11.6.2022.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti o protupožarnoj zaštti i kibernetičkim napadima

Sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti održana je u petak u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama.

Teme sjednice Koordinacije bile su provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i zaštita državnih tijela i kritične infrastrukture od naprednih kibernetičkih napada.

Predsjednik Koordinacije ujedno potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zaključio je „da je spremnost za protupožarnu sezonu vrlo visoka, sustav zapovijedanja, koordinacije, praćenja i analize jako dobro postavljen, koordinacija i suradnja svih sudionika odlična, a nova protupožarna sredstva, sustavi veza i nove tehnologije, uz usvajanje i provedbu novih standardnih operativnih postupaka, jamče da će se svakom požaru pristupiti brzo i odlučno, uz najveću moguću pažnju za sigurnost ljudi i sredstava“.

U sklopu druge točke razgovaralo se o zaštiti državnih tijela i kritične infrastrukture od naprednih kibernetičkih napada.

„Aktualno stanje kibernetičke sigurnost u RH može se ocijeniti dobrim. Zaštita nacionalnoga kibernetičkog prostora od naprednih kibernetičkih napada osobito je važna, posebice na području zaštite informacijskih sustava državnih tijela, osobito onih iz područja domovinske sigurnosti te nacionalne kritične infrastrukture. Istaknute su aktivnosti pojedinih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u području kibernetičke sigurnosti, te posebno važnost djelovanja u sustavu SK@UT“, zaključeno je sjednici Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.