30. i 31. 3. 2023., Hotel Park Plaza Histria, Pula

 

Konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova (SIGG) održana je u organizaciji časopisa Zaštita u Puli, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutarnjih poslova i Istarske županije, i uz potporu Grada Pule i Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, 30. i 31. ožujka 2023. u hotelu Park Plaza Histria u Puli.

Časopis Zaštita nastavlja tako već 15. godinu zaredom s održavanjem konferencije koja se bavi pitanjima urbane sigurnosti, upravljanja krizama, civilne zaštite i uporabe novih tehnologija za sigurnije zajednice i gradove.

Na dvodnevnoj konferenciji očekujemo više od 120 sudionika; uglednih stručnjaka za urbanu sigurnost, civilnu zaštitu, tehničku i IT zaštitu, komunikacije i druge tehnologije. Na konferenciji će se razgovarati o izazovima povezanim s lokalnom i nacionalnom sigurnosti, smanjenju rizika od katastrofa i ugroza, kriznom upravljanju prilikom katastrofa, s posebnim osvrtom na požare, poplave i potrese.

Potrudit ćemo se ponuditi odgovore na koje načine možemo jačati otpornost naših sustava i održivosti funkcioniranja lokalnih zajednica te kako se zaštititi od utjecaja tehnoloških i prirodnih katastrofa.

U sklopu Konferencije 30. ožujka održat će se skupština Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Zašto se prijaviti na sudjelovanje:

  • Već 15 godina uspješno održavamo konferencije koje se bavi pitanjima urbane sigurnosti, upravljanja krizama i civilne zaštite.
  • Više od 120 sudionika po konferenciji; uglednih stručnjaka za urbanu sigurnost, civilnu i privatnu zaštitu.
  • Teme povezane s izazovima lokalne i nacionalne sigurnosti, smanjenjem rizika od katastrofa, kriznim upravljanjem prilikom katastrofa, s posebnim osvrtom na požare, poplave i potrese.
  • Odgovori na koje načine možemo jačati otpornost naših sustava i održivost funkcioniranja lokalnih zajednica te kako se zaštititi od utjecaja tehnoloških i prirodnih katastrofa.

 

 

Za dodatne informacije obratite se:

Nataša Gajski Kovačić
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038