29.11.2023.

HRPD Akademija: Sport kao meta i instrument sigurnosnih ugroza

Sport je nesumnjivi dio hrvatskog nacionalnog identiteta. No, moguće ga je prikazati iz sasvim drugog kuta. Kako on može postati i biti meta i instrument sigurnosnih ugroza poput terorizma, atentata, otmice, korupcije i organiziranog kriminaliteta? Kako izgleda obavještajno djelovanje i špijunaža u sportu, što je i kako funkcionira 'business intelligence' u sportu? Znamo li zaista sve o nasilju i ekstremizmu?, neka su od pitanja na koja je odgovor dao dr. sc. Luka Leško, dekan Visoke škole za sigurnost (VSS) na predavanju održanom 28. studenoga, u sklopu HRPD Akademije. Ovo izuzetno zanimljivo predavanje održano je online.

Govoreći o uvijek aktualnoj temi, posebno sada kad se hrvatski državljani nalaze u zatvorima u Grčkoj nakon događaja povezanog sa nasiljem uz sportski teren, podsjećajući na važnost preventivnog djelovanja, potrebe dosljedne primjene propisa te doslovnog pridržavanja netolerancije na koruptivno djelovanje, terorizam i razne oblike organiziranog kriminaliteta, predavač je dao poseban naglasak na sigurnost u sportu koja jedino tako dolazi na višu razinu.

S obzirom na mnogobrojne međunarodne organizirane sportske događaje koji slijede u 2024. godini, ova će tema biti i dalje izuzetno važna. Na kraju predavanja svi nazočni slušatelji su se složili da postoji interes za nastavkom prezentacija tema koje se odnose na sport i sigurnost u sportu.

Važno je iznijeti da je ovo predavanje bazirano i na knjizi pod naslovom "Sport i nacionalna sigurnost" koju je Luka Leško napisao u suradnji s dr. sc. Mirkom Bilandžićem.