Za punu ravnopravnost i u sigurnosnim službama!

Žene u opasnim zanimanjima: Policajke, vojnikinje, zaštitarke, tjelohraniteljice, vatrogaskinje i gorske spašavateljice
[Gordana Lukač Koritnik, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova]

Ravnopravnost spolova, kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka i temelj za tumačenje Ustava, definirana je Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.
Ta jednaka prisutnost, ujedno i vidljivost, znači da žene ne bi trebale biti podzastupljene niti kao policajke, vojnikinje, zaštitarke ili djelatnice u  Gorskoj službi spašavanja ili vatrogastvu. Stoga su sve veća prisutnost žena u tim tradicionalno "muškim" zanimanjima, kao i njihovi odlični rezultati tijekom školovanja i rada, dokaz da za dobro obavljanje zahtjevnih i teških poslova nije presudna fizička snaga. Napominjem da na svojim radnim mjestima žene svih, pa i ovih zanimanja, moraju biti slobodne od svakog spolno uvjetovanog nasilja pa tako i  uznemiravanja i/ili spolnog uznemiravanja koje je i zakonom definirano kao diskriminacija temeljem spola te podliježe sankcijama, a predstavlja i oblik nasilja nad ženama.
Stoga pozivam na dosljednu provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje 2006.-2010. koja u poglavlju "Ljudska prava žena" predviđa niz aktivnosti za postizanje integracije rodne perspektive u sigurnosnu politiku zemlje, među kojima je i preispitivanje programa obuke za pripadnike/pripadnice sigurnosnih službi iz perspektive rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena te osiguranja veće zastupljenosti žena u MORH-u i Oružanim snagama RH, s posebnim naglaskom na njihovoj većoj zastupljenosti na rukovodećim položajima.
Da bi se u tome uspjelo potrebno je da žene usklade i svoje profesionalne i obiteljske obveze. Stoga mi je drago da je Glavni stožer Oružanih snaga RH uvažio moju preporuku i pokrenuo postupak izmjene Pravilnika o službi u OS-u sa svrhom davanja jednakih mogućnosti majkama i očevima, kako bi i muškarci ravnopravno sudjelovali u obiteljskim i roditeljskim obvezama.