9.3.2024.

Europska komisija pozdravlja politički dogovor o Aktu o kibernetičkoj solidarnosti

Europska komisija pozdravlja politički dogovor o Aktu o kibernetičkoj solidarnosti koji su postigli Europski parlament i Vijeće, a koji je Komisija predložila u travnju 2023., javljaju Pametni-gradovi.eu.

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti ojačat će se solidarnost na razini EU-a kako bi se otkrile kibernetičke prijetnje i incidenti te kako bi se bolje pripremilo i odgovorilo na njih.

Dolazi u ključnom trenutku za kibernetičku sigurnost EU-a jer su geopolitički događaji i dalje povezani s kibernetičkim prijetnjama po EU-u.

Akt o kibernetičkoj solidarnosti uključuje tri mjere:

  • Prvo, uspostava europskog sustava kibernetičkog sigurnosnog uzbunjivanja, koji se sastoji od mreže nacionalnih i prekograničnih kibernetičkih centara, koji će iskoristiti najsuvremenije alate i infrastrukture, kao što su umjetna inteligencija i napredna analitika podataka, za brzo otkrivanje kibernetičkih prijetnji i kibernetičkih incidenata.
  • Drugo, Aktom se uspostavlja i mehanizam za izvanredne kibernetičke sigurnosne situacije kojim će se poboljšati pripravnost i sposobnost odgovora na značajne kibernetičke incidente i kibernetičke incidente velikih razmjera.
  • Treće, prijedlogom se uspostavlja i europski mehanizam za preispitivanje kibernetičkih sigurnosnih incidenata radi preispitivanja i procjene značajnih incidenata ili incidenata velikih razmjera nakon njihova nastanka s ciljem davanja preporuka za poboljšanje položaja EU-a u području kibernetičke sigurnosti.

 

Aktom o kibernetičkoj solidarnosti povećat će se financiranje djelovanja u području kibernetičke sigurnosti u okviru programa Digitalna Europa za razdoblje 2025. – 2027.

Priopćenje za medije pogledajte ovdje