Uspješno proveden projekt Command d

Rezultat projekta je lakši i brži prijem podataka, GIS analiza/simulacija razvoja događaja te prijenos podataka u hitnim slučajevima. Projektom su se utvrdili standardni operativni postupci u kriznim situacijama, čime se povećava spremnost i omogućuje povezivanje svih sudionika u projektu putem zajedničke IT platforme

U organizaciji Zagrebačke županije, koordinatora projekta, 14. listopada je u Velikoj Gorici održana završna konferencija EU projekta COMMAND d, a riječ je o platformi za prikupljanje, analizu i razmjenu neophodnih podataka za pripravnost u slučaju katastrofa i izvanrednih situacija na lokalnoj razini. Uvodne govore održali su Damir Tomljenović, zamjenik župana Zagrebačke županije, Renata Zgurić, voditeljica tima COMMAND d i ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damir Trut.

U svom obraćanju Trut je izrazio zadovoljstvo što je još jedan ovakav važan projekt priveden kraju a pogotovo što se radi o međunarodnom projektu kojeg vodi regionalna samouprava: “A ako se još radi o području upravljanja krizama, što je u ovom slučaju riječ, onda je moje zadovoljstvo tim veće pogotovo u današnje vrijeme kada smo suočeni s evidentnim klimatskim promjenama, posljedica čega su sve intenzivnije i učestalije pojave katastrofa u svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj.

“Ovaj hvalevrijedan projekt dokaz je kako smo svi svjesni, od lokalne, regionalne do nacionalne razine, o potrebi daljnjeg povećanja spremnosti Republike Hrvatske da na još učinkovitiji način reagira na te događaje te planira mjere za sprječavanje i ublažavanje katastrofa. I rezultati ovog projekta idu u prilog i doprinose učinkovitom upravljanju rizikom od katastrofa, s ciljem sprječavanja nastanka novih ili smanjenja postojećih rizika od katastrofa”, naglasio je ravnatelj.

Helikoptersko spašavanje
Istaknuo je koliko je bitna preventiva, pripravnost, ali i pravovremen odgovor na katastrofe. Za donijeti kvalitetnu i učinkovitu odluku u fazi odgovora, između ostalog, ključno je znati s čime sustav civilne zaštite raspolaže, a to podrazumijeva baze podataka, mogućnosti analitičke predikcije daljnjeg razvoja događaja i brzi protok informacija. Zato je iznimno bitan svaki ovakav iskorak i alat koji omogućuje ubrzanje međusobnog prijenosa informacija, s ciljem podizanja otpornosti i sigurnosti društva na svim razinama, rekao je Trut koji je izdvojio i neke veće projekte na kojima radi Ravnateljstvo civilne zaštite RH, a koji su također sufinancirani od strane EU. Potpisan je ugovor o nabavi dva helikoptera vrijednosti 270 milijuna kuna, kojim će se uspostaviti potpora operativnom djelovanju civilne zaštite u izvanrednim događajima. Ukupno že biti nabavljeno pet helikoptera. U tijeku je i projekt vrijednosti 65 milijuna kuna opremanja i osposobljavanja državnih intervencijskih postrojbi CZ, kojim će se nabaviti 36 raznih vozila za intervencije i strojeva, 14 plovila, skupna i zaštitne opreme za pojedinačnog pripadnika modula za spašavanje na vodi, iz ruševina, logističku potporu i gašenje požara otvorenog prostora. Nadalje, kroz projekt SRUUK, vrijednosti 63 milijuna kuna modernizirat će se sustav za rano upozoravanje kojim će se osigurati brza i pouzdana komunikacija za upravljanje kriznim situacijama korištenjem modernih tehnologija.

“Ujedno se priprema dokumentacija za projekte vrijednosti cca 1,6 milijardi kuna, koji će se financirati iz programskog razdoblja 2021. do 2027., koji se primarno odnose na projekte daljnjeg razvoja i jačanja sustava civilne zaštite, što uključuje izgradnju nastavnog nacionalnog središta CZ, Situacijsko središte civilne zaštite i 5 regionalnih centara civilne zaštite (Zagreb, Osijek, Rijeka, Varaždin, Split), nastavak razvoja informacijsko komunikacijskog sustava CZ, daljnje opremanje operativnih snaga te razminiranje šuma i šumskog zemljišta u RH”, rekao je Trut. Podsjetio je i da je Ravnateljstvo civilne zaštite dobilo dva projekta u sklopu rescEU kapaciteta Mehanizma unije za civilnu zaštitu, ukupne vrijednosti 28 milijuna eura, koji se odnose na jačanje modula CZ za odgovor na KBRN rizike i razvoj zaliha medicinskog materijala i osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv prekograničnih prijetnji zdravlju. Također su u sklopu rescEU kapaciteta prijavljena još dva projekta ukupne vrijednosti 51 milijun EUR-a, koji se odnose na razvoj modula za smještaj i zbrinjavanje stanovništva kapaciteta 1000 osoba te dostupnost KBRN zaliha kako bi se, u slučaju potrebe, podržao odgovor na kemijske, biološke, radiološke ili nuklearne katastrofe.

Sudionike je upoznao i s donošenjem Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine, koju je Vlada RH izglasala upravo na Dan smanjenja rizika od katastrofa, kao prvi takav dokument kroz koji će se usmjeravati aktivnosti i ulaganja na području upravljanja rizicima - smanjenja rizika od katastrofa, odgovora na katastrofe te oporavka. Ujedno je ključni preduvjet za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju od 2021. do 2027.

Operativne snage
Herček je podsjetio da se Ope­rativne snage civilne zaštite Zagreb­ačke županije sastoje od Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije s 15 članova, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije s 15 476 vatrogasaca, Društva crvenog križa Zagrebačke županije sa 187 volontera, Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Samobor i Zagreb sa 104 pripadnika, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s 10 vodiča s potražnim psima, Pravnih osobe od interesa za civilnu zaštitu s 11 subjekata, Zavoda za hitnu medicinu i Doma zdravlja Zagrebačke županije s 1730 medicinskih djelatnika te Gradova i općina - postrojbi civilne zaštite s 1652 pripadnika.

Operativni centri su Ravnateljstvo civilne zaštite - županijski centar 112; MUP - Policijska uprava zagrebačka - operativno komunikacijski centar 192; Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije - županijski vatrogasni operativni centar 193 i Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije - dojavni centar 194.

Govoreći o tome zašto su se upustili u projekt COMMAND d, Herček je pojasnio da su željeli riješiti probleme koji su se odnosili na sporo dobivanje informacija u realnom vremenu što je dovelo do toga da je previše vremena trebalo od dobivanja početne informacije do donošenja potrebnih odluka. Stoga su se nametnula pitanja: Kako unaprijediti postojeće stanje?; Kako ubrzati protok informacija do Stožera?; Kako olakšati Stožeru rad i ubrzati donošenje potrebnih odluka?; Kako pomoći operativnim snagama Zagrebačke županije u provođenju aktivnosti?; Možemo li se sa projektom javiti na neki od otvorenih natječaja Europske unije?

“Razrađena je ideja kako. Ispitana je održivost ideje, angažiran je konzultant, pronađeni su partneri na projektu (Podgorica, Skopje, Tirana i Tuzla), projekat je prijavljen i prihvaćen od strane Europske unije - Mehanizma za civilnu zaštitu. Problemi s kojima smo se nosili tijekom projekta odnosili su se na zakonsku regulativu, a riječ je bila i o prvom direktnom projektu s EU, bez regulatornog tijela u RH, za Zagrebačku županiju. Uz nedostatak iskustva, došli su i Covid 19, zagrebački potres, petrinjski potres te neki objektivni problemi kod partnera, potom i rat u Ukrajini koji je doveo do poremećaja na tržištu, no uspjeli smo provesti projekt. Odradili smo 14 konzultacija s operativnim snagama i javnim službama, osam treninga s partnerima, proveli smo sedam javnih nabava, tiskali smo promotivne materijale, imali smo i 20 objava u medijima, te izradili 19 dokumenata. Terenska provjera IT Platforme izvršena je na županijskoj vježbi civilne zaštite Samobor 2022.”, pojasnio je Herček. Rezultat projekta je lakši i brži prijem podataka, GIS analiza/simulacija razvoja događaja te prijenos podataka u hitnim slučajevima. Projektom su se utvrdili standardni operativni postupci u kriznim situacijama, čime se povećava spremnost i omogućuje povezivanje svih sudionika u projektu putem zajedničke IT platforme.

Što je omogućio COMMAND d?
COMMAND d je tako omogućio i analizu kapaciteta na lokalnoj razini u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori (državama UCPM-a) te Bosni i Hercegovini i Albaniji (zemljama IPA II). Procjena odgovarajućih potreba predstavlja osnovu za razvoj metodologije koja detaljno opisuje mehanizme za podršku procesu odlučivanja i postupke u sustavu civilne zaštite na lokalnoj razini. Predstavljajući IT platformu, Luka Radelić iz tvrtke Promet i prostor koja je pružila IT podršku naglasio je da ovaj inovativni alat za reagiranje u hitnim situacijama omogućuje analizu podatka iz različitih izvora (od vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, centra 112, centra za obranu od poplava...) u realnome vremenu, brže prikupljanje i analizu podataka dostavljenih zapovjedno-operativnom centru s ciljem točnijeg praćenja i prijenosa podataka, bržu razmjenu ključnih podataka između svih projektnih partnera u regiji kroz proces standardizacije te povezanost s nacionalnim sustavima ranog upozoravanja. Drugim riječima dobivena je mogućnost pregleda tehničkih kapaciteta i procjena potreba zapovjedno-operativnog centra civilne zaštite na lokalnoj razini (za svakog partnera), standardizirana metodologija za razvoj mehanizama i alata za podršku procesu odlučivanja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj razini, standardizirani operativni postupci za krizno komuniciranje, primjenjiv IT alat za analizu podataka rizika od katastrofe, kao i podrška u procesu donošenja odluka kod reagiranja u izvanrednim situacijama te analiza funkcionalnosti i operativnosti modela zapovjednog i operativnog centra za hitne slučajeve

Esmir Spahić, šef odjeljenja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem grada Tuzle, kao jedan od partnera na projektu, rekao je da je razvijena IT platforma u potpunosti ispunila cilj projekta i omogućava prikupljanje, analizu i razmjenu podataka bitnih za uspješnu pripravnost na katastrofe i vanredne situacije u gradu Tuzli. Razvijen je sistem koji ima mogućnost jednostavnog prikupljanja, analize i razmjene svih podataka bitnih za uspješnu pripravnost na katastrofe i vanredne situacije na lokalnom nivou. Analizirano je stanje zaštite i spašavanja na području Tuzle, a svi podaci od značaja za zaštitu i spašavanje integrirani su u jedinstvenu bazu podataka. Izrađena je “COMMAND d” - WebGIS aplikacija. Integrirani prostorni podaci, uz dodatak podataka značajnih za zaštitu i spašavanje, omogućavaju brzo pretraživanje i filtriranje baze podataka od značaja za zaštitu i spašavanje, brzu analizu opasnosti i procjenu stanja, a samim tim se omogućava brzi odgovor na opasnosti na području grada Tuzle, analizu podataka u prostoru i planiranje u cilju provođenja aktivnosti na smanjenju podložnosti Tuzle, što direktno utječe na smanjenje rizika od određenih opasnosti. “Platforma daje mogućnost daljnjeg razvoja alata na nivou grada Tuzle, koji će uključiti i druge administrativne jedinice u jedinstven sistem; moći će se pratiti rezultati provedenih aktivnosti na ublažavanju rizika kao i jačanje kapaciteta zaštite i spašavanja. Riječju, predstavlja osnovu za razvoj sistema zaštite i spašavanja, a samim tim i razvojnog puta grada Tuzla, što direktno utječe na rizik od određenih opasnosti i dovodi do krajnjeg cilja, a to je smanjenje rizika od katastrofa na području grada Tuzle”, pojasnio je.

Dodao je da je vrlo važno naglasiti da alat omogućava koordinaciju među partnerima u projektu u slučaju nastanka opasnosti koja može imati utjecaja na partnere. U tom cilju izrađen je i SOP, što omogućava brže reagiranje i odgovor na nastale opasnosti i sprečavanje/ublažavanje posljedica za svakog od partnera u projektu.

Operativni odgovor
Savo Ćetković iz Službe zaštite i spašavanja Podgorice rekao je da glavni grad Crne Gore, Podgorica, predstavlja najveću urbanu aglomeraciju države. Zauzima površinu od 1.441 km² ili 10.7 posto teritorija Crne Gore, i u njemu živi oko 30 posto stanovništva Crne Gore. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa s Dinamičkim planom za provođenje aktivnosti u periodu od 2018. do 2023. godine u Crnoj Gori predstavlja glavni strateški i operativni dokument u ovom području rada. Oslonac operativnog odgovora na sve vrste prirodnih i tehničko-tehnoloških nepogoda na području glavnog grada Podgorice čini Služba zaštite i spašavanja.

Riječ je o profesionalnoj službi organiziranoj u skladu s posebnim Zakonom koji regulira segment zaštite i spašavanja. Stalni operativni sastav Službe broji 72 vatrogasca spasitelja raspoređenih u četiri tima za operativno djelovanje, a Služba raspolaže s 23 namjenska vozila i neophodnom vatrogasno-spasilačkom opremom.

Rad Službe je organiziran na principu 24-satnog dežurstva timova za operativno djelovanje. U sklopu Službe oformljen je dispečerski centar koji je dominantno zadužen za prijem prijava iz glavnog grada. Dispečerski centar je također organiziran po principu 24-satnog dežurstva. Za komunikaciju i rukovođenje prilikom provođenja mjera zaštite i spašavanja koriste se TETRA mreža (digitalna mreža koja se pokazala kao vrlo učinkovit vid komunikacije), dok se za svakodnevni vid komunikacije koriste mobilne mreže, odnosno aplikacije Viber i WhatsApp u kojima su formirane grupe pripadnika Službe čime je dobiven prijenos podataka u realnom vremenu.

“U sklopu projekta “COMMAND d” opremili smo komandnu sobu, koja će omogućiti planiranje, komunikaciju i upravljanje aktivnostima zaštite i spašavanja s jednog mjesta na teritoriji glavnog grada Podgorice u svim izvanrednim i akcidentnim situacijama”, objasnio je Ćetković.

Emilija Cvrtkovska, savjetnica za praćenje europskih integracija iz Skopja je naglasila da mogućnost brze komunikacije i razmjene podataka putem IT platforme predstavlja korak naprijed u suočavanju s (velikim) krizama i nesrećama, a primanje informacija putem IT platforme za kriznu situaciju, osigurava sigurnost za sve partnere. Na ovaj način, Grad Skopje će dobiti podršku i brz odgovor regionalnih partnera. “Komunikacija i međusobna podrška između različitih odjela bitna je za uspjeh, dok je regionalna suradnja prilika za razmjenu znanja i iskustava. Možemo se razumjeti jer obično imamo neke ili slične probleme za rješavanje i pitanja za odgovoriti. Zajedno smo jači”, zaključila je.

Nataša Gajski Kovačić