20.9.2023.

Hrvatski ceh zaštitara: Svim zaštitarkama i zaštitarima neka je sretan Dan zaštitara i blagdan sv. Mateja

Povodom Dana zaštitara i blagdana sv. Mateja, koji se obilježavaju 21. rujna, iz Hrvatskog ceha zaštitara - strukovne zaštitarske komore uputili su priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

„Svim zaštitarkama i zaštitarima upućujemo iskrene čestitke u ime Hrvatskog ceha zaštitara povodom 21. rujna, Dana zaštitarstva i blagdana sv. Mateja!

Čestitamo svima koji se bave odgovornim poslovima sigurnosti, koji su nekad bili zaštitari, te našim budućim kolegicama i kolegama.

Posebnu počast iskazujemo zaštitarima koji su stradali pri obavljanju svojih zaštitarskih poslova i onima koji su živote položili za samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku.

Sa svojim ljudskim i tehničko tehnološkim kapacitetima zaštitarstvo kao sigurnosna djelatnost uključena je u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske i svakodnevno provodi poslove od vitalne važnosti za društvo u cjelini.

Nažalost, već godinama ovaj dan koristimo kako bismo skrenuli pozornost i na sve učestalije napade na zaštitarke i zaštitare pri obavljanju poslova. Ti napadi se ne karakteriziraju kao napadi na službene osobe, te smatramo da se u hitnoj proceduri to treba izmijeniti u kvalifikaciju napada na službenu osobu.

Svakog dana 16 000 zaštitarki i zaštitara odgovorno i požrtvovno rade za plaću koja je gotovo 300 eura manja od prosječne mjesečne plaće u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Stoga je u našem zaštitarstvu što hitnije potreban Kolektivni ugovor kojim će se urediti materijalna prava i uvjeti rada zaštitara, a koji će pak biti obvezujući za sve korisnike privatne zaštite u javnom i privatnom sektoru. Postojanje i puna primjena Kolektivnog ugovora u privatnoj zaštiti, poput onog u članicama EU, omogućava stabilnost, rast i razvoj sektora privatne zaštite i bolje uvjete rada zaštitara.

Položaj zaštitarki i zaštitara u društvu potrebno je što hitnije mijenjati, pogotovo kad uzmemo u obzir o kakvoj je stresnoj i izazovnoj djelatnosti riječ. Zaštitarstvo je izrazito uređena i normirana sigurnosna djelatnost i dio je ukupne sigurnosti RH, a zaštitari djeluju prema ovlastima propisanim Zakonom o privatnoj zaštiti te prethodno prolaze edukacije, sigurnosne i zdravstvene provjere, postupak dobivanja odobrenja i postoji Zakonom određena odgovornost svake osobe i njihove tvrtke.

Smatramo važnim djelovati na promjenu negativne percepcije rada zaštitarske djelatnosti koja se stvara prilikom sporadičnih nezakonitih postupanja osoba koje najčešće i nemaju dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite.

Apeliramo da se u cilju objektivnog i cjelovitog informiranja javnosti, prilikom nekog događaja, s nadležnim tijelima provjeri, radi li se o zaštitarima koji imaju dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite ili se radi o neovlaštenom radu.

Podsjećamo da Zakon o privatnoj zaštiti obvezuje korisnike usluga privatne zaštite u javnom i privatnom sektoru na korištenje usluga tvrtki i obrta sa odobrenjem za poslove privatne zaštite, čiji zaposlenici – zaštitari, čuvari, zaštitari-tehničari imaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite.

Zaštitarke i zaštitari sastavni su dio opće sigurnosti, štite i brinu o Vašoj sigurnosti i sigurnosti Vaše imovine i uvijek su Vam spremni pomoći!!!

Stoga tražimo od cjelokupnog društva da ih poštuje i pokaže razumijevanje prilikom obavljanja njihovih poslova.

Svim zaštitarkama i zaštitarima želimo sretan Dan zaštitara i blagdan sv. Mateja!“