3.7.2024.

Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa sada među svojim instruktorima ima međunarodno licenciranu instruktoricu K9 timova

Policijska službenica Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Zvjezdana Kušter s belgijskim ovčarom Nickom Bladeom uspješno je završila vrlo zahtjevnu obuku Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) i stekla međunarodnu licencu instruktora K9 timova u području detekcije tvari.

Cilj je obuke razvoj i poboljšanje specifičnih vještina i kompetencija Frontexovih certificiranih instruktora i vodiča pasa u području detekcije tvari kako bi se stečeno znanje implementiralo u međunarodne i nacionalne obuke i osigurala usklađenost i dizanje standarda na najvišu razinu u cijelom schengenskom području u pogledu osposobljavanja K9 timova.

Sama obuka trajala je godinu dana i sastojala se od sedam modula. Prvi modul je online ispit, zatim slijede četiri modula teorije i praktičnog rada sa psima, dok se tijekom posljednja dva modula obuke polažu certificirani testovi za vodiče pasa i instruktore.

U obuci je sudjelovao 21 polaznik, redom vodiči službenih pasa i/ili instruktori iz 15 europskih zemalja. Među njima je, kako je već spomenuto, bila i policijska službenica Zvjezdana Kušter, sa psom Nickom Bladeom. „Osnovni motiv mojeg prijavljivanja na ovu obuku bio je steći znanja i vještine kojima ćemo moći unaprijediti naše nacionalne obuke za vodiče službenih pasa. Mi već radimo i implementiramo velik dio toga, ali namjera je dići standard naše obuke na još višu razinu i prenijeti stečeno znanje drugima“, napomenula je instruktorica dodavši kako je krajnji cilj svih polaznika obuke služiti u svojoj zemlji.

Dio obuke - preciznije drugi, šesti i sedmi modul, a samim time i kompletna testiranja i ispiti - održan je u obučnom centru Guarda Nacional Republicana Queluz u Portugalu, dok je Policijska akademija „Prvi hrvatski redarstvenik“, koja je vrlo aktivna Frontexova partnerska akademija, organizirala i provela treći, četvrti i peti modul.

Moduli održani u Zagrebu samo su dio obuka koje Policijska akademija provodi u suradnji s Frontexom. Ove je godine dosad u Hrvatskoj održano ukupno 10 obuka raznih profila - od godišnjih usavršavanja i testiranja pripadnika stalnih Frontexovih snaga u području uporabe sredstava prisile, do obuka za otkrivanje kaznenih djela vezanih za motorna vozila ili prekograničnog kriminala. Do kraja godine planirano je još 11 takvih obuka.

Treba napomenuti da Policijska akademija kroz tu suradnju uz punu financijsku potporu Frontexa nabavlja opremu i jača svoje kapacitete - i materijalne i ljudske.