17.3.2024.

HVZ demantira objavu Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

HVZ je objavio demanti kojeg u potpunosti prenosimo. :

"Na mrežnoj stranici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske (dalje: SDLSN RH) 15. ožujka 2024. godine objavljena je informacija pod naslovom “Hrvatska vatrogasna zajednica i Vlada RH izigrale profesionalne vatrogasce!”, a koju su prenijeli mediji.

U navedenom članku se navodi niz netočnih informacija na račun Hrvatske vatrogasne zajednice (dalje: HVZ) i glavnog vatrogasnog zapovjednika stoga tražimo njihov ispravak u skladu sa člankom 40. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22).

HVZ i glavni vatrogasni zapovjednik su temeljem zahtjeva predstavnika sindikata iskazali volju, namjeru i partnerski odnos u rješavanju problema neusklađenosti plaća vatrogasaca na lokalnoj i županijskoj razini s plaćama vatrogasaca zaposlenih u državnoj službi u okvirima svojih nadležnosti što mogu potvrditi i predstavnici sindikata. Budući da su jedinice lokalne samouprave nadležne za financiranje vatrogastva na svom području, nedvojbeno je da su upravo predstavnici osnivača javnih vatrogasnih postrojbi nezaobilazni dionici razgovora, pregovora i usuglašavanja sa predstavnicima sindikata, te su sve daljnje aktivnosti oko usklađivanja koeficijenata i dodataka trebale biti utemeljene na usklađenim stavovima osnivača javnih vatrogasnih postrojbi i sindikata u cilju strukturnog i kvalitetnog rješenja problema, što nije bio slučaj.

Glavni vatrogasni zapovjednik je poduzeo sve radnje i postupke u okviru svojih ovlasti i nadležnosti u nastojanju rješavanja navedene problematike koja je u ovom slučaju nerješiva bez suglasja sindikata i čelnika jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane javne vatrogasne postrojbe koje osnivaju upravo predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, kao neprofitne pravne osobe, sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i djelovanje ustanova.

Zaključivanjem kolektivnih ugovora između jedinica lokalne samouprave u kojima su osnovane javne vatrogasne postrojbe odnosno Grada Zagreba i sindikata, utvrđuju se minimalne plaće vatrogasaca u javnim vatrogasnim postrojbama utvrđene Zakonom o vatrogastvu kao i ostala prava vatrogasaca.

U članku se navodi i kako će neke javne vatrogasne postrojbe njihovi osnivači ugasiti zbog nepostupanja nadležnih inspekcijskih službi HVZ-a (…) koje ni nakon skoro godinu dana od donošenja Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova ne nadziru njegovo provođenje u javnim vatrogasnim postrojbama.

Napominjemo kako je člankom 36. stavak 1. Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova propisano da su vatrogasne postrojbe dužne uskladiti svoje poslovanje u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika zbog čega nije bilo smisleno nadzirati javne vatrogasne postrojbe prije 1. studenog 2023. godine s obzirom da je Pravilnik na snazi od 1. svibnja 2023. godine. Planom inspekcijskih nadzora za 2024. godinu planiran je nadzor javnih vatrogasnih postrojbi prilikom kojih će inspekcija za vatrogastvo provoditi nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu i svih propisa donesenih na temelju istoga, sukladno svojim ovlastima propisanim Zakonom.

Navod “Umjesto podrške i priznanja, ovo je težak dodatni udarac za sve profesionalne vatrogasce pred protupožarnu sezonu, ali i za sigurnost svih građana u RH” tendenciozno je iznošenje netočnih informacija koje stvaraju nepovjerenje građana u organizaciju vatrogasnog sustava koji je na usluzi građanima i u koji se javnost uvijek može pouzdati.

HVZ i glavni vatrogasni zapovjednik su spremni na svaki vid suradnje, potpore i pomoći u iznalaženju najpovoljnijeg rješenja za usklađivanje plaća vatrogasaca zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama u procesu izravnih pregovora sindikata i čelnika jedinica lokalne samouprave.

Podsjetimo da je glavni vatrogasni zapovjednik kao čelnik HVZ-a sudjelovao u sklapanju kolektivnih ugovora u nizu javnih vatrogasnih postrojbi te bio bitan čimbenik u rješavanju svih problema s kojima se vatrogastvo posljednjih godina susrelo. Samo krajem prošle godine HVZ je svim gradovima i javnim vatrogasnim postrojbama pomogao s 5 mil eura te je bitno naglasiti kako će HVZ će uvijek pomagati profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo te biti uz svoje vatrogasce, a kako su mjesto za dogovor oko plaća za vatrogasce na lokalnoj i županijskoj razini gradovi i općine.

Sljedeci korak je uspostava vatrogasne mreže u RH koja će sigurno doprinijeti još kvalitetnijoj organizaciji hrvatskog vatrogastva koje je prepoznato diljem svijeta i koje je brend s kojim se možemo ponositi. To vatrogastvo uvijek je spremno reagirati, a sigurnost građana i spremnost za novu protupožarnu sezonu ničim nije ugroženo.

S obzirom na gore navedeno, HVZ i glavni vatrogasni zapovjednik će i dalje, u nastojanju za unaprijeđenjem položaja vatrogastva kao bitnog dionika domovinske sigurnosti, biti partner i suradnik u svim prijedlozima koji imaju za cilj poboljšanje sustava vatrogastva.

Smatramo da su HVZ-u i vatrogastvu povrijeđena prava zbog navođenja niza netočnih navoda zbog čega se javnost dovodi u zabludu te tražimo ispravak netočnih podataka."