3000 mogu biti jednaki ili hijerarhijski podređeni jedni drugima, što znači da se sa svim uređajima u sustavu može upravljati i programirati iz jednog središnjeg mjesta. Sustav SJP-3000 može objedinjavati do 128 uređaja, od kojih svaki predstavlja jedan mrežni čvor. Maksimalan broj detektorskih točaka na cijelom sustavu može biti više od 220.000.Elementi sustava su tri vrste uređaja: uređaji za dojavu požara NJP-3007 i NJP-3004 te daljinski zaslon OP 3000. Sva tri uređaja imaju zaslon osjetljiv na dodir za prikaz i upravljanje te serijski ​​​​ugrađenu mrežnu funkcionalnost za povezivanje na mrežu ZarjaNet-3000, a time i na sustav SJP-3000. Uređaji NJP-3007 i NJP-3004 imaju ugrađeno napajanje i predviđen prostor za baterije. Po potrebi dostupan je opsežan skup izlaznih podataka za signalizaciju statusa sustava, a ugrađeni su i konektori za komunikaciju s računalima, kao alati za parametrizaciju i dijagnostiku. Uređaji također mogu imati ugrađenu dodatnu procesorsku jedinicu, tako da u slučaju kvara glavnog procesora izvede automatski prelazak na pričuvnu procesorsku jedinicu. Daljinski zasloni OP-3000 namijenjeni su za prikaz statusa i za upravljanje cijelim ili pojedinačnim dijelom sustava. Softver instaliran na zaslonima omogućuje različite načine prikaza. To su tekstualni prikaz statusa i upravljanja sustavom, grafički prikaz stanja i upravljanja, poseban prikaz stanja koncentracije plinova, koje mjere senzori plina, te drugi zasloni prilagođeni korisniku. OP-3000 napaja vanjski 24V DC izvor i nema mjesta za baterije.

Protupožarni alarmi i funkcijski moduli

Uređaj NJP-3007 omogućuje spajanje 1 do 7 funkcionalnih jedinica modula, dok uređaj NJP-3004 omogućuje spajanje 1 do 4 funkcionalne jedinice modula. Daljinski zaslon OP-3000 je kompaktan uređaj dizajniran za prikaz i upravljanje sustavom SJP-3000, dok je OSMO-3000 obvezan modul koji se koristi u NJP-3007 i NJP-3004 uređajima, a u daljinskom zaslonu obvezni je modul OSMO-OP-3000.

Funkcijski moduli se biraju prema vrsti korištenih detektora te vrsti i broju uređaja koji su kontrolirani ili spojeni na NJP 3004 / NJP-3007. U funkcijske module spada LIMO-Ap-3000 kontroler petlje, koji omogućuje spajanje dvije petlje od 254 adresnih jedinica (detektora ili ulazna/izlazna sučelja). LIMO-Ko-3000 konvencionalni modul može kontrolirati preko 16 linija s konvencionalnim detektorima, a VIMO-3000 ulazno-izlazni modul ima 16 pari analognih ulaza i strujnih izlaza. IZMO-3000 izlazni relejni modul ima 16 relejnih izlaza (3A/30V), softverski podesivih i u osnovi namijenjenih za signaliziranje statusa uređajima trećih strana i za kontrolu uređaja koji nisu dio aktivne zaštite od požara. (Dražen Najman)