8.7.2024.

Isključivo ženske vatrogasne jedinice postaju inovativan pristup u vatrogastvu

Foto: Unsplash

Uloga žena u vatrogasnim službama diljem svijeta sve više dolazi do izražaja, prepoznajući njihove sposobnosti i doprinos u ovom tradicionalno muškom zanimanju. Hrvatska također slijedi ovaj pozitivan trend kroz mješovite vatrogasne jedinice u kojima žene aktivno sudjeluju. Dobrovoljna vatrogasna društva diljem zemlje sve više uključuju žene koje su ravnopravne članice svojih timova. Dok mnoge vatrogasne jedinice danas djeluju kao mješovite, postoje i primjeri isključivo ženskih vatrogasnih jedinica koje pružaju važan uvid u potencijal i snagu ženskog tima u suočavanju s izazovima vatrogastva.

Formiranje isključivo ženskih jedinica često ima za cilj promicanje rodne ravnopravnosti i otvaranje prilika za žene u tradicionalno muškim profesijama. Prisutnost žena u vatrogasnim postrojbama može potaknuti druge žene da se uključe u ovu profesiju i prekinu rodne stereotipe. Raznolikost u timu donosi nove perspektive i pristupe rješavanju problema, što može poboljšati učinkovitost i dinamiku tima.

Primjeri iz Tokija i Teherana ilustriraju kako žene preuzimaju ključne uloge u vatrogasnim službama, rušeći rodne barijere i promičući jednakost. Te jedinice ne samo da osnažuju žene u zajednici, već služe i kao inspiracija budućim generacijama vatrogasaca. U Tokiju, "All-Women Fire Corps" je pionirski poduhvat u integraciji žena u vatrogasne službe, dok ženska vatrogasna jedinica u Teheranu igra ključnu ulogu u obuci i izvođenju spasilačkih operacija. Ti primjeri odražavaju globalni trend sve većeg uključivanja žena u vatrogastvo, što pridonosi efikasnosti i raznolikosti vatrogasnih timova.
U travnju ove godine, nakon 46 godina postojanja, vatrogasna služba Redwood Meadows Emergency Services (RMES) iz Alberte u Kanadi osnovala je svoju prvu žensku vatrogasnu jedinicu. Nedavno je u Palm Beachu, Južnoj Floridi, SAD-u, osnovana Gardens Fire and Rescue, prva isključivo ženska vatrogasna postrojba u 57-godišnjoj povijesti te službe. Tim čine pet žena vatrogasaca, što predstavlja značajan korak u promicanju rodne ravnopravnosti unutar vatrogasnih službi. Meghana Sakpal, iz Indije, postala je prva žena vatrogasac u povijesti vatrogasne jedinice Pune Municipal Corporation (PMC). Ona je prva žena koja se pridružila ovoj postrojbi, prekinuvši time dugogodišnju tradiciju isključivo muške dominacije u vatrogasnom zanimanju.Vatrogasna postaja Barangay Pardo u Cebu Cityju na Filipinima je prva vatrogasna jedinica sastavljena isključivo od žena. Brigada je predstavljena tijekom ceremonije na lokalnoj vatrogasnoj stanici, čime su žene vatrogasci dobile priznanje i vidljivost za svoj rad.

Hrvatska prati ovaj pozitivan trend kroz mješovite vatrogasne jedinice s aktivnim sudjelovanjem žena. Dobrovoljna vatrogasna društva širom zemlje sve više uključuju žene kao ravnopravne članove timova. Njihovo sudjelovanje u gašenju požara i spasilačkim misijama doprinosi sigurnosti zajednice i pokazuje kako rodna jednakost obogaćuje vatrogasne službe. Ovi napori ne samo da unapređuju operativne kapacitete vatrogasnih službi, već i promiču jednakost i inkluziju na radnom mjestu. Suradnja muškaraca i žena u vatrogasnim timovima pokazuje da se kroz raznolikost mogu postići izvanredni rezultati u zaštiti života i imovine.

Žene u hrvatskom vatrogastvu

Hrvatsko vatrogastvo danas broji impresivnih 25% žena u svojim redovima. Prema najnovijim informacijama iz VATROneta, najveći udio žena nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji (34%), Međimurskoj (33%) i Virovitičko-podravskoj županiji (30%). Za njima slijede Koprivničko-križevačka i Osječko-baranjska županija s po 29%, te Zagrebačka županija s 28%. Među obalnim županijama, najzastupljenije su u vatrogastvu Primorsko-goranske (21%) i Istarske županije (19%). U dobrovoljnim vatrogasnim društvima, žene čine 10% operativnih članova. Grad Zagreb prednjači s 21% operativnih vatrogaskinja, slijede Koprivničko-križevačka sa 14% i Međimurska županija sa 13%, dok među obalnim županijama prednjače Istarska sa 12% i Šibensko-kninska sa 8%.

Žene su još uvijek slabo zastupljene u profesionalnom vatrogastvu u Hrvatskoj. Statistički gledano, najveći postotak nalazi se u Virovitičko-podravskoj županiji s 5%, za kojom slijede Krapinsko-zagorska i Koprivničko-križevačka županija s po 4%. Među priobalnim županijama, najviše profesionalnih vatrogaskinja je u Primorsko-goranskoj županiji s 2%. Što se tiče mladeži i pomlatka, tu je situacija bolja – od ukupnog broja članova, 48.60% su žene, što iznosi 10.871.

U posljednjih nekoliko godina, Hrvatska vatrogasna zajednica intenzivno se posvetila temi žena u vatrogastvu, od provođenja istraživanja i anketa do organiziranja izložbi u Tehničkom muzeju i Muzeju hrvatskog vatrogastva. Održani su brojni razgovori s vatrogaskinjama o njihovim iskustvima, iz kojih je vidljivo da broj žena u hrvatskom vatrogastvu raste, dok predrasude prema njima u ovom plemenitom i rizičnom poslu opadaju. Ove aktivnosti su dio napora Hrvatske vatrogasne zajednice da se vatrogastvo ne doživljava isključivo kao muško zanimanje i da se istakne kako su žene oduvijek bile dio njega. Nadalje, cilj istraživanja, anketa i razgovora bio je povećati svijest javnosti o ovoj temi.

Kao primjer dobre prakse možemo istaknuti DVD Donja Voća, čije su članice razvile projekt pod nazivom "Mogu sve što želim – mogu biti žena vatrogasac". Projekt ima za cilj poticati suradnju i unaprijediti učinkovitost rada žena u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, rješavati probleme s kojima se susreću i promovirati dobrovoljni te humanitarni rad žena unutar društva. Za realizaciju projekta organizirana je radionica u Kampu vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani. Projekt je financiran iz programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Varaždinske županije i Općine Donja Voća. Kao dio financiranja, za operativne članice DVD Donja Voća nabavljena je odgovarajuća oprema, uključujući odijela za gašenje šumskih požara, kacige i radne opasače.

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije pokrenula je rad Odbora za žene u vatrogastvu radi dodatne promocije doprinosa vatrogaskinja. Uz to, tijekom sezone požara, vatrogasci i vatrogaskinje s kopna redovito se premještaju na obalu kako bi podržali svoje kolege. Prošle godine započet je program premještanja isključivo vatrogaskinja na otok Brač, praksa koja će se nastaviti i ove godine, prema izvješću Hrvatske vatrogasne zajednice.

Uloga žena u vatrogasnim službama diljem svijeta sve više dolazi do izražaja, rušeći rodne barijere i promičući jednakost. Primjeri iz Japana, Irana, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Filipina i Hrvatske pokazuju kako žene preuzimaju ključne uloge u vatrogasnim jedinicama, što pridonosi operativnoj efikasnosti i raznolikosti timova. U Hrvatskoj, mješovite vatrogasne jedinice postaju sve češće, a žene aktivno sudjeluju u dobrovoljnim i profesionalnim vatrogasnim postrojbama. Njihovo sudjelovanje obogaćuje vatrogasne službe, poboljšava operativne kapacitete i promiče rodnu ravnopravnost. Dok su isključivo ženske vatrogasne jedinice još uvijek rijetkost, njihovo postojanje u drugim dijelovima svijeta naglašava potencijal i snagu ženskog tima u suočavanju s izazovima vatrogastva. Ovi primjeri mogu poslužiti kao inspiracija i na još jači poticaj za daljnji razvoj i uključivanje žena u vatrogasne službe u Hrvatskoj. Nastavak ovih pozitivnih trendova zahtijeva kontinuiranu podršku, edukaciju i promicanje rodne ravnopravnosti, čime će se osigurati da vatrogasne službe budu pravedne, efikasne i spremne suočiti se s budućim izazovima.

Eugen Antić