3.5.2024.

Hanfa ponovo upozorava na pojavu lažnih dopisa u njezino ime

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) ponovo upozorava građane na sve učestaliju pojavu lažnih e-poruka u kojima se od građana traži uplata na temelju fiktivne porezne obveze.

U tim porukama koristi se lažni memorandum i logotip Hanfe te se građane na razne načine zastrašuje i navodi na uplate na račune prevaranata. U najnovijim dopisima poziva ih se na tzv. uplatu poreza na dobit nastale uslijed trgovanja kriptovalutama. U njima se napominje da je građanin dužan po primitku dokumenta odgovorom na e-mail zatražiti podatke računa za uplatu, čime ga se uvlači u komunikaciju i prijevaru.

U takvoj se situaciji našla građanka koja je uputila pritužbu Hanfi. Ona je dobila dopis na fiktivnom memorandumu Hanfe s potpisom predsjednika Upravnog vijeća, u kojem ju se obavještava o tzv. dospijeću oporezivih sredstava na njezin osobni bankovni račun te se od nje traži uplata poreza kako bi mogla povući ta sredstva. U dopisu se navodi IBAN njezina računa u banci u Hrvatskoj, opisuju se različite regulative na osnovi kojih bi trebala uplatiti porez u iznosu od 10 posto od ukupne dobiti ostvarene tijekom trgovanja na tržištu kriptovaluta s inozemnim društvom te se poziva da pošalje e-mail kako bi dobila podatke banke za uplatu spomenutog iznosa poreza. Nakon odgovora na dopis dobila je upute oko uplate poreza u banci sa sjedištem u Poljskoj, kojoj je spomenuti iznos nažalost i uplatila.

"Još jednom napominjemo da se Hanfa ne bavi izdavanjem dokumenata u vezi s porezima niti je to njezina nadležnost te da je već iz samog dokumenta (iz gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, ekavice) vidljivo da je riječ o lažnom dokumentu", poručuju iz Hanfe.

Hanfa je već i prije upozoravala na pojavu lažnih e-poruka i predstavljanja u njezino ime. Pozivaju građane da ne nasjedaju na takve lažne poruke te da se u slučaju bilo kakvih nedoumica jave direktno na telefon Hanfe: 01/6173-200 ili e-mail: info@hanfa.hr