6.5.2021.

Europski odbor za sprečavanje mučenja upozorava na utjecaj mjera štednje u zatvorima

Odbor Vijeća Europe za sprečavanje mučenja (CPT) danas je objavio set minimalnih zahtjeva za uvjete pritvora u europskim zatvorima, zabrinut negativnim učincima postojećih mjera štednje u određenim državama, koje bi se mogle i pogoršati potencijalnim dubljim proračunskim ograničenjima zbog dugoročnog utjecaja pandemije Covid-19.

U svom godišnjem izvješću za 2020. CPT podsjeća da je u mnogim svojim posjetima tijekom godine utvrdio neuspjeh u zadovoljavanju osnovnih potreba zatvorenika u određenim ustanovama, što bi moglo dovesti do situacija u kojima su zatvorenici izloženi neljudskom i ponižavajućem postupanju.

Odbor ističe da se u nekoliko država Vijeća Europe pandemija Covid-19 događa u okviru proračunske krize u zatvorskim sustavima koja utječe na zatvorski proračun i zatvorsko osoblje. Tijekom svojih posjeta CPT je sve više utvrdio da su značajni rezovi utjecali na kvalitetu života pritvorenika, u pitanjima kao što su hrana, grijanje, režim aktivnosti, pristup poslu i vrijeme izvan ćelija.

CPT primjećuje da mjere štednje mogu povećati siromaštvo među zatvorenicima, predmete učiniti rjeđima ili skupljima, te ograničiti telefonski kontakt zatvorenika sa svojim obiteljima ili mogućnosti male kupovine.  Ovaj problem može posebno utjecati na zatvorenike bez prihoda od obitelji ili vanjskih izvora, koji čine značajan udio zatvorske populacije u mnogim zemljama.

„Osobe lišene slobode u zatvorima ili u bilo kojoj drugoj instituciji imaju pravo uživati ​​odgovarajuće životne uvjete. Ključno je naglasiti da su neka od temeljnih socijalnih i ekonomskih prava zatvorenih osoba nedjeljiva od njihovog prava na humano postupanje. Prag pristojnosti trebao bi se poštivati ​​u zatvorima cijelo vrijeme, uključujući i kontekst mjera štednje izazvanih ekonomskom krizom”, rekao je predsjednik CPT-a Alan Mitchell.

Odbor smatra da bi svim osobama lišenim slobode trebao biti osiguran barem pristup dovoljnoj količini čiste vode za piće, odgovarajućoj količini hrane, pristojnim uvjetima za spavanje i život i sredstva za održavanje čistoće. Ostali bitni minimalni zahtjevi su spreman pristup odgovarajućim zdravstvenim uslugama, učinkovit pristup poslu i njegova poštena naknada, pristup drugim svrhovitim aktivnostima i redoviti kontakt s vanjskim svijetom.

Nadalje, godišnje izvješće podsjeća da je 20. ožujka 2020. CPT prvo tijelo Vijeća Europe koje je državama članicama izdalo temeljne smjernice o pandemiji: Izjavi o načelima koja se odnose na postupanje s osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije koronavirusa, koja je državama članicama postala dostupna na 26 jezika. Kako bi ispunio svoj mandat tijekom tog razdoblja, CPT je također razvio interne operativne smjernice o odgovarajućim zaštitnim mjerama protiv Covid-19 kako bi se omogućio nastavak posjeta ​zatvorima.

Izvješće također sadrži ključne nalaze i preporuke 18 izvještaja o posjetima koje je CPT objavio 2020. godine i informacije o 14 posjeta državama članicama tijekom godine. Dvanaest takvih posjeta obavljeno je između srpnja i prosinca, u kontekstu pandemije Covid-19, uz primjerene higijenske i zaštitne mjere.
Godine 2021. CPT je već redovito posjećivao Srbiju, Švedsku, Švicarsku i Tursku, a planira posjetiti Austriju, Bugarsku, Latviju, Litvu, Rusiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Europski odbor za sprečavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) posjećuje pritvorska mjesta u 47 država članica Vijeća Europe kako bi procijenio kako se postupa s osobama lišenim slobode. Ta mjesta uključuju zatvore, centre za maloljetnike, policijske postaje, centre za  imigrante, psihijatrijske bolnice i domove socijalne skrbi. Nakon svakog posjeta, CPT usvaja izvještaj koji sadrži svoje nalaze i preporuke dotičnoj državi. (N.G.K.)