18.11.2023.

HGK će i dalje provoditi izobrazbu u području informacijske i kibernetičke sigurnosti

Hrvatska gospodarska komora kao krovna kuća gospodarstva RH usklađuje, promiče i zastupa zajedničke interese svih članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Tijekom proteklih nekoliko godina, unatoč epidemiji COVID-a 19 te snažnim potresima u Zagrebu i na Banovini, kontinuirano je obavljala sve redovite poslove i usluge za svoje članice, a ujedno je provodila i brojne aktivnosti u cilju digitalizacije usluga članicama te podizanja razine informacijske i kibernetičke sigurnosti. Digitalna komora označava digitalnu preobrazbu poslovanja HGK kroz stvaranje jedinstvene komunikacijske platforme za e-usluge, koja je dostupna članicama HKG i poslovnoj zajednici te javnoj upravi i građanima. Uvođenjem Digitalne komore veći dio poslovne komunikacije obavlja se preko interneta.

Poslovanje HGK, kao i poduzetnika u RH, je u potpunosti usklađeno sa zakonskim i regulatornim okvirom Europske unije, što, između ostalog, uključuje i područje informacijske i kibernetičke sigurnosti. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o kritičnim infrastrukturama (NIS direktiva), kao i sve druge zakonske odredbe EU u svezi zaštite podataka i privatnosti su pravovremeno uključene u zakonodavstvo RH. Danas nema razlike u obvezi obrade i čuvanja osobnih podataka od strane državnih institucija ili gospodarstva.

Poduzetnici su sve svjesniji rizika u digitalnom društvu, ali nažalost to često spoznaju kroz vlastita negativna iskustva. Zbog toga sve više ulažu u sprječavanje neželjenih incidenata. HGK je, u suradnji s nacionalnim regulatornim tijelom za zaštitu osobnih podataka, AZOP-om, tijekom pandemijske 2020. godine organizirao dvadesetak besplatnih online tečajeva iz područja zaštite osobnih podataka, na kojima je sudjelovalo oko 4.000 polaznika iz gospodarstva, kao i javnog i državnog sektora.

S obzirom na povećane kibernetičke prijetnje, EU je donijela direktivu o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti. Novom direktivom, NIS2, želi se postići učinkovitije upravljanje sigurnosnim postupcima, prijetnjama i rizicima u kibernetičkom prostoru država članica EU. Primjenom ove direktive, RH podiže sigurnost i jača svijest o važnosti zaštite kibernetičkog prostora, potiče razvoj obrazovnih programa na svim razinama društva, kao i razvoj e-usluga i bolju međusobnu povezanost u području kibernetičke sigurnosti s državama članicama EU.

Imajući u vidu da je preko 90 posto gospodarskih subjekata u RH svrstano u mikro i male poduzetnika, te da svi nemaju vlastite stručnjake i resurse, HGK će provoditi izobrazbu u području informacijske i kibernetičke sigurnosti za tu veliku grupu poduzetnika. Planirani su online i hibridni seminari, a u tu svrhu izradit će se i edukativni priručnici.

Svaka kriza je ujedno i točka preokreta u poslovanju i prilika za novi početak. Tako je i izazovno razdoblje tijekom pandemije i jakih potresa u Hrvatskoj imalo pozitivne učinke na upravljanje poslovanjem u digitalnom okruženju te utjecalo na znatan porast svijesti o značaju informacijske i kibernetičke sigurnosti. Brojni poduzetnici i institucije u RH, uključujući i HGK, dobar su primjer takve preobrazbe. (Dražen Lučić)

Foto: FLY:D / Unsplash