Zračna luka Zadar - modernizacija i proširenje

Proširenjem sustava videonadzora povećana je razina sigurnosti Zračne luke, a implementacijom novih tehnoloških rješenja omogućen je daljnji razvoj i nadogradnja sustava. Osigurano je pouzdano funkcioniranje sustava naplate parkiranja te povećanje prihoda zbog onemogućavanja njegove zlouporabe

Vesna Podgajski, Eccos Inženjering

U Zračnoj luci Zadar Eccos je implementirao nova tehnološka rješenja za optimiranje i proširenje postojećeg sustava kontrole naplate parkinga te izveo proširenje postojećeg sustava videonadzora. Kvalitetna organizacija i nadzor parkirališnog prostora ključna je za zadovoljstvo i sigurnost putnika i osoblja, a time i uspješno poslovanje zračne luke. Ovim projektom Eccos nastavlja dugogodišnju uspješnu suradnju sa Zračnom lukom Zadar.

Moderna parkirališna rješenja prilagođena potrebama zračne luke
Modernizacijom i zamjenom zastarjelih i dotrajalih ulaznih i izlaznih terminala i rampi, koje su u funkciji više od deset godina, osigurala se pouzdanost funkcioniranja, mogućnost dobave rezervnih dijelova i nadogradnje u budućnosti. Sustav se proširio automatskom naplatnom blagajnom najnovije generacije s ekranom na dodir i jednostavnijim korisničkim sučeljem s ciljem ubrzanja procesa plaćanja a time i smanjenja gužvi u udarnim terminima. Unaprijeđen je i sustav za prepoznavanje registarskih oznaka vozila (LPR) koji omogućava izlazak vozila iz parkirališta bez prinošenja kartice terminalu te ulaz pretplatnicima ili najavljenim vozilima automatskim dizanjem rampe nakon prepoznavanja registarskih oznaka vozila prilikom dolaska do barijere (rampe).

Kroz Eccosovu programsku platformu ESCEP (Eccos Smart City Enablement Platform) unaprijedilo se i upravljanje parkiralištem za rent-a-car vozila te osoblje zračne luke kroz aplikaciju može administrirati podatke o rent-a-car tvrtkama prisutnim na objektu (dodjeljivanje broja dozvoljenih mjesta tvrtkama, dodavanje i brisanje vozila, uvid u izvještaje o prolascima, itd.), a rent-a-car tvrtke mogu same upravljati pravima pristupa svojih vozila. Na taj se način uvelike olakšava upravljanje rent-a-car flotama te smanjuje opterećenje djelatnika zračne luke.

Parkirališni kapacitet se povećao dodatnim parkiralištem, a izlaz s parkirališta opremljen je interlocking sustavom u svrhu sprečavanja zlouporabe (npr. izlazak više vozila uzastopce - tailgating). Kod interlocking sustava se, umjesto jedne rampe, postavljaju dvije rampe s pripadajućim induktivnim petljama instaliranima u kolnik te nakon prolaska kroz prvu rampu vozilo nakratko ostaje ‘zatočeno’ između dvije rampe i tek se nakon spuštanja prve rampe podiže druga te vozilo može slobodno proći.

Implementirani sustav videonadzora omogućava neprekidan nadzor cijelog objekta
Sustav videonadzora u Zračnoj luci izveden je s oko sto pedeset kamera i nadzire ulaze u objekt i ostala područja s najvećim protokom osoba (npr. check in, duty free shop), vanjska parkirališta te pistu za zrakoplove. Piste su opremljene pokretnim kamerama koje su od velike važnosti spasilačko-vatrogasnoj službi koja nadzire pistu i prostor oko nje s ciljem osiguravanja sigurnih uvjeta tijekom slijetanja, uzlijetanja i boravka zrakoplova na aerodromu. Pomoću Eccosove aplikacije Epsimax moguć je pregled živih slika/snimki s kamera u korisnički definiranoj konfiguraciji prikaza te izvoz odabranih snimki.

Proširenjem sustava videonadzora povećana je razina sigurnosti Zračne luke, a implementacijom novih tehnoloških rješenja omogućen je daljnji razvoj i nadogradnja sustava. Osigurano je pouzdano funkcioniranje sustava naplate parkiranja te povećanje prihoda zbog onemogućavanja njegove zlouporabe.