10.5.2022.

Izabrano novo vodstvo Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti HGK

Lidija Stolica iz tvrtke Alarm automatika izabrana je za predsjednicu, a Ivan Špoljarić iz tvrtke Eccos inženjering za zamjenika predsjednice Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti Hrvatske gospodarske komore. Rezultat je to glasovanja o novom vodstvu Udruženja održanom u utorak, 10. svibnja, u središnjici HGK u Zagrebu.

Sa 25 godina iskustva rada i djelovanja u struci privatne zaštite, nova predsjednica Udruženja istaknula je kako smatra da HGK ima alate za bolje promoviranje struke, i to kao gospodarske djelatnosti koja igra važnu ulogu u potporu drugima.

"Moramo biti direktni, konkretni", istaknula je Lidija Stolica te pozvala sve članove da redovito iznose svoje probleme i stavove kako bi se mogla poboljšati struka privatne zaštite i sigurnosti. U sklopu programa djelovanja za naredno razdoblje osvrnula se i na potrebu rada na kvaliteti radne snage, i kroz uređivanje sustava strukovnog obrazovanja i privlačenje radne snage. Usmjerit će svoje djelovanje i na poticanje inovacija i jačanje znanja, razvijanje sustava poslovnog informiranja i razvoj informacijskog sustava za djelatnost te na podršku u internacionalizaciji poslovanja djelatnosti, primjerice kroz nastupe na sajmovima.

"Sektor sigurnosti pokazao se iznimno otporan na izazove u prethodnom razdoblju. Sustavi tehničke zaštite uz bok prate i razvijaju se s ostalim informacijskim tehnologijama", istaknuo je na izbornoj sjednici voditelj Odjela za informacijsku sigurnost HGK Dražen Lučić.

Radi se Udruženju koje okuplja oko 20 tvrtki i čiji je cilj raditi na poboljšanju regulative relevantne za rad djelatnosti, poput donošenja Pravilnika Zakona o privatnoj zaštiti i Pravilnika o tehničkoj zaštiti. Tema djelovanja bit će i zaštitarski kadrovi, povećanje kakvoće zaštitarskih usluga i zaštita kritične infrastrukture države. Udruženje će raditi i na povezivanju s drugim relevantnim granama gospodarstva i društva, poput turizma i zdravstva te na objedinjavanju aktivnosti svih članica i ostalih udruženja, akademske zajednice i državnog sektora.

Najznačajniji dosadašnji projekt Udruženja je Hrvatska kuća sigurnosti. Početkom 2020. HGK, HUP i HUMS pokrenuli su platformu HKS kako bi promicali ulogu i značaj sigurnosti, kao i svijesti o važnosti korporativne, informacijske i kibernetičke sigurnosti za razvoj i konkurentnost hrvatskog gospodarstva. „Platforma predstavlja partnerstvo između javne, korporativne, privatne i urbane sigurnosti te akademske zajednice i gospodarstva, kroz sustavnu prezentaciju značaja sigurnosti za razvoj gospodarstva i zajednice uopće. Izrada prospekta 'Hrvatska – sigurna zemlja', usmjerena je na promociju tvrtki iz sektora sigurnosti, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu“, rečeno je na  izbornoj sjednici Udruženja.

Vizija i plan rada Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti u četverogodišnjem mandatu (2022-2026) - gospodarski aspekti sukladno djelovanju HGK

 • Aktivno djelovanje u formiranju i poticanju konkurentnog gospodarskog okruženja za gospodarsku sigurnosnu djelatnost – privatnu zaštitu i predlaganje mjera za unapređivanje provođenja politika
 • Kontinuirano procjenjivanje učinaka postojećih zakona i propisa, te predlaganje novih mjera za jačanje i razvoj gospodarske sigurnosne djelatnosti privatne zaštite u hrvatskom gospodarstvu
 • Razmatranje i davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih akata iz područja gospodarske sigurnosne djelatnosti koje neposredno ili posredno utječu na djelatnost privatne zaštite
 • Aktivno sudjelovanje u radu radnih skupina kod pripreme propisa od interesa za poslovanje gospodarske sigurnosne djelatnosti privatne zaštite
 • Proaktivno djelovanje u uređivanju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i mobilnosti djelatnika u sigurnosnoj gospodarskoj djelatnosti
 • Izrada i provođenje mjera za privlačenje radne snage u gospodarsku sigurnosnu djelatnost
 • Poticanje inovacije i jačanja znanja radne snage u gospodarskoj sigurnosnoj djelatnosti i razvoju cjeloživotnog učenja i mobilnosti
 • Zastupanje zajedničkih interesa članica u gospodarskoj sigurnosnoj djelatnosti
 • Razvijanje sustava poslovnog informiranja i razvoja informacijskog sustava za gospodarsku sigurnosnu djelatnost
 • Jačanje konkurentnosti u gospodarskoj sigurnosnoj djelatnosti, kroz suradnju na projektima europske unije
 • Promocija gospodarske sigurnosne djelatnosti, putem elektroničkih medija, glasila hrvatske gospodarske komore i drugih promotivnih aktivnosti
 • Podrška članicama udruženja u internacionalizaciji te uključivanju u globalne lance vrijednosti i lance nabave
 • Podrška članicama udruženja u promicanju vanjskotrgovinskih i gospodarskih odnosa na unutarnjem tržištu i s trećim zemljama
 • Aktivno djelovanje u postizanju propisanih normi i standarda kvalitete njihova poslovanja
 • Organizacija nastupa članica udruženja na sajmovima u zemlji i inozemstvu
 • Pružanje usluga savjetovanja članicama i informiranja o vanjskotrgovinskim pitanjima u zemlji i inozemstvu
 • Davanje usluga savjetovanja i informiranja o općim i posebnim pitanjima iz pravnog i ekonomskog područja za članice
 • Izdavanje stručnih i promotivnih publikacija i kataloga za sigurnosnu gospodarsku djelatnost