6.4.2021.

Ipak obveza uvođenja elektrokemijske zaštite u bankomate u roku od tri godine!

Na 51. sjednici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović izvijestio je o nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Navedeni Zakon u primjeni je od studenoga 2015. godine i njime se propisuju mjere zaštite u poslovnicama novčarskih institucija, uređajima za uplatu i isplatu gotovine te distribuciji novca i vrijednosti.

Praćenjem imovinskih kaznenih djela tijekom posljednjih nekoliko godina uočen je trend porasta kaznenih djela teških krađa provaljivanjem, odnosno "fizičkih" napada na bankomate kojih je u zadnje tri godine počinjeno 97. U ovoj godini, zaključno s 1. ožujkom 2021. izvršeno je 12 kaznenih djela teških krađa provaljivanjem u bankomate, a što je za 2 kaznena djela više nego u istom razdoblju prošle godine.

Ministar Božinović istaknuo je: „Predložene izmjene i dopune Zakona o zaštiti novčarskih institucija su usmjerene na uvođenje sustava elektrokemijske zaštite novčanica kojima se u pokušaju provale novčanice u sefu bankomata obojaju i čine neuporabljivima. Navedeni sustav elektrokemijske zaštite efikasno je riješio problem prepada na zaštitarska vozila u prijevozu novca i vrijednosti.“

U odnosu na prijedlog Zakona, razlika je da se ovim izmjenama i dopunama konačnog prijedloga Zakona propisuje obveza uvođenja sustava elektrokemijske zaštite u roku od tri godine:

  • u sve eksterne bankomate (bankomate izvan matičnih poslovnica banaka),
  • u interne bankomate (bankomati u matičnim poslovnicama banaka) sukladno sastavljenim prosudbama ugroženosti te
  • da uspostava mjera mora biti provedena na način da se elektrokemijska zaštita uvede u najmanje jednu trećinu od ukupnog broja eksternih bankomata svake godine, a prioriteti ugradnje će ovisiti o procjeni rizika od počinjenja kaznenih djela na bankomatima na svakoj pojedinoj lokaciji koju provodi banka.

 

Iznimno od toga roka, svaki novi eksterni bankomat koji se stavlja u promet na korištenje građanima ili se zamjenjuje radi amortizacije ili uništenja po počinjenju kaznenog djela mora prije primjene odmah biti opremljen sustavom elektrokemijske zaštite.

Zakon propisuje i obvezu provedbe ugradnje sustava sukladno propisima koji uređuju djelatnost tehničke zaštite, te posjedovanje tehničke dokumentacije propisanog sadržaja za navedene sustave.

Također, propisuje se odredba kojom se uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova može dopustiti primjena alternativnih mjera zaštite bankomata tehnologijom kojom se postiže isti ili veći efekt zaštite novčanica ili se iz drugih sigurnosnih, tehničkih ili organizacijskih razloga ne mogu uspostaviti osnovne mjere zaštite.

Vlada Republike Hrvatske donijet će zaključak kojim se utvrđuje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija te ga uputiti Hrvatskome saboru na drugo čitanje.