zaštitari
29.2.2024.

Carinici umjesto zaštitara čuvaju Ministarstvo financija u Njemačkoj?

Savezno udruženja sigurnosne industrije traži da kvalificirani zaštitari rade umjesto carinika ispred Ministarstva financija.

Plan Christiana Lindnera da Ministarstvo financija ubuduće osiguravaju carinici nailazi na nerazumijevanje i čuđenje Saveznog udruženja sigurnosne industrije. "Carinski službenici odgovorni su za druga važna područja sigurnosti i u ovoj funkciji ne bi imali više ovlasti od privatnih sigurnosnih snaga", rekao je direktor BDSW-a dr. Peter Schwark. Važno je da javni sektor stavi veći fokus na kvalitetu sigurnosnih usluga - "Nagrađivanje na temelju kriterija kvalitete, a ne isključivo na cijeni, odlučujući je čimbenik kada je u pitanju povećanje sigurnosti", nastavio je Schwark.

Planiranom izmjenom zakona kojoj teži ministar financija, trebalo bi ubuduće biti omogućeno da carinici mogu štititi Ministarstvo financija i podređene vlasti - dosadašnja privatna zaštitarska tvrtka već je ukinuta krajem ožujka , navode iz ministarstva. "Da se promjena odnosi na poboljšanje sigurnosti, korištenje kvalificiranog privatnog zaštitarskog osoblja bilo bi učinkovitije i ne bi nepotrebno vezivalo službenike", nastavio je Schwark. Nažalost, uvijek iznova postaje jasno da se, posebice u javnim natječajima, čak i u osjetljivom području sigurnosti, još uvijek gotovo isključivo dodjeljuju ugovori na temelju najniže cijene, iako je dodjela usmjerena na kvalitetu sve važnija.

Već više od 20 godina krovna europska organizacija BDSW-a, CoESS, ima tzv. “Best Bidder Handbook” koji je razvijen uz potporu Europske komisije i u suradnji s Europskom federacijom sindikata UNI- Europa i stalno se ažurira. Iznenađujuće je zašto javni klijenti u Njemačkoj još uvijek imaju toliko poteškoća da pitanju kvalitete pridaju odgovarajuću važnost. “Od političara se traži da pokrenu značajne promjene, a ne da zamjenjuju zaštitarsku službu ionako rijetkim carinicima, kao što je ovdje slučaj”, zaključio je Schwark.