24.1.2024.

Hakeri napali Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) nova je žrtva hakerskog napada. Naime, iz Agencije su poručili kako je na računalni server Hanfe „izvršen kibernetički napad te da zbog toga trenutačno nije moguće odgovarati na upite putem službenih e-mail adresa“, a trenutačno je nedostupna i Hanfina internetska stranica.

“U suradnji s nadležnim institucijama intenzivno radimo na otklanjanju posljedica napada te smo podnijeli kaznenu prijavu policiji i obavijestili i druga nadležna tijela. Kontinuirano ćemo dalje obavještavati o svim saznanjima i poduzetim mjerama”, poručili su iz Hanfe.

Stranke mogu Hanfu dobiti preko broja telefona 01/6173-200, a njezina pisarnica u Ulici Franje Račkoga 6 u Zagrebu radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 14 sati, dodaju iz Hanfe.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga nadzorno je tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burza i uređenih javnih tržišta, investicijskih društava i izdavatelja vrijednosnih papira, brokera i investicijskih savjetnika, povezanih zastupnika, središnjeg klirinškog depozitarnog društva, društava za osiguranje i reosiguranje, zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju, društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima, mirovinskih osiguravajućih društava, investicijskih i mirovinskih fondova, Središnjeg registra osiguranika, Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Umirovljeničkog fonda i pravnih osoba koje se bave poslovima leasinga i factoringa, osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti. Hanfa je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svojeg djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i drugim zakonima. Odgovorna je Hrvatskom saboru.