Veliki preokret na zaštitarskom tržištu: Sedam najvećih na sastanku u redakciji Zaštite