Zdravije zgrade za pacijente i za zaposlene

Centralizacijom kontrole i nadzora inventara te sustava za upravljanje zgradom korištenjem jednog sučelja pojednostavljuje se upravljanje kao i uočavanje potencijalnih problematičnih situacija prije nego što se razviju u problem. Ovi sustavi također nude integrirano praćenje inventara i osoblja u realnom vremenu (real-time location systems -RTLS)

 

Pandemija COVID-19 virusa natjerala nas je da, svježim očima, promotrimo svijet oko nas i preispitamo naše predrasude. Ljudi, koji su prije prolazili pored sredstava za dezinfekciju ruku bez osvrtanja, sada čekaju u redu za dezinfekciju ruku pitajući se što sve lebdi u zraku oko njih.

Promjena načina razmišljanja nigdje nije bila vidljivija nego u zdravstvenim ustanovama. Nakon što su se našli na prvim linijama borbe protiv pandemije, zdravstvene ustanove bile su prisiljene na primjenu izvanrednih sanitarnih mjera i prenamjenu nekliničkih dijelova zdravstvenih ustanova u prijeko potrebne bolničke prostore, i sve to uz održavanje sigurnosti i efikasnosti sustava. Pri tome se ne radi samo o jednostavnom dodavanju kreveta i medicinske opreme postojećim kapacitetima. Dobrobit pacijenata i osoba zahtijevala je detaljnu provjeru bolničkih sustava poput sustava za sterilizaciju zraka, UV sustava za kontrolu patogena te mikroba.

Uspjeh zdravstvenih ustanova u borbi s pandemijom je izniman i svjedočanstvo ključnoj ulozi zdravstvenih ustanova u osiguravanju izlječenja pacijenata. Zdravije zgrade nadopunjuju medicinske tretmane, osiguravaju podatke potrebne za optimizaciju pojedinačnih procesa, omogućavaju financijske uštede i potencijalno spašavaju živote. No, sve to zahtijeva i adekvatnu opremljenost.

Nova rješenja za stare probleme

Pandemija španjolske gripe, u periodu od 1918. do 1919. prema nekim procjenama usmrtila je više od 50 milijuna ljudi dok one pesimističnije procjene govore o brojci od 300 milijuna preminulih. “Jednostavno rečeno, medicinari su zapazili da su se teško oboljeli pacijenti koji su primali tretman na otvorenom bolje oporavljali od pacijenata koji su bili zbrinuti u bolničkim zgradama”, rekao je dr. Richard Hobday, u svom osvrtu na vrijeme pandemije španjolske gripe. “Izgledno je da je kombinacija svježeg zraka i sunčeve svjetlosti pomogla u sprječavanju smrti pacijenata i izbjegavanju zaraze medicinskog osoblja”.

Važnost svježeg zraka relevantna je i danas. Kvaliteta zraka se može poboljšati podešavanjem HVAC (heating, ventilation and air conditioning) sustava. Povećanjem količine ubačenog svježeg zraka, pojačanom ventilacijom i filtracijom zraka u prostoriji te kontrolom temperature, relativne vlažnosti i udjela kisika u zraku, uz nadzor tlaka, možemo značajno povećati kvalitetu zraka u prostoriji. Dodatkom UV tehnologije u sustav možemo dodatno poboljšati kvalitetu zraka pošto UV tehnologija ima slično antibakterijsko djelovanje kao i sunčeva svjetlost. 1

Honeywellovo istraživanje pokazalo je da 56 posto zaposlenika2 prepoznaje povećanu opasnost od prijenosa patogena zrakom, a dvije petine ispitanika vjeruje da su zgrade za zastarjelim sustavima ventilacije opasnije od zaposlenika koji ne poštuju sigurnosne mjere. Za zdravstvene ustanove posebno je važna činjenica da se 51 posto ispitanika ne bi vratilo na posao u slučaju da vjeruju da bi bili izloženi zarazi povratkom na radno mjesto. Efikasni ventilacijski sustavi smanjuju prisutnost kemikalija i ugljičnog dioksida te izbjegavaju recikliranje čestica u zraku što omogućava stvaranje zdrave atmosfere, a kad se koristi u kombinaciji s filterima i kontrolom tlaka pomaže izolaciji određenih dijelova zgrada.

Kontrola sigurnosti zraka i poboljšanje kvalitete zraka

HVAC sustavi s UV pročišćivačima zraka imaju ključnu ulogu u osiguranju kvalitete klimatiziranog zraka kao i u uklanjanju opasne kontaminacije iz zraka u bolničkim odjelima intenzivne njege. S druge strane, HVAC sustavi koji upravljaju čitavim zgradama često su neefikasni ako nisu pravilno optimizirani i ne prate smjernice organizacija poput American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) ili Federation of European Heating, Ventilation te Air Conditioning Associations (REHVA). Na primjer, regulatori varijabilnog protoka zraka nisu efikasno rješenje za stabilan i usmjeren protok zraka zbog odstupanja u radu i nemogućnosti precizne kontrole kao i smanjenja učinkovitosti s vremenom zbog nakupljanja čestica.

Precizna kontrola protoka zraka je neophodna, što je razlog da zdravstvene ustanove koriste sustave poput Phoenix Controls Venturi Valve System za efikasno i precizno upravljanje protokom zraka u kritičnim područjima. Ovi sustavi kontroliraju i stabiliziraju zrak uz istovremeno ispuhivanje i praćenje zraka, osiguravajući usmjeren protok. Time se stvara mogućnost stvaranja prostora s pozitivnim i negativnim tlakom što omogućava brzu pripremu privremenih prostora za intenzivnu njegu i njihovu prenamjenu prema potrebi.

Održavane zgrade i sustava

Prevencija i kontrola infekcije jedna je od primarnih odgovornosti i obveza. Ipak, trošak održavanja bolničkih prostorija čistim mora biti balansiran s potrebama osoblja koje je u konstantnom kontaktu s pacijentima, čija njega zahtijeva krevete, lijekove, opremu i ostali potrošni materijal. Učinkoviti sustavi za održavanje higijene su neophodni i njihova implementacija smanjuje potrebu za pružanjem tretmana u posebno osiguranim i izoliranim prostorijama te izlaganje medicinskog osoblja rizicima i otežavanju provođenja medicinskih tretmana.

“Održavanje bolnica čistim nije samo pitanje estetike, već je to pitanje sigurnosti pacijenata. Higijena u bolnicama je kompleksno pitanje, jer ovisi o prisutnom patogenu kao i korištenom sredstvu za čišćenje”, ističu u Healthcare Cleaning Forumu.3 Ovo je jedno od područja u kojem je prevencija bolja od lijeka. Izbjegavanjem nakupljanja patogena smanjuje će mogućnost potrebe potpunog zatvaranja bolnica ili odjela zbog dubinskog čišćenja. Najčešće se to može postići ugradnjom pasivnih UV sustava za čišćenje (UV-C sustavi) koji služe površinskoj dezinfekciji i mogu spriječiti razvoj odnosno uništiti virusne, bakterijske i gljivične organizme.4

UV-C sustavi dolaze u različitim veličinama i namjenama. Veći sustavi se mogu koristiti za sterilizaciju određenog područja, ‘kupajući’ ga UV svjetlom dok se za više fokusirane potrebe mogu koristiti UV baterije, kitovi za sterilizaciju pribora te UV-C komore za sterilizaciju manje medicinske opreme izlaganjem UV svjetlu.

Inteligentno praćenje inventara

U zdravstvenim ustanovama svaki dio inventara je važan. Važnost kontinuiranog praćenja ispravnosti opreme i time njezine iskoristivosti u medicinskim postupcima vidljiva je u spašenim životima i izliječenim pacijentima. Centralizacijom kontrole i nadzora inventara te sustava za upravljanje zgradom korištenjem jednog sučelja pojednostavljuje se upravljanje kao i uočavanje potencijalnih problematičnih situacija prije nego što se razviju u problem. Ovi sustavi također nude integrirano praćenje inventara i osoblja u realnom vremenu (real-time location systems -RTLS).

RTLS sustavi, koristeći radio komunikaciju, akustične i optičke senzore za prikupljanje podataka u realnom vremenu, ključni su za smanjenje operativnih neefikasnosti u bolničkom sustavu. Nadogradnjom na postojeće mjere zaštite inventara, omogućuju praćenje kontakata, ‘lutajućih’ pacijenata, lociranje incidenata pomoću automatske kamere i automatskog označavanja lokacije na mapi. Senzori i video analitika čak mogu detektirati osobe koje ne nose masku i krše mjere socijalnog distanciranja.

Korištenje jednog, integriranog sustava RTLS pomaže u upravljanju kritičnim situacijama, skraćujući vrijeme reakcije za pružanje hitne pomoći, nudeći preporuke za upravljanje incidentima kao i praćenje razvoja situacije te za izvještaje i analize nakon incidenta. Integracija RTLS sustava u sustav za upravljanje zgradom može postati centralno mjesto za upravljanje sustavima, inventarom pacijentima i osobljem. Detaljni planovi svakog kata nude bolje razumijevanje situacije, bržu analizu te učinkovitiji odgovor na incidente, uz izvještavanje odgovornih osoba u realnom vremenu.

Naravno, kad su informacije i kontrola fokusirani na jednom mjestu, sustav mora biti dizajniran tako da je siguran na mjestu implementacije i da ostane siguran prilikom daljnje nadogradnje i razvoja sustava.

Sigurnost: i digitalna i fizička

RTLS i povezane tehnologije su ključni alat za zaštitu osjetljivih područja u bolničkom okruženju, ograničavanjem pristupa operacijskim dvoranama i intenzivnoj njezi kao i potrošnim materijalima, lijekovima te radiološkim materijalima. Ipak, važno je da sigurnosne mjere ne ometaju protok ovlaštenog osoblja, a korištenje biometrijske opcije kontrole ulaza poput IDEMIA MorphoWawe to osigurava regulirajući pristup ovlaštenog osoblja osjetljivim područjima, a potvrda identiteta ovlaštene osobe za manje od sekunde osigurava brz i siguran protok ljudi i opreme.

Centralizirani sustavi kontrole ulaska poput MorphoWave su ključna komponenta u arhitekturi umrežene bolnice pošto se, prema potrebi, mogu brzo i jednostavno nadograditi biometrijskim čitačima. Korištenje jedne, unificirane baze podataka smanjuje troškove i kompleksnost instalacije, dok korištenje biometrike kao zamjene za kontrolu pristupa karticama ili tagovima povećava sigurnost. Osoblju više neće biti onemogućen pristup samo zato što su zaboravili karticu i time potencijalno ostaviti pacijente bez potrebne njege, a izgubljene kartice više neće predstavljati ranjivost koja bi omogućila pristup neautoriziranom osoblju. Iz tog razloga umrežene bolnice su bolje opremljene za nositi se s kritičnim situacijama. Uvođenje digitalne infrastrukture zahtijeva i pojačavanje sigurnosti od kibernetičkih napada i poboljšanje zaštite fizičke infrastrukture koja se proteže i kroz osjetljiva područja i kroz urede. Prilikom odabira materijala poput vodilica, kablova i slične opreme mora se uzeti u obzir i buduće nadogradnje sustava, pa tako utičnice i kablovi moraju zadovoljavati ISO 22196:2011 standard, a gdje god je moguće potrebno je koristiti materijale otporne na grebanje kako bi se izbjeglo nakupljanje bakterija i prašine.

Protupožarna zaštita

Zaštita pacijenata, osoblja i posjetitelja od požara je posebno važna u bolnicama, pogotovo kad se radi o pacijentima s ograničenom mobilnošću i bolestima koje ograničavaju njihove mogućnosti da reagiraju na opasnosti. U slučaju požara, integrirani sustav osigurava važno rano uzbunjivanje, osiguravajući lokalnu kontrolu i smanjujući opasnost. Prioritet je rana detekcija i potvrda požara, čime se izbjegava bespotrebna evakuacija i uznemiravanje pacijenata. Ovi sustavi također podržavaju otkrivanje drugih prijetnji poput curenja kisika i prirodnog plina. Dobar protupožarni sustav, osim sprečavanja lažnih dojava, može se koristiti i za glasovne poruke upozorenja, a unaprijed snimljene glasovne poruke s uputstvima se mogu koristiti za informiranje i upute u slučaju incidenta.

Zdravstvo i zdrave zgrade

Bolnice su dizajnirane kao mjesta za zdravstvenu skrb, ali bez adekvatnih sanitarnih mjera, nadzora i upravljanja imaju potencijal da postanu uzroci širenja zaraze. Svaki dan svijet je u sve boljoj poziciji za borbu protiv aktualne pandemije zbog alata za efikasnu kontrolu uvjeta u životnom prostoru poput protoka zraka i relativne vlažnosti. Sve dostupne mjere poput praćenja pacijenata i inventara, kontrole pristupa i klimatske kontrole nude zaštitu, dok centraliziran nadzor pruža objedinjen uvid u stanje u zdravstvenoj ustanovi. Rezultat je sigurnija radna okolina za osoblje i pozitivno iskustvo za pacijente.

Za više informacija o Honeywell tehnologijama namijenjenim bolničkim zgradama kliknite ovdje.


1 Government of Canada, What is Ultraviolet Radiation?, Modified 2017-11-07 [Accessed September 11, 2020]
2 Honeywell study surveyed 2,000 workers that typically work in buildings with 500 or more employees across the United States, United Kingdom, Germany and the Middle East.
3 Peters, A., Otter, J., Moldovan, A. et al. Keeping hospitals clean and safe without breaking the bank; summary of the Healthcare Cleaning Forum 2018. Antimicrobe Resist Infect Control 7, 132 (2018).
4 U.S. Food and Drug Administration, UV Lights and Lamps: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, and Coronavirus, Updated February 1, 2021 [Accessed July 8, 2021]