Uvođenje novih tehnologija i digitalizacija postojećih procesa, uz veće uštede i očuvanje okoliša

Denis Nikola Kulišić imenovan je početkom godine za člana Uprave i glavnog direktora za tehniku i IT Odašiljača i veza. Uz njega, za člana Uprave OIV-a na četverogodišnje razdoblje imenovan je i Marko Serdarević, dok je za predsjednika Uprave imenovan Mate Botica, dotadašnji vodeći čovjek Društva. Kulišiću je izbor iz siječnja 2022. značio drugi povratak u OIV, a s obzirom na njegovu stručnost sugovornika smo pitali o daljnjem smjeru Odašiljača i veza u pogledu tehnologija, noviteta i projekata.

Prilikom imenovanja iz Uprave je istaknuto kako “će odašiljanje kao primarni izvor prihoda Društva postepeno nastaviti padati, što postavlja izuzetno velik izazov i jedna je od ključnih prepreka za daljnji rast te zahtjeva prilagodbe u radu i modernizaciju koja je u današnje vrijeme neizbježna”. Što je ove godine napravljeno po pitanju modernizacije i širenja usluga OIV-a?

Modernizacija podrazumijeva uvođenje novih tehnologija te digitalizaciju postojećih procesa, ali uz veće uštede i očuvanje okoliša. U OIV-u je briga o okolišu na visokoj razini pa su tako nastali mnogi projekti koji imaju predznak “zeleno”. Ostvarena je suradnja kojom je OIV postao dio KOER-ove virtualne elektrane, završen je projekt izgradnje naše prve solarne elektrane na otoku Ugljanu, a uveden je freecooling sustav hlađenja.

Istaknuo bih također kako je tijekom ove godine završen projekt zamjene “Long Haul” (LH) transmisijskih sustava digitalnih mikrovalnih veza te nadogradnja OIV-ove IP/MPLS mreže. Na taj način modernizirana je OIV infrastruktura te je omogućeno praćenje novih tehnoloških trendova na telekomunikacijskom tržištu. Dodatno su nadogradnjom IP/MPLS mreže osigurani veći prijenosni kapaciteti, a u skladu s time povećala se raznolikost usluga Društva, a s druge strane smanjila potrošnja električne energije. Novi linkovi dio su najnovije tehnologije u svijetu mikrovalnih telekomunikacija i omogućuju veći kapacitet, bolju pouzdanost i prilagodljivost te će takvi biti aktualni još dugi niz godina.

OIV je ulaganjem u infrastrukturu u proteklih deset godina započeo automatizaciju objekata kako bi istovremeno optimizirao troškove i korištenje ljudskih resursa. Tako je krajem prošle godine razvojem i modernizacijom tehnologije nadograđen sustav daljinskog nadzora i upravljanja te su na taj način potpuno automatizirani objekti na kojima su u svrhu održavanja sustava dežurali zaposlenici. Automatizacija objekata projekt je kojeg čini nekoliko faza, a uspješnom realizacijom istog OIV je potvrdio svoju posvećenost kontinuiranom razvoju i tehnološkom napretku.

Uz navedeno modernizacijom dolazi do širenja postojećih usluga OIV-a te je tako završeno planirano proširenje DAB+ mreže i realizirani pilot projekti prve privatne stand-alone mreže u Hrvatskoj (OIV 5G PrivateNet), a u tijeku je i projekt testiranja 5G tehnologije za primjenu u radiodifuziji (OIV 5G Broadcast).

Nadopunom mogućnosti IoT rješenja, u Hrvatskoj je po prvi puta predstavljeno novo tehnološko rješenje posvećeno optimiziranju procesa potrebnih za zaštitu muzejske građe. Tako je početkom ove godine OIV Smartino IoT usluga zaživjela u muzeju grada Karlovca pilot projektom “Pametni Muzej”, koji je prvi projekt ovakve vrste u Hrvatskoj, a ima cilj i ideju da postane model koji će se primjenjivati u cijeloj Hrvatskoj te na taj način postigne nacionalni standard očuvanja muzejske i arhivske građe. Implementacija pametnih rješenja u muzej nastavak je suradnje OIV-a i KONČAR-a s gradom Karlovcem koji je prepoznao potrebu modernizacije i digitalizacije svakodnevnih poslovnih procesa te kroz projekt SenzoriKA već dvije godine nudi Smart City rješenja za unapređenje poslovanja kroz uštede, optimizaciju i inovativne usluge.

OIV Fire Detect AI, usluga je koja je razvijen u suradnji s FESB-om, a predstavlja inteligentni, napredni i integrirani komunikacijski sustav za video nadzor udaljenih lokacija i rano otkrivanje šumskih požara otvorenog prostora u stvarnom vremenu. Sredinom studenog na konferenciji “Požari u Hrvatskoj: obrana i prevencija 2022.” analizirane su aktivnosti poduzete u sklopu obrane od požara u sezoni 2022. godine i najavljene novosti u prevenciji te planirana proširenja usluge za nadolazeću sezonu te je a u tijeku analiza i odabir optimalnih lokacija za proširenje sustava na područje Istarske županije i dijela Primorsko-goranske županije.

Uz nove mogućnosti, za 5G tehnologiju struka kaže da će biti ključna za daljnji razvoj globalnog gospodarstva u ovom desetljeću. Što možemo očekivati od 5G-a u ovom desetljeću na globalnoj razini i gdje su granice 5G-a?

Trenutna percepcija širenja 5G mreže više nije na razini odbojnosti i više ne postoji takozvani strah od eventualnih teorija zavjere te je sve poželjnije govoriti o ulaganjima u širenje mreže kao i pogodnostima koje to isto ulaganje ima za krajnje korisnike. Godine pandemije donijele su neočekivane promjene koje su se dotad činile nezamislivima. Bilo je potrebno u relativno kratkom vremenu, odnosno odmah, prihvatiti digitalnu tehnologiju i korištenje postojećih te implementaciju novih alata kako bismo nastavili nesmetanu komunikaciju na daljinu. Usvajanjem digitalnih vještina ljudi su preko noći na globalnoj razini postali fleksibilniji i otporniji na sve neočekivane situacije i spremniji za prihvaćanje nove budućnosti i sve ono što nam ona donosi. Ubrzano prihvaćanje digitalne tehnologije u svakodnevnom životu, definitivno je pomaknulo granice u razmišljanju o potrebi 5G tehnologije koja je preko noći postala nezaobilazni segment u vremenima koje nam dolazi. Rekao bih da se pojavom 5G tehnologije ne vide ograničenja te su pogodnosti koje donosi nova tehnologija ne samo u gospodarstvu nego i u različitim područjima ljudskog života. 5G mreža nudi ogromne mogućnosti i prilike koje će nam svima olakšati život, bilo da se radi o pojedincu ili društvu u cjelini, ulaganjem u nove tehnologije potiče se rast BDP-a, što je svima nama u interesu.
 

Jedna od tehnologija u koju ulažete i širite poslovanje je 5G mreža, budući da OIV dodatno nudi i usluge u području IoT-a te 5G privatne mreže. Kakva je poslovna strategija Društva glede 5G mreže?

OIV kontinuirano prati razvoj tehnologija, a 5G je tehnologija na kojoj će se u nerednom desetljeću u velikoj mjeri temeljiti razvoj u brojnim područjima. 5G nije samo sljedeća stepenica u razvoju mobilnih komunikacija već je to tehnologija koja zadire u puno širi spektar ljudskog života i djelovanja. OIV, kao jedan od vodećih operatora, razmatra niz inicijativa, od infrastrukture za 5G mreže do privatnih 5G mreža za industrijske i druge namjene. Posebna pažnja polaže se istraživanju mogućnosti uporabe 5G tehnologije za odašiljanje audio-vizualnih sadržaja, tzv. 5G Broadcast, kojom bi se uz postojeću DVB-T2 zemaljsku televiziju mogao omogućiti prijam audio-vizualnih sadržaja u automobilima, na pametnim telefonima i tabletima.

Krajem prošle godine u rad je puštena OIV 5G PrivateNET mreža u prostorijama tvrtke AD Plastika u Zagrebu, a u svrhu testiranja OIV-ove privatne 5G mreže koja ne koristi resurse javne mobilne komunikacijske mreže. Što ste od tada dalje radili po pitanju implementacije privatne 5G mreže?

Tijekom 2021. godine u rad je puštena OIV 5G PrivateNET mreža u prostorijama AD Plastika u Zagrebu te u prostorijama jedne tvornice u Šibensko–kninskoj županiji, a sve u svrhu testiranja OIV-ove privatne 5G mreže. U oba projekta radi se o samostalnoj 5G privatnoj mreži (5G SA stand-alone) koja ne koristi resurse javne mobilne komunikacijske mreže. U sklopu testiranja napravljena su razna mjerenja i istražene mogućnosti mreže, a kompletna 5G oprema od servera do radijske opreme i antena nalazi se u prostorijama korisnika.

Spomenuli ste 5G Broadcast o čemu je tu riječ?

Zbog kapacitivno zahtjevne jednosmjerne komunikacije, radiodifuzija na 5G mrežama predstavlja optimalno rješenje zahtjeva velikih kapaciteta prijenosa sadržaja i istovremenu isporuku sadržaja velikom broju korisnika. Tako je inicijativa o pokretanju testiranja 5G tehnologije za primjenu u radiodifuziji prepoznata kao strateški projekt u OIV-u te je pokrenut “Test primjene 5G tehnologije u radiodifuziji” s ciljem stjecanja novih znanja i iskustva. Svrha projekta je spomenut test primjene 5G Broadcasta, a sve u suradnji s proizvođačima radiodifuzijske opreme, nakladnicima i regulatorima.

Od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) dobiveno je potrebno odobrenje za korištenje UHF kanala s pokrivanjem na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Oprema je montirana na OIV-ovoj lokaciji Sljeme, a u toku je i montaža na lokaciji Sveta Gera gdje se projekt provodi u suradnji sa RTV Slovenijom. Nakon montaže i puštanja opreme u rad, provest će se mjerenja raznih pokazatelja, varijacija odašiljačkih parametara i mjerenja potrebnih prijamnih razina za razne vrste prijma na fiksnim, mobilnim ili prijenosnim uređajima u urbanim i ruralnim područjima.

NP-BBI je program koji se odnosi na izgradnju nacionalne agregacijske širokopojasne infrastrukture do ciljanih naselja u ruralnim i prigradskim područjima Hrvatske. U kojoj je fazi izvođenje tog programa?

Aktualni korak u provođenju aktivnosti na pripremi implementacije NP-BBI programa je provedba javne nabave Upravljanja projektom, koja je uz ishođenje nužnih prethodnih suglasnosti, trajala više od godinu dana, a čije je provođenje značajnim dijelom kasnilo zbog uloženih žalbi tijekom trajanja samog postupka.

U međuvremenu, postupak je uspješno okončan te je potpisan Ugovor s ponuditeljem koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu. Slijedi nabava usluga projektiranja i izgradnje te nadzora i faza izrade dokumentacije nakon što se sa odabranim dobavljačem pripremi ista za nabavu navedenih usluga (Q1 2023.).

Implementacija, odnosno početak radova, pokrenut će se neposredno nakon provedenih prethodno navedenih javnih nabava, očekivano u drugoj polovici 2023. godine. Završetak aktivnosti na implementaciji projekta očekuje se krajem 2025.

Napominjemo da MMPI, kao nositelj NP-BBI programa, zajedno s OIV-om ulaže dodatne napore kako bi se završetak postupaka javnih nabava proveo čim prije kako bi se stekli uvjeti za implementaciju planirane agregacijske infrastrukture.

Više je puta istaknuto kako će 6G tehnologija biti komercijalizirana najranije 2028. godine, a u mainstream segment tržišta bi trebala ući oko 2030. godine. Međutim, već se spominje kako ćemo u godinama koje dolaze vidjeti i 7G, 8G, pa čak i 9G. Što je od svega toga realno najaviti i prokomentirati?

Svjedoci smo da se već najavljuje razvoj 6G standarda koji će zasigurno omogućiti daljnju optimizaciju parametara elektroničkih mobilnih mreža (brzina, propusnost, latencija i dr.), poboljšanja interoperabilnosti i održivosti unaprijeđujući mogućnosti korištenja usluga poput proširene stvarnosti (AR), umjetne inteligencije (AI), strojnog učenja (ML), IoT... Za sada nema ozbiljnih odmaka u daljnjim nadogradnjama mobilnih mreža na više. Naime, u RH je u tijeku implementacija 5G mreža koja će još potrajati nekoliko godina. Naravno, digitalizacija društva u svim sferama iz godine u godinu iziskuje sve strože i sve veće zahtjeve na parametre mobilnih mreža kao što su veća propusnost, brzina, neograničena povezivost, mala latencija. 7G mreža će zasigurno doći za 10 - 15 godina kao logična nadogradnja na 5G i 6G standarde. 7G će predstavljati inteligentnu mobilnu tehnologiju i omogućavati znatno veći kapacitet, gotovo zanemarivu latenciju te će koristiti više frekvencije.
 
Iz Uprave ste više puta istaknuli da fokus Društva ostaje “unaprjeđenje poslovanja kroz razvoj postojećih i stvaranje novih platformi te osnaživanje pozicije prepoznatljivog i pouzdanog lidera”. Što je u posljednjih godinu dana napravljeno glede unaprjeđenje postojećih i stvaranja novih platformi?

Modul očuvanja prihoda iz temeljnih djelatnosti uključuje inicijative čiji je cilj povećanje iskorištenosti postojećih tehnoloških platformi i očuvanje postojećih prihoda prilagođavanjem usluga i većom brigom oko korisnika.

OIV je nastavio rad na popularizaciji DAB+ platforme te uložio dodatna sredstva kako bi ona zaživjela trajno u Republici Hrvatskoj. Nakon što je krajem 2021. godine započeo komercijalni rad digitalnog radija DAB+ OIV je nastavio projekt proširenja mreže pa je tako u kolovozu ove godine započeo projekt nadogradnje mreže na šesnaest novih lokacija koji je završen 8. studenoga 2022. godine kada su sve lokacije puštene u rad, a ukupno ih je 26. Završetkom ovog velikog projekta u dosegu DAB+ signala sada je 96,3 posto stanovništva Hrvatske, dok pokrivenost autocesta iznosi 93 posto. Isto tako, u sljedećoj godini planira se zamjena starih VHF antenskih sustava novima kako bismo dodatno povećali konzumno područje te poboljšali prijam DAB+ signala i još više približili Hrvatsku modernoj budućnosti.

Sudjelujete u sve više projekta i implementacija temeljenih na IoT platformi, odnosno na području pametnih gradova. Što je tu aktualno?

Praćenjem razvoja globalnih tehnologija OIV je izgradio IoT mrežu na području RH koja će se kontinuirano širiti prema potrebama korisnika. Komercijalni naziv usluge je OIV Smartino IoT koja se temelji na LoRaWAN protokolu preko koje se korisnicima nudi spajanje različitih IoT uređaja na široki spektar različitih aplikacija. Usluga OIV Smartino IoT je izuzetno dinamična s vrlo širokom primjenom ne samo u Pametnim gradovima nego se širi i na Pametna sela, Pametnu poljoprivredu, Pametne zgrade, Pametnu industriju, Pametnu logistiku… Trenutno je na području pametnih gradova aktualno daljinsko očitanje vodomjera, električnih brojila, plinomjera, pametnih parkirališta, upravljanje i nadzor javne rasvjete, unutarnja i vanjska kvaliteta zraka, mjerenje razine buke u gradovima i slično.

Dražen Najman