30.6.2022.

Analiza međuresorne vježbe "Sigurnost 22"

U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održani su sastanci na temu analize međuresorne vježbe "Sigurnost 22" koja se održavala 9. i 10. lipnja na području šest županija.
Na sastancima je napravljena analiza vježbe sa svim sudionicima vježbe s posebnim osvrtom na ostvarenje ciljeva zadanih u elaboratu vježbe.

Sudionici vježbe, koordinatori odnosno županijski vatrogasni zapovjednici, predstavnici zapovjednika Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH, voditelja i članova Situacijskog operativnog središta, izdvojenog zapovjednog mjesta i voditelji timova iznijeli su ukratko svoja opažanja te prijedloge za mogućim poboljšanjima u sustavu zajedničkog djelovanja.

Na kraju je održan sastanak i s koordinatorima po pojedinim lokacijama te članovima timova za snimanje, prijenos i prihvat slike s lokacija.

Svi sudionici će dostaviti i pisano izvješće o održanoj vježbi sa svojim zapažanjima i preporukama za narednu vježbu Sigurnost 23.