18.10.2023.

Analiza sektore privatne zaštite: Iako plaće rastu, jaz je još uvijek velik

Za potrebe Hrvatskog ceha zaštitara - strukovne zaštitarske komora (nadalje: HCZ), HGK - Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti i časopisa “Zaštita” izrađena je analiza osnovnih pokazatelja o radu i poslovanju poduzeća unutar sektora Privatne zaštite čija je osnovna djelatnost pružanje usluga tjelesne i tehničke zaštite osoba i imovine pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

Cilj ove analize je kontinuirano praćenje osnovnih poslovnih i drugih procesa unutar djelatnosti Privatne zaštite (PZ), kao i sagledavanja tržišnih odnosa i važnosti poslovanja u ukupnom gospodarstvu RH. Analiza sektora privatne zaštite je prvenstveno usmjerena na poslovanje zaštitarskih poduzeća i obrta koja se uglavnom bave tjelesnom i tehničkom zaštitom osoba i imovine (posebno se ne uzimaju u obzir neki drugi segmenti jer su sadržani u prethodne dvije, kao primjerice, pratnja novca, CDS, mehanička zaštita i slično) kao najvažnijeg segmenta djelatnosti po ukupnom prihodu i broju zaposlenih.

Metodologija

Analizu sektora privatne zaštite proveo je Ekonomski institut, Zagreb (EIZ). Prilikom izrade analize EIZ je kontinuirano bio u kontaktu s HCZ-om, te uvrštavao sve dobivene komentare.

Osnovne informacije o izvršenoj analizi su slijedeće:

  • Analiza je provedena na podacima Financijske agencije (FINA) kojima raspolaže EIZ u vremenskom periodu 2012. - 2022.
  • Sektor Privatne zaštite u svrhu ove analize je definiran kao skup poduzeća (trgovačkih društava i obrta) koja posjeduju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite izdanu od strane Ministarstva unutarnjih poslova RH (MUP).
  • Ovom analizom nisu obuhvaćeni: (1) fizičke osobe (obrti) koji, iako posjeduju licencu MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite, ne predaju godišnja financijska izvješća FINA-i; (2) unutarnje čuvarske službe; (3) poduzeća koje posjeduju licencu za poslove privatne zaštite, ali većinu prihoda ostvaruju izvan djelatnosti N80.10 i N80.20; te (4) poduzeća koje nemaju licencu za obavljanje poslova privatne zaštite.
  • Nadalje, analiza je provedena posebno za dva podsektora unutar sektora Privatne zaštite, a to su: (1) Tehnička zaštita; i (2) Tjelesna zaštita.
  • Izvor svih ovih podataka je FINA. Vrijednosti svih monetarnih pokazatelja prikazana je u nominalnim vrijednostima tekuće godine u hrvatskim kunama (HRK).
  • Prilikom izrade rang lista poduzeća, osnovni kriterij je bio broj zaposlenih temeljem sati rada u posljednjoj dostupnoj godini te se prema tome formirala lista najvećih 30 poduzeća za svaki od podsektora. Također, dodatan kriterij za ulazak na listu od 30 najvećih poduzeća je bio uvjet da su bila aktivna na tržištu prema podacima za posljednje dostupnu godinu.
  • Nakon definiranja skupa od 30 najvećih poduzeća prema broju zaposlenika, za svako od ovih poduzeća su dodatno prikazani sljedeći pokazatelji: ukupan prihod, dobit/gubitak, prihod po zaposleniku, dobit/gubitak po zaposleniku, te prosječne mjesečne neto plaće po zaposleniku. Za svaki od ovih pokazatelja po pojedinom poduzeću prikazana je za posljednje tri godine: vrijednost (nominalna, HRK), rang, te stopa promjene za svake dvije uzastopne godine.

 

Cjelovitu analizu Sektora privatne zaštite možete preuzeti na poveznici - ovdje.