7.11.2023.

Leadtech priredio prezentaciju sustava i uređaja za aspiraciju švicarskog Securitona

Tvrtka Leadtech održala je u Zagrebu, za projektante i svoje poslovne suradnike prezentaciju nove generacije uređaja za aspiraciju u okviru sustava za dojavu požara kompanije Securiton International. Program za sudionike prezentacije održan je u hotelu Admiral.

„Osim standardnog adresabilnog sustava za dojavu požara, Securiton je poznat po razvoju sustava i uređaja za aspiraciju koji se sve više koriste u projektiranju ne samo visokoregalnih skladišta i podatkovnih centara već i u poslovnim zgradama i industrijskim postrojenjima gdje se također traži brza i pouzdana detekcija čestica aerosola, koji se razvijaju u najranijim fazama gorenja i dima“, rečeno je u uvodu programa od predstavnika Leadtecha koji je već 10-ak godina ovlašteni zastupnik Securitona na hrvatskom tržištu.

Glavna dio programa iskorišten je za prezentaciju SecuriSmoke ASD-a, uz odabir specijalnog detektora požara u aplikacijama s kritičnim i nestandardnim okruženjima.