7.8.2023.

Humanitarna katastrofa: Gotovo 14 milijuna djece u Sudanu treba humanitarnu pomoć

Djeca raseljena zbog sukoba u Sudanu sada žive u Atbari.
© UNICEF/Abdulazeem Mohamed

Dva visoka humanitarna dužnosnika UN-a pozvala su na više financiranja i manje birokratskih prepreka za potporu civilima pogođenim ratom u Sudanu, uključujući otprilike 14 milijuna djece.

Ted Chaiban iz UN-ove agencije za djecu, UNICEF, i Edem Wosornu iz UN-ovog ureda za humanitarna pitanja, OCHA, izvijestili su novinare o svojoj nedavnoj misiji u zemlji i Čadu, jednoj od nekoliko susjednih zemalja u kojima se nalazi oko 900.000 ljudi koji su pobjegli od nasilja.

Borbe između sudanske vojske i paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) nedavno su prešle granicu od 100 dana. Sveukupno, 24 milijuna ljudi diljem zemlje treba pomoć.

Strah od još jednog Darfura

Chaiban, UNICEF-ov zamjenik izvršnog direktora za humanitarnu akciju i operacije opskrbe, izrazio je nadu da će tekući pregovori u Saudijskoj Arabiji dovesti do prekida neprijateljstava. Rekao je da sukob prijeti životima i budućnosti djece i mladih, koji čine više od 70 posto stanovništva Sudana.

“Vidjeli smo sveukupne zločine počinjene nad djecom i ženama tijekom najmračnijih dana sukoba u Darfuru prije 18 godina. I Edem i ja smo bili tamo. I mislim da smo duboko zabrinuti da bismo mogli gledati ponavljanje ovih strašnih dana”, upozorili su.

U Sudanu se djeca ubijaju, ranjavaju, otimaju, pa čak i novače u oružane skupine. Postali su žrtve etničkog i rodno utemeljenog nasilja, dok su škole i bolnice o kojima ovise oštećene, uništene i opljačkane.

Gotovo 14 milijuna djece očajnički treba humanitarnu pomoć – broj koji je jednak svim dječacima i djevojčicama u Kolumbiji, Francuskoj, Njemačkoj ili Tajlandu. Nekih 1,7 milijuna protjerano je iz svojih domova, što je dodatak na gotovo dva milijuna koji su već bili iseljeni prije krize.