12.5.2022.

13. sastanak Stručne skupine Regionalnog savjetodavnog odbora za potragu i spašavanje zrakoplova

Foto: MUP

Dana 10. i 11. svibnja u Podgorici, Crna Gora, održan je 13. sastanak Stručne skupine Regionalnog savjetodavnog odbora za potragu i spašavanje zrakoplova (RASARAC) te sastanci radnih skupina.

Razgovaralo se o tekstu multilateralnog Sporazuma na području potrage i spašavanja zrakoplova , kao i o aktivnostima na području obuke stručnjaka i način nadzora nad obavezama koje proizlaze iz međunarodnih ugovora na području potrage i spašavanja zrakoplova, kojima su države potpisnice.

Sastanak stručnjaka usvojio je zaključke sastanka radnih skupina, kao i plan rada za 2022. Republika Hrvatska će postati punopravna članica u RASARAC-u potpisivanjem pristupnice na sljedećem sastanku Upravnog odbora u studenom ove godine.

Ravnateljstvo civilne zaštite predstavljali su Davor Spevec, načelnik Sektora 112 i Arabela Vahtarić, voditeljica Službe za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata.