Ušteda vremena, novca i resursa

Dok je striktna kontrola svakog prijeđenog kilometra službenih vozila u zapadnoeuropskim zemljama poprilično raširena praksa, u Hrvatskoj postoji još mnogo prostora za proizvođače i distributere sustava satelitskog nadzora vozila
Dražen Najman

Sustavi za satelitski nadzor vozila, radnih strojeva, plovila i osoba, kao i sustavi za kontrolu, zaštitu i upravljanje voznim parkovima nisu neka novost na tržištu. Oni su već neko vrijeme prisutni među nama i kao takvi prilagođeni današnjem ubrzanom ritmu življenja, osobito poslovanja. I dok je striktna kontrola svakog prijeđenog kilometra službenih vozila prilično raširena praksa u zapadnoeuropskim zemljama, primjerice u Njemačkoj i Austriji gdje pedantno nastoje optimizirati rashode i olakšati si poslovanje,  u Hrvatskoj još ima mnogo otvorenog prostora za proizvođače i distributere sustava satelitskog nadzora koji će domaćim tvrtkama, uz ponudu svojih uređaja, naglasiti nekoliko bitnih prednosti instaliranja takvog sustava.

Naime, osim što satelitski nadzor vozila omogućuje kontrolu voznog parka (tzv. sustav Fleet Management) u obliku praćenja, nadgledanja i upravljanja vozilima u realnom vremenu, 24 sata dnevno i sedam dana tjedno, putem tehnologija GPS i GPRS dolazi se do relevantnih podataka koji se zatim prenose komunikacijom klijent-server. Pomoću baza podataka i vektorske cestovne kartografije dobiveni se podaci nakon toga prezentiraju korisniku usluga kao jasne i obrađene informacije.

Pogodnosti su takvog sustava mnogostruke, a neke od njih svakako su - automatizacija procesa i modernizacija rada. Valja pritom naglasiti da opcije Fleet Management uključuju trenutačan prikaz pozicije vozila, povijest kretanja pojedinog vozila, kontrolu potrošnje goriva, identifikaciju vozača, generiranje izvještaja i SMS kontrolu vozila. Lociranju, nadgledanju i upravljanju vozilima u realnom vremenu treba pribrojati i mogućnost arhiviranja prikupljenih podataka radi naknadnog pretraživanja i generiranja različitih vrsta izvještaja.
Opcije Fleet Management uz ostalo uključuju trenutni prikaz položaja vozila, povijest kretanja pojedinog vozila, kontrolu potrošnje goriva, identifikaciju vozača, generiranje izvještaja i SMS-kontrolu vozila
 

Instaliranjem sustava korisnici 'satelitskih usluga' dobit će lakšu i jednostavniju organizaciju voznog parka, uz isto tako pojednostavljenu kontrolu kretanja vozila i plovila te potrošnje goriva. U slučaju prijevoza tereta također se uspostavlja digitalna kontrola, a poslodavcima nije nevažno što putem korisničke aplikacije mogu pratiti terenski rad svojih zaposlenika. Međutim, osim povećavanja razine sigurnosti za vozila i plovila, ono što će poslodavcima zvučati osobito primamljivo može se sažeti u dvije riječi - ušteda troškova.

Ključni je uvjet racionalnog poslovanja voznog parka razumijevanje svih troškova koje uzrokuje korištenje vozila, a više je čimbenika koji utječu na učinkovitost korištenja voznog parka. Ušteda se tako očituje kroz nekoliko segmenata bitnih za poslovanje 'u plusu', i to kroz:  smanjenje potrošnje goriva, broja radnih sati vozila i djelatnika, troškova održavanja vozila i osiguranja, troškova tzv. praznog hoda (nepotrebna nabava novih vozila ili zapošljavanja novih djelatnika) i telefonskih računa kod vozača tijekom boravka u inozemstvu (sustav nudi mogućnost besplatne komunikacije između vozača i središnjice). Tvrtke s implementiranjem sustava mogu s druge strane računati i na: povećanje brzine usluga, radne discipline, poslovne učinkovitosti, konkurentnosti na tržištu, pouzdanosti i sigurnosti prijevoza te stupnja organiziranosti i točnosti.

Nakon što se u vozilo ili plovilo instalira uređaj za praćenje, u bazi tvrtke mogu se pratiti razni parametri i opće stanje vozila. Tako je moguće pratiti:
•    trenutačnu brzinu, smjer kretanja vozila i poziciju na karti; prikaz pozicije u realnom vremenu
•    identifikaciju vozača
•    sva mjesta stajanja i vremensko zadržavanje vozila
•    određivanje vremenskog razdoblja kretanja vozila s raznim izvještajima o praćenim jedinicama; prikaz povijesti kretanja vozila u tekstualnom i grafičkom obliku - po vozilu i posebno po vozaču
•    pregled prijeđenog puta uz odabir točaka kretanja
•    obavijest o obilasku obilježenih lokacija koje je korisnik predefinirao
•    Geofencing - kretanje vozila unutar zadanog radijusa rute kretanja
•    očitavanje i pohranu broja okretaja motora, brzinu kretanja vozila, radnih sati motora i prijeđenih kilometara vozila
•    mjerenje potrošnje goriva s podacima o razini goriva u spremniku
•    odabir rute kretanja vozila markerima neovlaštenog korištenja, brzine ili korištenja izvan radnog vremena
•    vođenje ili generiranje putnih naloga
•    kontrolu temperature tovarnog prostora i otvaranja vrata tovarnog prostora
•    mogućnost unosa i pregleda svih fiksnih i varijabilnih troškova vozila i vozača
•    generiranje raznih tipova izvještaja, u pisanom i grafičkom obliku (po vozaču i po vozilu za određeno vremensko razdoblje)
•    praćenje načina vožnje (preko broja okretaja motora, brzine i potrošnje) i na osnovu toga donošenje ocjene o radu vozača.

Ovi se sustavi inače koriste za nadzor svih vrsta vozila uključujući kamione, kombije, osobna vozila, cisterne, hladnjače, radne strojeve i brodove. Namijenjeni su ponajviše poslovnim korisnicima i primjenjivi su u svim tvrtkama, neovisno o vrsti njihove djelatnosti (građevinarstvo, transport, distribucija, dostava, trgovina, rent-a-car, javni prijevoz, komunalne usluge, kurirske službe, servisni centri, zaštitarske djelatnosti itd.)