13.3.2024.

Građanima predstavljen tijek radova na projektu zaštite od poplava Grada Ogulina

U srijedu, 13. ožujka je na Trgu Petra Stipetića u Ogulinu, ispred Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, održano je javno događanje u sklopu "Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina" kojim je javnost upoznata s aktivnostima projekta ostvarenim do kraja 2023.

U cilju informiranja građanki i građana, predstavnici Hrvatskih voda prenijeli su sve važne informacije o "Projektu zaštite od poplava Grada Ogulina", njegovim fazama te trenutnom stanju radova. Ujedno, svim građankama i građanima podijeljeni su promotivni materijali.

"Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina" provodi se na području Ogulina s ciljem smanjenja poplavnog rizika i poboljšanja sustava obrane od poplava Grada Ogulina, a sastoji se od četiri faze.

Prva faza obuhvatila je radove na pregradnom mjestu retencije, odnosno izgradnju evakuacijskih građevina na pregradnom mjestu i izgradnju pristupnih prometnica na lijevoj obali rijeke Dobre, nizvodno od ušća Vitunjčice u Dobru. U drugoj fazi u tijeku je izgradnja zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor. U okviru ove faze bit će izvedena zaštita željezničke pruge izgradnjom zaštitnih zidova, izvedbom obloge nasipa željezničke pruge, gradnjom potpornih zidova te izvedbom zaštite i izmještanjem postojeće opreme HŽI-ja. Osim toga, planirano je izmjestiti postojeći vodovod i elektroenergetske instalacije te izvesti rekonstrukciju lokalne prometnice za Brestovac.

Treća faza Projekta obuhvaća desni pritok Ogulinske Dobre, rijeku Vitunjčicu, gdje se nalaze ribnjaci koji su zaštićeni od velikih voda izgradnjom armiranobetonskog zida duljine 320 metara. Naposljetku, četvrta faza predviđa izgradnju brane retencije Ogulin s pripadajućim građevinama. Nasuta brana visine je 14,50 metara te duljine 580 metara i ima funkciju ublažavanja vrhunca vodnog vala uz ispuštanje vode kroz temeljni ispust.

Do 31. prosinca 2023. završene su aktivnosti na fazama 1 i 3, dok radovi na fazama 2 i 4 traju i dalje te se za sada financiraju iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

U sljedećem razdoblju, potrebno je završiti radove na zaštiti željezničke pruge i izgradnji brane retencije Ogulin, kao i izmjestiti postojeći magistralni vodovod koji se nalazi ispod tijela brane, napraviti zaštitu i prelaganje dalekovoda, kao i izgradnju nove trafostanice te rekonstruirati prometnicu do naselja Hreljin Ogulinski kako bi se poboljšala prometna povezanost naselja za vrijeme punjenja retencije. Također, potrebno je očistiti Đulin ponor koji služi kao svojevrsna barijera za sav materijal koji pristiže Gornjom Dobrom, od nanosa same rijeke do prirodnog ili umjetnog otpada.

"Projektom zaštite od poplava Grada Ogulina" stvaraju se temelji za siguran i stabilan život svih stanovnika Grada Ogulina, istovremeno potičući održiv ekonomski razvoj. Projekt donosi raznolike koristi, jer će smanjiti potencijalne štete od vodnih problema i doprinijeti ekonomskom napretku tog područja. Konkretno, unaprjeđenjem sistema zaštite od poplava bit će osigurana zaštita prirodnih resursa ogulinskog kraja, uključujući bogatu floru i faunu. Također, smanjenjem unosa naplavina kroz Đulin ponor, sačuvat će se podzemni špiljski sustav, koji predstavlja najistraženiji speleološki sustav u Hrvatskoj, s ukupnom duljinom od 16.396 metara. Projekt, vođen načelima prirodnog upravljanja rizicima od poplava, također potiče prirodno zadržavanje vode uzvodno od Grada Ogulina.

O Projektu

Glavne komponente Projekta zaštite od poplava grada Ogulina su: izgradnja retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom željezničke pruge Zagreb – Rijeka, zaštita okolnih ribnjaka, izmještanje infrastrukture, mjere čišćenja Đulinog ponora i priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt "Zaštita od poplava grada Ogulina 2".

"Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina" sufinancirao se sredstvima EU iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 21.0005.167,96 eura s PDV-om, od čega 85 % ukupne vrijednosti sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.