5.12.2023.

Europsko društvo inženjera sigurnosti o izvještajima o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnost

Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) za kraj godine planira još jedan stručni skup iz programa stalnog stručnog usavršavanja za zaštitu. U Termama Sveti Martin održat će se 19. prosinca 2023. međunarodni seminar/webinar "Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti".

U programu seminara/webinara predviđeno je više predavanja i izlaganja na ovu tematiku, a stručni dio otvoriti će Gorana Lipnjak s „izvještajima organizacije o stanju zaštite na radu u skladu s zahtjevima GRI standarda“. Lana Cindori i dr. Mirsada Ćehić s Veleučilišta studija sigurnosti (VSS) pripremile su temu o „izvještajima o zaštiti okoliša“, dok je dr. Darko Palačić pripremio temu "ESG - nova dimenzija i značaj izvještavanja o pokazateljima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu".

„Standardi i smjernice izvješćivanja o okolišu“ zajednička je tema dr. Ćehić i Monike Šincek, a Marijana Leontić i Marga Hajdin zajednički su pripremile prezentaciju o godišnjem izvješću o ispitivanju kvalitete zraka. Predsjednik ESSE-a dr. Josip Taradi će za kraj stručnog dijela prezentirati model godišnjeg izvještaja o provedbi mjera zaštite na radu i stanju sigurnosti na radu u poslovnom sustavu.

U drugom dijelu stručnog događaja predviđena je godišnja Skupština Europskog društva inženjera sigurnosti.

Online prijave za sudionike na poveznici

Rok za prijavu sudionika seminara/webinara je 15. prosinca 2023.