22.9.2021.

Forum, radionica i pokazna vježba o poplavama na Rakitju

„DAREnet“ (DAnube River Region Resilience Exchange network) je istraživački projekt kojeg financira program Europske unije za istraživanje i inovacije: Horizon 2020 (Obzor 2020.). Započeo u rujnu 2017. godine sa planiranim trajanjem do kolovoza 2022. godine, s ukupnim budžetom od 3,5 milijuna eura, a predstavlja platformu za razmjenu znanja i iskustava među praktičarima koji se bave poplavama u Dunavskoj regiji i uključuje sve aktere društva: od nositelja obrane od poplava, koordinatora sustava civilne zaštite, nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave, akademskog sektora te industrije - stvarajući “DAREnet mrežu”, odnosno multidisciplinarnu zajednicu dionika na razini svake države partnerice.

„DAREnet“ projekt koordinira Savezna agencija za tehničku pomoć SR Njemačke (THW), te objedinjuje sve zemlje na Dunavskom slivu: Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Poljsku i Njemačku, uz Belgiju i Francusku - ukupno 14 partnera.
 

Ciljevi projekta su:
- povezivanje i umrežavanje nacionalnih i europskih dionika kako bi se postigla kvalitetna podloga za suradnju i razmjenu znanja, iskustava i inovacija
- identifikacija i analiza relevantnih propusta i neusklađenosti u postojećim sustavima obrane od poplava (nacionalno) i
- pretvorba prepoznatih (identificiranih) nedostataka u obrani od poplava u zajedničku međunacionalnu strategiju kako bi se poboljšala otpornosti na poplave zemalja Dunavske regije u budućnosti.

Iz ciljeva „DAREnet“ projekta proizlazi podloga za formiranje potreba dionika sustava obrane od poplava kroz stvoreni okvir, tzv. „RDI“ koncept (Research, Development and Innovation) koji obrađuje šest tema 1. Metode, procedure i tehnologija u civilnoj zaštiti; 2. Trening; 3. Komunikacija; 4. Upravljanje podacima; 5. Volonteri; 6. Jačanje otpornosti i spremnosti građana, jednako relevantnih za stvaranje otpornijih i spremnijih sustava obrane od poplava.

Kroz projekt se dakle objedinjavaju najbolje prakse Dunavske i drugih regija sklonih poplavama i pokreće i razvija ravnopravni, sveobuhvatni i uravnoteženi dijalog među dionicima uz uspostavu
infrastrukture za njegovo ostvarenje i stjecanje preduvjeta za lakšu mobilizaciju nacionalnih i/ili regionalnih kapaciteta za odgovor (kroz radionice, konferencije, Web platformu, komunikacijske alate, itd.).

Upravo jedan takav format dijaloga predstavlja dvodnevni događaj koji će se održati 28. - 29. rujna 2021. godine u Rakitju, a kojeg „DAREnet Hrvatska“ uz potporu „DAREnet“ projektnih partnera, suorganizira s RACVIAC Centrom za sigurnosnu suradnju. Tijekom prvog dana (28. rujan) u prostorima RACVIAC-a održava se forum i radionica sa nacionalnim i međunarodnim predstavnicima institucija uključenih u obranu od poplava, dok je drugi dan (29. rujan) predviđena pokazna vježba odgovora na poplave sa nacionalnim snagama (Državne intervencijske postrojbe Civilne zaštite Zagreb, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski Crveni križ, Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakitje, Hitna služba Samobor) i paralelnom prezentacijom i prikazom opreme za obranu od poplava koja će se održati na jezeru Rakitje.