Zaštitari se traže na sve strane

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje doznajemo da je u 2011. za zaštitara putem njihovih besplatnih prekvalifikacija obrazovano 326 osoba, od čega 60 žena. Pet osoba, od čega jedna žena u programu zaštitar/čuvar objekata; 241 osoba - od toga 43 žene - za zaštitara objekata te 80 osoba, od toga 16 žena, za zaštitara osoba
[Nataša Gajski Kovačić]

»U posljednjih nekoliko godina iskazana je veća potreba poslodavaca za zapošljavanje zaštitara s licencom – čuvarom. Primjerice, u 2009. godini traženo je 1682 radnika s tim zanimanjem, u 2010. godini 1406 radnika, a u 2011. godini 1380 radnika", otkrili su nam u Službi za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda  za zapošljavanje. Zaštitara s licencom u Hrvatskoj je ukupno 24.416, no tek se nešto više od polovice, točnije njih 13.886, doista i bavi zaštitarskim poslom. Na tržištu zaštitarskih usluga djeluje 268 trgovačkih društava, 122 obrta za tehničku zaštitu i 198 unutarnjih čuvarskih službi. 
»Krajem 2009. u evidenciji nezaposlenih nalazilo se 762 zaštitara, a tijekom godine zaposlila su se 422 radnika. Krajem 2010. bilo je 837 nezaposlenih osoba, a zaposlen je 741 radnik. Krajem 2011. bilo je 798 nezaposlenih zaštitara, a tijekom godine je zaposleno 861 radnika», nastavljaju u HZZ-u. Podaci pokazuju da je broj traženih radnika veći od broja nezaposlenih na evidenciji, no to ne znači da se svi zaštitari koji traže zaštitarski posao uspiju i zaposliti, dok se neki drugi u procesu potrage za poslom  prekvalificiraju za posao zaštitara.  »Poslodavci iskazuju potrebu za zaštitarima s licencom koji su osposobljeni za držanje i nošenje oružja, te koji su psihofizički spremni za ovakav oblik rada«, komentiraju u HZZ-u. 
 
Srednjoškolsko obrazovanje odraslih
U Hrvatskoj u opisu radnog mjesta zaštitari osoba i imovine vode računa o sigurnosti ljudi, njihove imovine i objekata. Potrebni su sljedeći uvjeti za dobivanje kvalifikacije za posao zaštitara: punoljetnost, minimalno srednja strukovna sprema, potvrda o nekažnjavanju i dokaz o nekonzumiranju alkohola i opojnih droga. Ako osoba zadovoljava te uvjete, može pristupiti tečaju za osposobljavanje za obavljanje posla zaštitara. Neke tvrtke organiziraju školovanje za svoje zaposlenike sa stečenom srednjom stručnom spremom drugih zanimanja. Tečaj traje 50 sati, a nakon edukacije se u Ministarstvu unutrašnjih poslova polaže ispit za licencu zaštitara. 
Po domaćim se internetskim forumima vidi da veći broj zaštitara svoj posao doživljava  tek kao prijelazni posao u potrazi za boljim poslom, ili kao jedinu opciju u doba kad ne mogu naći ništa drugo, u kojem je osiguranje nikakvo, plaće niske, a rizik obično vrlo velik
Osim tih tečajeva, zaštitari se mogu školovati i putem programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih. Zaštitari osoba i imovine školuju se tri godine i zatim stječu srednju stručnu spremu i navedeno zanimanje. Prema Zakonu o zaštiti osoba i imovine, svaki zaštitar mora imati odobrenje Policijske uprave za obavljanje zaštitarske djelatnosti. Obrazovne programe za zaštitare nude Otvoreno sveučilište u Zagrebu, Otvoreno sveučilište u Puli i Narodno sveučilište u Rijeci. 
Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje među ponuđenim besplatnim se prekvalifikacijama nalazi i ona za zaštitara. Prekvalificirati se može svaka nezaposlena osoba nakon razgovora sa stručnim savjetnikom u HZZ-u. Savjetnik će sve zainteresirane u skladu s iskustvom uputiti u odgovarajućem smjeru.  Tečajeve HZZ plaća u potpunosti, a prekvalifikacije traju od tri mjeseca na više. Prekvalifikacije su nužne jer su neka zanimanja vrlo tražena na tržištu rada, a interes je manji od potražnje. Pregled u  potražnju za djelatnicima u ožujku 2012. godine otkriva da se zaštitari traže - na  sve strane. 
Tako, primjerice, letimični pogled kroz HZZ otkriva da je u ožujku tvrtka Sokol  Marić tražila 44 zaštitara u Zagrebu, 30 u Poreču, 20 u Puli, 19 u Rijeci, sedam u Zadru i pet u Dubrovniku. Na obali su zaštitare trebale i tvrtke Lav zaštita, Sigurnost Boljun  i Zvonimir Security. 
"Kako bi zadovoljili potrebe poslodavaca za zaštitarima s licencom, provodili smo obrazovanje nezaposlenih. Osobe koje se uključuju u obrazovni program za zaštitare moraju imati završenu najmanje srednju školu u trogodišnjem trajanju odnosno stečeno zvanje, dok osobe koje se uključuju u obrazovanje za čuvare i vratare moraju imati završenu najmanje osnovnu školu.
Od 326 osoba koje su prošle HZZ-ovo obrazovanje za zaštitara, njih 168 zaposlilo se u roku od šest mjeseci nakon završetka programa. S obzirom da su neki programi završili tek u prosincu 2011., u  HZZ-u očekuju  da će broj zaposlenih biti i veći
Osim formalnih uvjeta svi kandidati prolaze i profesionalnu selekciju koja uključuje psihologijsko ispitivanje te liječnički pregled budući da je riječ o zanimanju koje iziskuje nošenje oružja. U 2011. godini za zaštitara je obrazovano ukupno 326 osoba, od čega 60 žena i to petero njih (od čega jedna žena) u programu zaštitar/čuvar objekata; 241 osoba (43 žene) za zaštitara objekata te 80 osoba (16 žena) za zaštitara osoba«, kažu nam u HZZ-u.
  
Grčka potražnja za zaštitarima
Dodaju da se od 326 osoba koje su prošle obrazovanje za zaštitara, 168 osoba zaposlilo u roku od šest mjeseci nakon završetka programa. S obzirom da su neki programi završili tek u prosincu prošle godine, u HZZ-u očekuju da će broj zaposlenih biti i veći. "U 2012. ćemo i dalje nastaviti provoditi obrazovanje nezaposlenih osoba za zanimanje zaštitar, a u obrazovanje planiramo uključiti isti broj osoba kao i prošle godine. Ipak, konačni broj osoba koje ćemo uputiti na obrazovanje ovisit će o dinamici zapošljavanja osoba koje su krajem prošle godine prošle obrazovanje", dodaju u HZZ-u. 
Kako je Zaštita objavila u prvom ovogodišnjem broju (1/2012) u temi posvećenoj zaštitarstvu u Europskoj uniji, prema podacima CoESS-a najviše zaštitara u Europi imaju Turska (428.000), Velika Britanija (365.000), Poljska (200.000), Španjolska (190.000), Njemačka (170.000), Francuska (147.000), Rumunjska (107.000) te Mađarska (80.000). 
U Grčkoj ih je prema podacima iz 2011.  godine bilo oko 30.000, ali s obzirom na dobro poznatu gospodarsko-političku krizu u toj balkanskoj zemlji, danas je jedan od rijetkih poslova koji se u Grčkoj traži posljednjih mjeseci upravo – zaštitarski! Naime, zbog snažnog porasta kriminala zaštitarske tvrtke ubrzano zapošljavaju nove ljude.